Ύλη Εξετάσεων Ιουνίου 2016 Α΄ Γυμνασίου

α΄ γυμνασίου θρησκευτικά ύλη

σ. 13 – Μέρη της Αγίας Γραφής, Κανών

σ. 15 – Ορισμός Αποκάλυψης – σχέση Παλαιάς Διαθήκης και Εκκλησίας

σ. 31 – Ευλογία – ορισμός, γ΄ επίσκεψη Θεού στον Αβραάμ

σ. 33 – θυσία του Ισαάκ

σ. 36 – γ΄ κλίμαξ Ιακώβ

σ. 49 – γ΄ φλεγόμενη βάτος

σ. 50 – όνομα Θεού

σ. 52 – β΄ διάβαση Ερυθράς Θαλάσσης

σ. 54 – Πάσχα – Διαφορές Εβραϊκού και Χριστιανικού Πάσχα

σ. 56 – Δέκα εντολές με τη σειρά που είναι γραμμένες

σ. 57 – β, κιβωτός Διαθήκης

σ. 64 – ορισμός Προτύπωσης/ Προεικόνισης

σ. 71 – γ΄Σαμουήλ

σ. 81 – Ψαλμοί, μπεζ πλαίσιο μόνο

σ. 83 – α, β, γ, δ

σ. 84 – Βιβλία σοφίας, μπεζ πλαίσιο μόνο

σ. 94-96 – Προφήτες και το έργο τους, προφήτης Ηλίας

σ. 109 – αγιότης του Θεού, μπεζ πλαίσιο μόνο

σ. 114 – Τρεις παίδες εν καμίνω, πλαίσιο μόνο.