Ύλη για το διαγώνισμα Γ’ Τριμήνου – Β’ Γυμνασίου 2015

Β3            :   Δευτέρα 4/5/2015

Β1            :    Τρίτη 5/5/2015

Β2            :    Παρασκευή 8/5/2015

ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )