Ύλη Προαγωγικών εξετάσεων Α’ Γυμνασίου – Ιούνιος 2014

3 παίδες εν καμίνω

Ένα προσχέδιο διαγωνίσματος για τις προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2014 για την Α

[Ο] Σελ. 15:  Η Παλαιά Διαθήκη αχώριστα δεμένη με την Καινή στη ζωή της Εκκλησίας.

[ν] Σελ. 130: Η ιστορία της Γενέσεως και η ερμηνεία της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό.

1. Σελ. 131:  Σχέση επιστήμης και θεολογίας στην ερμηνεία της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό  = συνεργάζονται αρμονικά.

[Φ] 2. Θεολογικές Αλήθειες της Ορθόδοξης Πίστης για τη Δημιουργία του Κόσμου

Σελ. 131:  Σχέση επιστήμης και θεολογίας = συνεργάζονται αρμονικά.

Σελ.  134 – 135 : Τι θα πει να είσαι “άνθρωπος”; Πώς εκφράζεται η χαρά κι η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου για το δώρο της ζωής στον Θεό-Δημιουργό του;Τι θα πει να είσαι «άνθρωπος»;

Σελ. 33 : α) Η θυσία του Αβραάμ – β) γιατί ο Ισαάκ ονομάζεται τύπος του Χριστού;

[Φ] α) Η θυσία του Αβραάμ

[ν] Σελ. 50 : Το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη

[Φ] Σελ. 54: Διαφορές ορθόδοξου χριστιανικού και Ιουδαϊκού Πάσχα.

[Ο] Σελ. 58 : Γιορτές της Σκηνοπηγίας και της Πεντηκοστής. Πότε γιορτάζουν, η σημασία κάθε γιορτής. Διαφορές της ορθόδοξης χριστιανικής γιορτής της Πεντηκοστής και της Εβραϊκής.

[Φ] Σελ. 56: Δέκα Εντολές – σ. 59: Τι σημαίνει είδωλο/ειδωλολατρία;  Σελ. 59 : Υπάρχουν είδωλα στη σημερινή εποχή; αναφέρετε παραδείγματα και εξηγήστε τα (Δείτε παραδείγματα στη διαδικτυακή εφημερίδα, μαθήματα 10 και 11 – wallwishers/padlets)

[Φ] Σελ. 64 : Τι σημαίνει η λέξη : ” Προεικονίσεις” ή προτυπώσεις;

[Ο] Σελ. 76 : Τι σημαίνει “Χριστός Κυρίου” και “Μεσσίας”;

[ν] Σελ. 79 : Σχέση του Δαβίδ με τον Ιησού Χριστό- Σελ. 80 – 81 : Τι είναι το βιβλίο των Ψαλμών; (Εισαγωγή και μπεζ πλαίσιο) :

[ν] Σελ. 83 : α) Τι γνωρίζετε για τον Ναό του Σολομώντα; σελ. 84 : β) Τι είναι τα βιβλία της Σοφίας; (μπεζ πλαίσιο)

[Φ] Σελ. 94- 95 : α) Τι είναι οι προφήτες; β) Ποιο είναι το έργο τους;

[Ο] Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης .

[Ο] Σελ. 100 : Το κήρυγμα του προφήτη Ωσηέ και η σημασία του για την Εκκλησία του Χριστού τότε και σήμερα.

[ν] Σελ. 103 – 105 : Ποιος ήταν ο προφήτης Μιχαίας και ποιες οι προφητείες του; (ονομαστικά, έντονα γράμματα).  Τι είναι το “υπόλειμμα”; (σελ. 104), ποιο είναι το μήνυμά του για την παγκόσμια ειρήνη (σελ. 105), ευχές -προσευχές για την ειρήνη του κόσμου, σελ. 107 (ορθόδοξη λατρεία-ειρηνικά);

[ν] Σελ. 108-109 : α) Η ζωή του προφήτη Ησαΐα, β) τι θα πει “Εμμανουήλ”, γ) τι γνωρίζετε για την αγιότητα του Θεού (μπεζ πλαίσιο);

[ν] Σελ. 112-113 : Ζωή του προφήτη Ιερεμία

Σελ. 114: δ) Η ζωή των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα – τρεις παίδες εν καμίνω (μπεζ πλαίσιο)

[ν] Σελ. 115 : ε) Ένας προφήτης παρηγορεί τον λαό : Ιεζεκιήλ.

[ν] Σελ. 125- 126:  α) Οι γραμματείς ερμηνεύουν το Νόμο για το λαό και β) Η συναγωγή : κέντρο προσευχής και μελέτης του Νόμου

[Φ] στ) Η Συναγωγή: κέντρο προσευχής και μελέτης του Νόμου.