Ύλη Διαγωνίσματος Β’ Τριμήνου (Φεβρουάριος 2013)

kyracilli

Ενότητα 8 : Τα παιδικά χρόνια του Ιησού,

 • σελ. 42, σχόλιο 3 : Τι σημαίνει “Υπαπαντή”;
 • σελ. 42, σχόλια 4 και 5 : Γιατί ο Ιησούς πήγε δώδεκα χρόνων στον Ναό του Σολομώντα;
 • σελ. 42, στίχοι κειμένου 49, 51 και 52, σχόλιο 7 : Σχολιάστε τα λόγια του Ιησού στην μητέρα του και στον Ιωσήφ.
 • σελ. 44 : Βασικά στοιχεία του μαθήματος

Ενότητα 9 : Ιωάννης ο Βαπτιστής : Ο τελευταίος Προφήτης και Πρόδρομος του Χριστού:

 • σελ. 46, σχόλιο 3 : Τι σημαίνει το κήρυγμα του Ιωάννη : “Μετανοείτε”;
 • σελ. 45, στίχοι Λκ.3-14 : Τι σημαίνει έμπρακτη μετάνοια; Ποιες συγκεκριμένες αλλαγές ζωής πρότεινε να κάνουν οι Φαρισαίοι, οι Σαδδουκαίοι, ο απλός λαός και οι στρατιώτες;
 • σελ. 47, ερώτηση 6: Στο τέμπλο όλων των ναών δίπλα στο Χριστό βλέπουμε την εικόνα του Ιωάννη. Για ποιούς λόγους γίνεται από την εκκλησία αυτή η τιμητική διάκριση;
 • σελ. 47 : Βασικά στοιχεία του μαθήματος

Ενότητα 10 : Ο Ιησούς βαπτίζεται στον Ιορδάνη : Ο καινούριος κόσμος εγκαινιάζεται

 • σελ. 49, σχόλιο 2 : Γιατί ονομάζει ο Ιωάννης τον Ιησού “αμνό του Θεού’;  Τι  θέλει να πει για τον Χριστό χρησιμοποιώντας  αυτήν την ονομασία; Ποια γνώμη εκφράζει για την εικόνα του Μεσσία; συμφωνεί η γνώμη του με την γνώμη που έχουν για το Μεσσία οι Ιουδαίοι; Δικαολογήστε τη γνώμη σας.
 • σελ. 49, σχόλιο 3 : Γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς;
 • σελ. 49, σχόλιο 4 : Τι σημαίνει η φράση “άνοιξαν οι ουρανοί”;
 • σελ. 49, σχόλιο 5 : Πώς παρουσιάζεται το άγιο Πνεύμα για πρώτη φορά; Τι σημαίνει και τί συμβολίζει για τους Ισραηλίτες και σήμερα;
 • σελ. 49 και 50 : Γιατί ονομάζεται το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού “Θεοφάνια”;  Πώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη ο Θεός στη Βάπτιση του Χριστού;
 • σελ. 50 : Βασικά στοιχεία του μαθήματος

Ενότητα 11 : Ο Ιησούς και οι μαθητές του :

 • σελ. 51-52, σχόλια 4 και 5 : Για ποιες ομάδες μαθητών του Χριστού μας πληροφορούν τα ευαγγέλια;
 • σελ. 51, στίχοι Λκ.8,1-3 και Μκ. 6, 6-9, Μτ. 10,7-8 : Για ποιο έργο και πώς προετοίμαζε ο Χριστός τους μαθητές του; Ποιες υποδείξεις τους έκανε;
 • σελ. 53, ερώτηση 5 και κείμενο Α Ιω.1,1-4 : Γιατί στο Σύμβολο της Πίστεως (το “Πιστεύω”) δηλώνουμε ότι η Εκκλησία είναι και “αποστολική”;  Χρησιμοποιήστε τις φράσεις του κειμένου.
 • σελ. 54 : Ποια είναι τα ονόματα των δώδεκα μαθητών του Χριστού; (προσθέστε και το όνομα του μαθητή που πήρε τη θέση του προδότη μαθητή).
 • Βασικά στοιχεία του μαθήματος

Ενότητα 12 : Ένα κήρυγμα του Χριστού στη Ναζαρέτ με ξεχωριστή σημασία

 • σελ. 55, σχόλιο 2 : Τι σημαίνει για την οργάνωση της εκκλησίας το ότι ο Χριστός έχει έδρα του την Καπερναούμ;
 • σελ. 56, σχόλιο 1: Τι εννοούμε με τη φράση “Βασιλεία του Θεού”;
 • σελ. 56, σχόλιο 3:  Τι ήταν η συναγωγή;
 • σελ. 56, σχόλιο 6 και σελ. 42, στ.46-47: Ο Ιησούς έδωσε τη δική του ερμηνεία με εξουσία νομοθέτη στο κείμενο του προφήτη Ησαΐα. Πώς σχετίζεται με την παραμονή του δωδεκάχρονου Ιησού στο ναό και τη συζήτησή του με τους σοφούς διδασκάλους του Ισραήλ;
 • σελ. 56, σχόλιο 7 : Γιατί απορούσαν οι συμπατριώτες του Ιησού με τον Ιησού και την ερμηνεία Του πάνω στο κείμενο της προφητείας; Ποια αντίληψη είχαν για τον Μεσσία που δεν ταίριαζε με την εικόνα του Ιησού που γνώριζαν; Δικαιολογήστε την άποψή σας.
 • σελ. 55, στίχοι 18-19 (Ησαΐας 61, 1-2) : Ποια διαφορά έχουν τα βάσανα των ανθρώπων την εποχή του προφήτη Ησαΐα, του Χριστού και τη δική μας εποχή; Πώς λέει το κείμενο ότι θεραπεύει ο Ιησούς τα βάσανα αυτά; (σελ. 57, λεζάντα και εικόνες)
 • σελ. 57 : Βασικά στοιχεία του μαθήματος
 • Ξανακοιτάξτε τις τυπωμένες με έντονα μαύρα γράμματα λέξεις ή φράσεις στα “Βασικά στοιχεία ” κάθε μαθήματος. Συντάξτε με αυτές δύο κείμενα που :
 1. να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ιησού
 2. να συνθέτει τα χαρακτηριστικά της καινούριας ανθρωπότητας (της Βασιλείας του Θεού).

Leave a Reply