Ημερομηνίες Διαγωνισμάτων Α΄ Τριμήνου 2015

διαγωνίσματα

 

Ημερομηνία                             Τάξεις

11/11/2015                                Α2, Α3,

12/11/2015                               Α1

Η ύλη θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα και θα αναρτηθεί στην κατάλληλη θέση.