Ημερομηνία διαγωνίσματος Γ’ Γυμνασίου – Α’ Τρίμηνο 2013

Τμήμα                                        Ημερομηνία

Γ1                                            18/11/2013

Γ2                                            19/11/2013

Γ3                                            19/11/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )