Ύλη Διαγωνίσματος Α' Γυμνασίου – Α' Τετράμηνο 2020

σελ. 70 : Η Τριάδα ως αγάπη.

σελ. 87 : Διδασκαλία της εκκλησίας για την δημιουργία της κτίσης

σελ. 106 : Η ελπίς μου ο Πατήρ… Θεολογικές αλήθειες για τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου και της εισόδου του κακού στον κόσμο.

σελ. 111-112 Γιορτές μνήμης – Πέσαχ

σελ. 113 : Σουκότ (Πεντηκοστή)

σελ. 114 : Πουρίμ (εξιλασμός)