Ύλη Διαγωνισμάτων Α’ Τριμήνου της Α’ Γυμνασίου (2012)

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ A’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Σελ. 14:   Πώς και πότε γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης; Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν;

Σελ. 15:  Η Παλαιά Διαθήκη αχώριστα δεμένη με την Καινή στη ζωή της Εκκλησίας.

Σελ. 18:  Ο Θεός στο κέντρο της ζωής και της καρδιάς τους.

Σελ. 19: Μιλώντας για το Θεό με ανθρώπινα λόγια! ( με σύμβολα και εικόνες, με  ανθρωπομορφικές εκφράσεις μεταδίδουν τις θεόπνευστες αλήθειες.

Σελ. 130: Η ιστορία της Γενέσεως και η ερμηνεία της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό.

Σελ. 131:  Σχέση επιστήμης και θεολογίας = συνεργάζονται αρμονικά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo