Ημερομηνίες Διαγωνισμάτων Α΄Τριμήνου Γ΄ Γυμνασίου 2015

διαγωνίσματα3

Ημερομηνία                             Τάξεις

11/11/2015                                Γ1

 

24/22/2015                             Γ2, Γ3

Η ύλη θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα και θα αναρτηθεί στην κατάλληλη θέση.