Ερωτηματολόγιο – Επανάληψη – Προσχέδιο Διαγωνίσματος Β’ Τριμήνου της Γ’ Γυμνασίου (Φεβρουάριος 2013)

treisierarches

1. Δώστε σύντομα τον ορισμό των παρακάτω λέξεων :

 1. “ανεξιθρησκεία” = Ανεξιθρησκεία θα πει η ελευθερία κάθε πολίτη να λατρεύει τον Θεό στον οποίο πιστεύει χωρίς να στερείται την περιουσία του ή να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του
 2. “Αίρεση” = στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται η επιλογή, είτε από ένα είτε από περισσότερα μέλη της Εκκλησίας, ενός μέρους από το σύνολο της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και η εμμονή σε αυτό. Με αυτήν την επιλογή οι αιρετικοί απομακρύνθηκαν από τη δογματική διδασκαλία και την πίστη της Εκκλησίας.
 3. “Θρησκευτικός συγκριτισμός” =η προσπάθεια να εισάγουν κάποιοι στην χριστιανική διδασκαλία παραδόσεις και αντιλήψεις από άλλες θρησκείες, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό, ή τις ανατολικές θρησκείες, δηλαδή μια ανάμειξη και συγχώνευση της διδασκαλίας και της παράδοσης του Χριστιανισμού με αντιλήψεις και ήθη άλλων θρησκευτικών ρευμάτων και θρησκειών
 4. “απόλυτος προορισμός” = ο Θεός σώζει μόνο  όποιον θέλει κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε για να αλλάξει το θέλημα του Θεού γι αυτόν.

2. Αντιστοίχιση. Αντιστοιχίστε στη στήλη Α και Β τα πολιτικά και τα θρησκευτικά αίτια:

Α

1.   θρησκευτικά   ……..β, γ, ε…………

2.   πολιτικά  …………α, δ…………….

Β

α.  Η χριστιανική Εκκλησία θεωρήθηκε  ο συνεκτικός ιστός που ένωσε ολόκληρη την αυτοκρατορία, έδωσε  θρησκευτική γαλήνη στην αυτοκρατορία και θεωρήθηκε ότι θα αποτρέψει  κάθε μελλοντική  θρησκευτική κρίση στην επικράτεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

β. Οι χριστιανοί αποκαλούσαν “Κύριο” μόνο τον Ιησού και αρνούνταν αυτόν τον τίτλο σε  οποιονδήποτε άλλο, ακόμη και στον αυτοκράτορα. Αυτό αποτελούσε προσβολή προς την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα, αφού η θεότητα που αποδιδόταν στον αυτοκράτορα θεωρείτο η δυνατότητα ενότητας του λαού της αυτοκρατορίας. Όταν εξέλιπε η προσβολή αυτή, με την ελευθερία πίστεως επήλθε γαλήνη στην αυτοκρατορία.

γ. Ο Χριστιανισμός, παρά τις διώξεις, τους τρεις πρώτους μ.Χ. αιώνες μπόρεσε να μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων.  Άνθρωποι με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές έγιναν χριστιανοί και η χριστιανική πίστη πήρε σάρκα μέσα από τη γλώσσα, την τέχνη, τις κοινωνικές σχέσεις. Στα Μεδιόλανα αναγνωρίστηκε η πολιτισμική πραγματικότητα και καταδικάστηκε κάθε απόπειρα απαγόρευσης της χριστιανικής θρησκείας.

δ.   Ο Χριστιανισμός παρόλους τους διωγμούς είχε κερδίσει πιστούς σ΄όλα τα κοινωνικά στρώματα  και σ΄ όλες τις βαθμίδες της εξουσίας στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία. ¨Ηταν μια πίστη με  οικουμενικό πνεύμα και προέβαλε την αγάπη και την ανοχή. Η χριστιανική πίστη έγινε ο φορέας  του μελλοντικού ρωμαϊκού πολιτισμού.

ε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε μονοθεϊστικές και χριστιανικές επιρροές. Η μητέρα του ήταν χριστιανή. Σ΄ όλη τη ζωή του, παρόλο που ήταν ο Μέγας Αρχιερέας της εθνικής θρησκείας, υποστήριζε το χριστιανισμό και εκδηλωνόταν αρκετές φορές υπέρ της Εκκλησίας. Η πρώτη δημόσια έμμεση υποστήριξη του χριστιανισμού ήταν η συμβολή του στο διάταγμα των Μεδιολάνων).

3. Κυκλώστε το Σ αν είναι σωστή και το Λ αν είναι λάθος η πρόταση :

 1. Η αίρεση του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων χωρών πρέσβευε ότι κάποιοι ορθόδοξοι λαοί ήταν ανώτεροι και καλύτεροι ορθόδοξοι χριστιανοί από άλλους άλλων ορθοδόξων λαών              [Σ]           Λ
 2. Η Θεότητα δεν υπόκειται στο χρόνο, βρίσκεται εκτός χρόνου και δημιούργησε  τον χρόνο     [Σ]           Λ
 3. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, αλλά μόνο μία φύση, τη θεία, η οποία απορρόφησε την ανθρώπινη. Ο Θεός παρουσιάζεται φαινομενικά μόνο ως άνθρωπος.      Σ            [Λ]
 4. Οι αιρέσεις αμφισβήτησαν τις θεμελιώδεις αλήθειες της χριστιανικής πίστης και ειδικότερα τοπρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και το τρισυπόστατο και ομοούσιο της Αγίας Τριάδος.      [Σ]                Λ
 5. Τα σημαντικότερα αίτια που δημιουργούν την αίρεση είναι ο εγωϊσμός, η αλαζονία και η υπερτίμηση της λογικής του ανθρώπου και της δυνατότητάς της να αποκαλύψει την αλήθεια.        [Σ]                    Λ
 6. Ο Χριστός δεν είναι Θεός και “ομοούσιος” με τον Πατέρα του αλλά κτίσμα (=δημιούργημα) του Θεού.        Σ               [Λ]
 7. Οι Θεοπασχίτες πρέσβευαν ότι ολόκληρη η Αγία Τριάδα καρφώθηκε στο σταυρό και για τούτο έλεγαν : Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος αθάνατος, ο σταυρωθείς δι ημάς ελέησον ημάς.             [Σ]                 Λ
 8. Οι αιρέσεις διαίρεσαν την Εκκλησία. Δημιούργησαν εντάσεις, συγκρούσεις, εχθρότητες και διχασμό μεταξύ των χριστιανών. Η εγωϊστική παραμονή των αιρετικών στις κακοδοξίες τους τους απέκοψε από την παράδοση και από το σώμα της Εκκλησίας.        [Σ]                  Λ
 9. Η αγάπη αντικαταστάθηκε από την εμπάθεια και το μίσος, η αδελφοσύνη από την καχυποψία.    [Σ]              Λ
 10. Η Εκκλησία λόγω των αιρέσεων σπαράσσεται από εσωτερικές διαμάχες που επιτρέπουν στην πολιτεία και στον αυτοκράτορα να παρέμβει για να αναμειχθεί στα θεολογικά ζητήματα.             [Σ]                 Λ
 11. Δημιουργήθηκαν με τις αιρέσεις οι προϋποθέσεις να αποσχιστούν οι ανατολικές επαρχίες από την Βυζαντινή αυτοκρατορία και έτσι να αποδυναμωθεί και να νικηθεί στο τέλος.            [Σ]                    Λ
 12. Η πίστη του προτεστάντη πιστού  οδηγεί σε ενοχική διδασκαλία , τον αναγκάζει  να βρίσκεται  πάντοτε μέσα σε ατμόσφαιρα κατάθλιψης μια και δεν ξέρει τί έχει προορίσει ο Θεός αυτόν για τη ζωή του και δεν έχει ελπίδα ανάστασης.    [Σ]         Λ
 13. Ο Πατήρ και ο Υιός εκπορεύουν και οι δύο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν μπορεί να εκπορεύσει τον εαυτό του, άρα είναι κατώτερο από τα άλλα δύο πρόσωπα.       Σ            [Λ]
 14. Στην εικόνα των δυτικών ο Πατέρας και ο Υιός παρουσιάζονται σαν άνθρωποι με λογική, το άγιο Πνεύμα εμφανίζεται με ζωϊκή μορφή, χωρίς λογική, δηλαδή δηλώνεται ότι είναι κατώτερο από τα άλλα δύο πρόσωπα.     [Σ]            Λ
 15. Ο Θεός Πατέρας είναι αρχή και αιτία του  Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο Υιός γεννάται πάντοτε από τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται πάντα από τον Πατέρα. Και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια αξία μεταξύ τους και ζουν σε μια αγαπητική κοινωνία προσώπων.       [Σ]                      Λ
 16. Αν πιστέψουμε τις αιρέσεις τότε σχίζεται η αλήθεια του Χριστού και δεν έχουμε σωστή γνώμη για τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδας και για τις σχέσεις μεταξύ μας.  [Σ]             Λ
 17. Η Θεία Λειτουργία εμπεριέχει όλες τις προσφορές του Ελληνισμού, γλώσσα, φιλοσοφία, τέχνη, ηθικές αξίες και κοινωνική (θεανθρώπινη) ζωή.                 [Σ]                   Λ
 18. Σώμα και ψυχή αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα και το ανθρώπινο σώμα είναι ο ναός του Θεού, στο οποίο το Πνεύμα παύει να περιφρονεί την ύλη.     [Σ]          Λ
 19. Με τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα οι χριστιανοί λατερύουν ανεμπόδιστα το Θεό τους, χωρίς να στερούνται κανένα άλλο πολιτικό, κοινωνικό ή προσωπικό δικαίωμα π.χ. περιουσία, τιμή, δικαίμα στη ζωή.            [Σ]                    Λ
 20. Ο χριστιανικός κλήρος απέκτησε τις  ίδιες φορολογικές ατέλειες με τον εθνικό κλήρο, αναγνωρίστηκε νομικά η Εκκλησία ως κοινωνικός