Ημερομηνίες Διαγωνισμάτων Α’ Τριμήνου Γ’ Γυμνασίου – 2014

Γ1, Γ2,  Γ3 :                 25/11/2014 :   Τρίτη

διαγωνίσματα γ' - 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )