Διαγωνίσματα Α΄ Τετραμήνου 2016

Διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου Γ’ Λυκείου – Φεβρουάριος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ : 11/02/2016

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑΤΑ

Διαγώνισμα A΄Τετραμήνου Γ’ Λυκείου – 2016

Ομάδα Α :

Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό των προτάσεων και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση α ή β ή γ. (Μον. 4)

1/ Ο Χριστιανός καλείται να υπερασπιστεί την ελευθερία σε:

α) Θρησκευτικό επίπεδο, β) Προσωπικό επίπεδο, γ) Προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο

2/ Βαθμίδες της Ηθικής Ωρίμανσης είναι :

α) εργάτες β) δούλοι γ) εργοδότες δ) δούλοι, μισθωτοί, υιοί, ε) απόστολοι

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις και να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση (Μον. 10)

1.  Με πρότυπο την Αγία Τριάδα, ο άνθρωπος καλείται να βιώσει, ως καθημερινό τρόπο ζωής την αγάπη, την ισότητα, την μοναδικότητα του καθενός και την συνύπαρξη όλων. Σ Λ

2.  Oι εντολές του Θεού που βρίσκονται στην Αγία Γραφή κατανοούνται με την  δικαστική ορολογία. Σ Λ

3. Σύμφωνα με το Χριστιανισμό είναι αναγκαία η συμμετοχή του πιστού στα μυστήρια  και τις αγιαστικές τελετές της Εκκλησίας. Σ Λ

4.  Στη Θεία ευχαριστία η συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό είναι πραγματική και όχι συμβολική ή συναισθηματική. Σ Λ

5.  Στο Χριστιανισμό πραγματική, απόλυτη ελευθερία είναι αποκλειστικά και μόνο η ελευθερία επιλογής. Σ Λ

Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση επιλέγοντας από τις λέξεις της παρένθεσης (ατομικισμό, μοναχική, αγαπητική, κοινωνός, ανεπανάληπτη,  ισότητα, αγάπη, εικόνα). Το κείμενο αποτυπώνει τη σημασία του Τριαδικού δόγματος για την Χριστιανική ηθική. Να απαντήσετε τοποθετώντας δίπλα στους αριθμούς τις λέξεις που ταιριάζουν ( 1……….., 2………… κλπ.) (Μονάδες 16)

 Το Τριαδικό δόγμα σημαίνει πως ο Θεός δεν είναι μια  1) ……………….. ύπαρξη, είναι μια 2)………………. συντροφιά αδιάκοπη και άφθαρτη. Η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο να γίνει  3)…………..…… του Θεού. Να βιώσει δηλαδή, στον τρόπο ζωής του, στην καθημερινότητά του την 4) ……………, την 5)………………, τη συντροφικότητα και τη …συνύπαρξη  Όλων. Ο Χριστιανός δε μπορεί να δεχτεί  τον 6) ……………………….., ούτε τη μαζοποίηση του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο κάθε άνθρωπος ως 7)………………. του Τριαδικού Θεού είναι μοναδική και 8)……………………. προσωπικότητα προορισμένη για την αιωνιότητα.

1…………………..…., 2……………….………….., 3……………………………………., 4……………………………….

5………………………, 6………………………….., 7…………………………………….., 8……………………………….

Α4. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β και μεταφέρετε δίπλα στον αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί (Μονάδες 5)

Α

Β

1………. Βίωση της παρουσίας του Θεού

α. Άγιο Πνεύμα

2………. Δόγματα

β. Θεία Ευχαριστία

3………. Πνευματικός άνθρωπος

γ. Κοινωνία ισότιμων προσώπων

4………. Ένωση με το Χριστό

δ. Μυστήρια της Εκκλησίας

5………. Αγία Τριάδα

ε. Σύντομες διατυπώσεις των αληθειών της πίστεως

Β. Απαντήστε σύντομα στις ερωτήσεις :

α. «Με τη συμμετοχή στα μυστήρια η συνάντηση του ανθρώπου και της κτίσης με το Θεό είναι . πραγματική κι όχι συμβολική ή συναισθηματική». Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση αυτή; Δώστε παράδειγμα συμμετοχής του πιστού ανθρώπου στο Μυστήριο της Αγίας Τριάδος. (Μονάδες 5)

Β1. Τι είναι τα «μυστήρια της Εκκλησίας»; (Μον. 5).

Β2. Τι ονομάζει η εκκλησία «πνευματικό άνθρωπο; (Μον.  5).

ΟΜΑΔΑ Β :

Β1. Ποιο είναι το όραμα της Εκκλησίας; (Μονάδες : 20)

Β2.

Στην εικόνα αυτή, κάθε μάτι του Χριστού έχει διαφορετική έκφραση.
Ας καλύψουμε με το χέρι μας το αριστερό προς εμάς τμήμα της, θα δούμε έναν Χριστό με αυστηρό βλέμμα, ενώ αν καλύψουμε το δεξί τμήμα της, θα δούμε έναν Χριστό ήρεμο και καταδεκτικό. Ο αγιογράφος έχει κατορθώσει επιδέξια να αποδώσει την πίστη της Εκκλησίας ότι ο Χριστός προσφέρεται σε όλους ανεξαίρετα ως Αγάπη. Όμως ο καθένας μας, ανάλογα με το βαθμό της δικής του πνευματικής προκοπής, βιώνει την παρουσία Του ως χαρά ή ως έλεγχο. (Εικόνα από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, π. 6ου αιώνα).

α. Ποια κριτήρια προϋποτίθενται για να αποκτήσουν οι πράξεις μας νόημα σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία; (Μονάδες : 10).

β. Ποιες βαθμίδες ηθικής ωρίμανσης καθορίζουν την ουσιαστική σχέση μας με το Θεό και τους συνανθρώπους μας; Περιγράψτε κάθε βαθμίδα και επιλέξτε την καλύτερη. Δικαιολογήστε την άποψή σας. (Μονάδες : 20).