Ύλη Διαγωνίσματος Α΄ Τριμήνου της Β΄ Γυμνασίου 2015

διαγωνίσματα2

Ύλη για το Διαγώνισμα Α΄ Τριμήνου της Β΄ Γυμνασίου

  • Σελ. 12.6,
  • σελ. 15 όλη,
  • σελ. 20 μόνο πίνακα με πηγές,
  • σελ. 21, 5 από έντονα και κάτω …Ανάσταση,
  • σελ. 22, πρώτη παράγραφο ..ευαγγέλιο Μάρκου.
  • σελ.23 1,2, 3, σελ. 24,6 παραπομπές στην Καινή Διαθήκη,
  • σελ. 30 Παναγία, Μητέρα του Χριστού.​