Προσχέδιο Διαγωνίσματος Απολυτηρίων Εξετάσεων Γ΄ Λυκείου – 2015

αποδείξεις ανάστασης χριστού-μυροφόρες2

Πιθανά Θέματα – Λύσεις

Ομάδα Α :

Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό των προτάσεων και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση α ή β ή γ. (Μον. 5)

1/ Το σώμα κατά το Χριστιανισμό είναι :

α) έδρα της αμαρτίας     β) άξιο περιφρόνησης   γ) στοιχείο της ταυτότητας του ανθρώπου, ναός του Αγίου Πνεύματος,        δ) κατώτερο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, ‘σήμα’, περιτύλιγμα της ψυχής

2/   Ο Χριστιανός καλείται να υπερασπιστεί την ελευθερία σε:

α) Θρησκευτικό επίπεδο, β) Προσωπικό επίπεδο, γ) Προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο

3/ Αυτό που σώζει τους «δια Χριστόν σαλούς»

α)  είναι η επιφανειακή θρησκευτικότητα,           β) η συμμετοχή στον ανθρώπινο πόνο με τη μετοχή στη ζωή των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο,        γ) ο καθημερινός αγώνας για την ατομική σωτηρία

4/   Η εκκλησία μέσα από το γάμο επιδιώκει : 

α) την κοινωνική αναγνώριση του θεσμού αυτού,             β) την ρύθμιση και την παρέμβαση στην προσωπική ζωή των ανθρώπων,            γ) την οικονομική συνύπαρξη άντρα και γυναίκας,

δ) την εισαγωγή των δύο ανθρώπων ως ζευγάρι στο σώμα του Χριστού.

5/  Η απόφαση ενός ζευγαριού να κάνει παιδιά είναι εξαιρετικά καίρια και πρέπει να συνοδεύεται από την επίγνωση πλήθους ευθυνών. Τι υπογραμμίζει πάνω στο θέμα αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος;

               α/ Ότι μοναδικός σκοπός του γάμου είναι η τεκνογονία, δηλαδή η απόκτηση απογόνων.

               β/ Ότι το κεφαλαιώδες δεν είναι η τεκνογονία, αλλά η τεκνοτροφία, η σωστή διαπαιδαγώγηση.

               γ/ Ότι σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογονία, αλλά η σωτηρία του άνδρα και της γυναίκας.

               δ/ Ότι το κεφαλαιώδες δεν είναι η τεκνογονία, αλλά η αγαπητική συνύπαρξη του ζευγαριού.

Α2.    Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις και να μεταφέρετε τη σωστή απάντηση στην κόλλα σας με τη μορφή 1/Σ, 2/Λ …                                                (Μονάδες 10)                          

  1. Με πρότυπο την Αγία Τριάδα, ο άνθρωπος καλείται να βιώσει, ως καθημερινό τρόπο ζωής την αγάπη, την ισότητα, την μοναδικότητα του καθενός και την συνύπαρξη όλων.            [Σ]
  2. Oι εντολές του Θεού που βρίσκονται στην Αγία Γραφή κατανοούνται με την  δικαστική ορολογία. [Λ]
  3. Σύμφωνα με το Χριστιανισμό είναι αναγκαία η συμμετοχή του πιστού στα μυστήρια  και τις αγιαστικές τελετές της Εκκλησίας. [Σ]
  4. Στη Θεία ευχαριστία η συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό είναι πραγματική και όχι συμβολική ή συναισθηματική.                            [Σ]                                              
  5. Όπως στη Θεία Ευχαριστία, έτσι και στο γάμο το φθαρτό γίνεται άφθαρτο. [Σ]
  6. Η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τους γονείς- σύμφωνα με τη χριστιανική ηθική- πρέπει να αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αμοιβαιότητας, του σεβασμού και της αγάπης, στη διαμόρφωση ξεχωριστής, ελεύθερης προσωπικότητας . [Σ]
  7. Με το μυστήριο του Γάμου η Εκκλησία επιθυμεί την αφθαρτοποίηση του αληθινού έρωτα, εισάγοντας το ζευγάρι στο σώμα του Χριστού.[Σ]
  8. Το αναστημένο σώμα του Χριστού δεν έπαψε να είναι υλικό, ήταν όμως απαλλαγμένο από τη φθορά και από κάθε αναγκαιότητα, το ίδιο θα συμβεί και στην ανάσταση των νεκρών. [Σ]
  9. Στο Χριστιανισμό πραγματική, απόλυτη ελευθερία είναι αποκλειστικά και μόνο η ελευθερία επιλογής. [Σ]
  10. Για  τον «κοσμικό» και τον «εκκλησιαστικό» άνθρωπο ο θάνατος είναι το τέλος της ζωής και τον δέχονται μοιρολατρικά . [Λ]

Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση επιλέγοντας από τις λέξεις της παρένθεσης (ατομικισμό, μοναχική, αγαπητική, κοινωνός, ανεπανάληπτη,  ισότητα, αγάπη, εικόνα). Το κείμενο αποτυπώνει τη σημασία του Τριαδικού δόγματος για την Χριστιανική ηθική. Να απαντήσετε στην κόλλα σας με τη μορφή 1……….., 2………… κλπ.             (Μονάδες 5)

 Το Τριαδικό δόγμα σημαίνει πως ο Θεός δεν είναι μια  1) μοναχική ύπαρξη, είναι μια 2) αγαπητική Συντροφιά αδιάκοπη και άφθαρτη. Η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο να γίνει  3) κοινωνός του Θεού. Να βιώσει δηλαδή, στον τρόπο ζωής του, στην καθημερινότητά του την 4) ισότητα, την 5) αγάπη, τη συντροφικότητα και τη συνύπαρξη  όλων. Ο Χριστιανός δε μπορεί να δεχτεί  τον 6) ατομικισμό ούτε τη μαζοποίηση του