Ύλη Διαγωνίσματος Β' Γυμνασίου – Α' Τετραμήνου 2020

Ο Ιησούς ως ιστορικό πρόσωπο – Οι σύγχρονοι του Ιησού Χριστού μιλούν για το πρόσωπό Του

σελ. 35 : Ιώσηπος

σελ. 37 : Μαχάτμα Γκάντι

σελ. 39 : Μεσσίας – Οι προφήτες μιλούν για το Χριστό

σελ. 40 : Οι Αρχαίοι Έλληνες περιμένουν Μεσσία – περιγράφουν το Χριστό

Ο Χριστός Μοναδικός Διδάσκαλος

Η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το Χριστό (σχεδιάγραμμα στον πίνακα)

σελ. 40-41 : Μακαρισμοί, τί σημαίνουν

σελ. 41 : Αληθινή ελεημοσύνη

σελ. 42 : Αληθινή προσευχή – Πάτερ ημών

σελ. 44 : Χρυσός κανών

σελ. 44 : Παραβολές του Χριστού – α και β

σελ. 44-45 : Παραβολή του σπλαγχνικού Πατέρα (Ασώτου Υιού) (μόνο τα υπογραμμισμένα και όσα γράψαμε στον πίνακα : Μυστήρια :

α ) Εξομολογήσεως – Μετανοίας -στάδια μετανοίας

β) Θείας Ευχαριστίας και Θείας Κοινωνίας

σελ. 91 : Παραβολή του Σπλαγχνικού Σαμαρείτη και όσα γράψαμε στον πίνακα – Ο Θεός αγαπάει και βοηθάει καθέναν χωρίς διακρίσεις

σελ. 50-51: Παραβολική Διήγηση της Τελικής Κρίσης – Στη Βασιλεία του Θεού νόμισμα του Θεού θα είναι μόνο η Αγάπη με τις δύο όψεις της : Αγάπη και Δικαιοσύνη.