Ύλη Διαγωνίσματος Α’ Γυμνασίου – Α’ Τετραμήνου (2018)

Δημιουργήσαμε ένα προσχέδιο διαγωνίσματος για να βοηθήσουμε στη μελέτη του μαθήματος των Θρησκευτικών της Α’  Γυμνασίου, όπως διδάχτηκε στο σχολείο μας. Μελετήστε, μάθετε, προβληματιστείτε, αφομοιώσετε την ύλη και ωφεληθείτε μαζί μας. Χαρά μας αν βοηθούμε στο δύσκολο έργο της γνώσης.

Padlet上的创作