Ημερομηνίες διαγωνισμάτων Γ' Γυμνασίου – Α' Τετραμήνου 2020

13/1/2020 Γ3 ΚΠΑ

15/1/2020 Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

16/1/2020 Γ1 ΘΡΗΣΚΕΥΓΙΚΑ

21/1/2020 Γ3 ΘΡΗΣΚΕΥΓΙΚΑ