Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου της Γ’ Γυμνασίου (Φεβρουάριος 2013)

2ο Γυμνάσιο Καλύμνου

Μάθημα : Παλαιά Διαθήκη

Τάξη : Γ”  Γυμνασίου

Ημ/νία : ………Φεβρουαρίου 2013

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου της Γ΄Γυμνασίου

1. Κυκλώστε το Σ αν είναι σωστή και το Λ αν είναι λάθος η πρόταση :

 1. Με τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα οι χριστιανοί λατερύουν ανεμπόδιστα το Θεό τους, χωρίς να στερούνται κανένα άλλο πολιτικό, κοινωνικό ή προσωπικό δικαίωμα π.χ. περιουσία, τιμή, δικαίωμα στη ζωή.            [Σ]                    Λ
 2. Η Θεία Λειτουργία εμπεριέχει όλες τις προσφορές του Ελληνισμού, γλώσσα, φιλοσοφία, τέχνη, ηθικές αξίες και κοινωνική (θεανθρώπινη) ζωή.               [Σ]                    Λ
 3. Οι αιρέσεις αμφισβήτησαν τις θεμελιώδεις αλήθειες της χριστιανικής πίστης και ειδικότερα τοπρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και το τρισυπόστατο και ομοούσιο της Αγίας Τριάδος.     [Σ]                Λ
 4. Οι Θεοπασχίτες πρέσβευαν ότι ολόκληρη η Αγία Τριάδα καρφώθηκε στο σταυρό και για τούτο έλεγαν : Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος αθάνατος, ο σταυρωθείς δι ημάς ελέησον ημάς.             [Σ]                  Λ
 5. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, αλλά μόνο μία φύση, τη θεία, η οποία απορρόφησε την ανθρώπινη. Ο Θεός παρουσιάζεται φαινομενικά μόνο ως άνθρωπος     Σ            [ Λ]
 6. Η αίρεση του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων χωρών πρέσβευε ότι κάποιοι ορθόδοξοι λαοί ήταν ανώτεροι και καλύτεροι ορθόδοξοι χριστιανοί από άλλους άλλων ορθοδόξων λαών             [Σ]            Λ

2. Δώστε σύντομα τον ορισμό των παρακάτω λέξεων :

 1. “ανεξιθρησκεία”= 
  “ανεξιθρησκεία” = Ανεξιθρησκεία θα πει η ελευθερία κάθε πολίτη να λατρεύει τον Θεό στον οποίο πιστεύει χωρίς να στερείται την περιουσία του ή να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του

  2. “Αίρεση” =

“Αίρεση” = στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται η επιλογή, είτε από ένα είτε από περισσότερα μέλη της Εκκλησίας, ενός μέρους από το σύνολο της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και η εμμονή σε αυτό. Με αυτήν την επιλογή οι αιρετικοί απομακρύνθηκαν από τη δογματική διδασκαλία και την πίστη της Εκκλησίας.

 1. “Θρησκευτικός συγκριτισμός” =

“Θρησκευτικός συγκριτισμός” =η προσπάθεια να εισάγουν κάποιοι στην χριστιανική διδασκαλία παραδόσεις και αντιλήψεις από άλλες θρησκείες, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό, ή τις ανατολικές θρησκείες, δηλαδή μια ανάμειξη και συγχώνευση της διδασκαλίας και της παράδοσης του Χριστιανισμού με αντιλήψεις και ήθη άλλων θρησκευτικών ρευμάτων και θρησκειών

3.  Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση : (ομοούσιος, Σύμβολο, Θεοπασχιτισμού, ανθρώπινη, αλήθεια,  κτίσμα, πολεμούν,  συνέργεια, θεϊκή,  προσηλωθεί).

Στο Σύμβολο της Πίστεώς μας, στο οποίο κάθε άρθρο του καθιερώθηκε μετά από πολλές δυσκολίες και μερικές φορές είναι καρπός αιματηρών συγκρούσεων, υπάρχουν άρθρα – φράσεις που ….[πολεμούν]…. τις αιρέσεις: 1) Το δεύτερο άρθρο λέει σαφώς πως ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ……..[ομοούσιος].…… με τον Θεό Πατέρα, Υιός του Θεού. Πολεμά την αίρεση του Αρειανισμού που πρεσβεύει ότι ο Χριστός είναι “……..[κτίσμα]……”, δημιούργημα του Θεού κι όχι Θεός. 2) Το τρίτο άρθρο αντιμετωπίζει την αίρεση του Νεστοριανισμού, που υπερτονίζει την …..[ανθρώπινη].… φύση του Χριστού, και ονομάζει την Παναγία “Χριστοτόκο”, δηλαδή ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος. Το τρίτο άρθρο, όμως, μας διδάσκει ότι ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό και γεννήθηκε από μία θνητή γυναίκα, την Παναγία, αλλά με τη …..[συνέργεια]…..του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τη συμμετοχή ανδρός. 3) Από την άλλη όμως, το 4ο άρθρο αντιμετωπίζει την αίρεση του Μονοφυσιτισμού, που υπερτονίζει την ..[θεϊκή].……φύση του Χριστού, με την θεωρία ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεία, γιατί ο Χριστός ήταν αληθινός, τέλειος άνθρωπος με σάρκα και οστά, και καρφώθηκε πάνω στο Σταυρό, και ενταφιάστηκε. Άρα η ανθρώπινη φύση Του΄ήταν αυτή που σταυρώθηκε κι όχι η θεία (αυτό ακριβώς πολεμά και την τριαδολογική αίρεση του …..[Θεοπασχιτισμού]..…, που έλεγε πως ολόκληρη η Αγία Τριάδα σταυρώθηκε πάνω στο Σταυρό. Η θεία φύση είναι  άϋλη, επομένως δεν είναι δυνατόν να …….[προσηλωθεί]……….. σε υλικό, στέρεο υλικό. Μόνο η ανθρώπινη φύση του Χριστού καρφώθηκε στο σταυρό).  Το ..….[Σύμβολο]….της Πίστεως  επομένως, δίνει την απάντηση στις αιρέσεις αυτές και και μας φανερώνει την …………[αλήθεια]…………

4. Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με τη στήλη  Β.

Α

1. Προσφορά Ελληνισμού   στον  Χριστιανισμό

Προσφορά Ελληνισμού   στον  Χριστιανισμό                …..α, γ, δ, ζ, θ,  …………….

2.  Προσφορά του Χριστιανισμού στον   Ελληνισμό   ………………………..……………..

Προσφορά του Χριστιανισμού στον   Ελληνισμό     ……..β, ε, στ, η.……………..

Β

α.  οι καλές τέχνες όπως η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η λογοτεχνία κ.ά.

β.  οικουμενικό χαρακτήρα χωρίς διακρίσεις φυλής, γλώσσας, θρησκείας

γ.      οι μορφές της κοινωνικής ζωής.

δ.       η ελληνική γλώσσα

ε.       σχέση Θεού και Ιστορίς

στ.       οικουμενικό πνεύμα

ζ.          η ελληνική φιλοσοφία

η.      σχέση Θεού και ανθρώπου

θ.       οι ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες, για την παιδεία και την αγωγή

5.  Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στην αίρεση και τον αιρετικό σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου;

Η Εκκλησία κατακρίνει την αίρεση και όχι τον αιρετικό , την κακοδοξία, όχι τον άνθρωπο)

6. Ποιες ήταν οι συνέπειες των αιρέσεων στον εκκλησιαστικό χώρο;

Οι αιρέσεις διαίρεσαν την Εκκλησία. Δημιούργησαν εντάσεις και συγκρούσεις, που άφηναν πληγές και προκαλούσαν εχθρότητες και ψυχικό διχασμό μεταξύ των χριστιανών. Κατ΄αρχάς, η εγωϊστική παραμονή των αιρετικών στις κακοδοξίες τους τούς απέκοψε από την παράδοση και από το σώμα της Εκκλησίας. Κατόπιν, η αγάπη αντικαταστάθηκε από την εμπάθεια και το μίσος, η αδελφοσύνη από την καχυποψία. Χριστιανοί συγκρούονται μεταξύ τους, διαπληκτίζονται και αλληλοϋποβλέπονται. Δείχνουν τον χειρότερό τους  εαυτό. Η Εκκλησία δεν κλονίζεται, αλλά σπαράσσεται από εσωτερικές διαμάχες που επιτρέπουν στην πολιτεία και στον αυτοκράτορα να παρέμβει και να αναμειχθεί στα θεολογικά ζητήματα. Η ανάμειξη αυτή θεμελιωνόταν στην ιδέα ότι τα θέματα της Εκκλησίας σχετίζονται με την ευημερία της κοινωνίας και συνεπώς υπάγονται στην αρμοδιότητα του κράτους και του αυτοκράτορα. Ως στόχο είχε την ειρήνευση της Εκκλησίας και την αποκατάσταση της κοινωνικής τάξης και ηρεμίας, οι οποίες με τις θεολογικές έριδες διασαλεύονταν.

7.  Τι γνωρίζετε για την αίρεση του “Αρειανισμού”; Τί συνέπειες έχει για τους πιστούς της;

ιδρυτής του ο Άρειος, ιερέας της Αλεξάνδρειας. Δίδαξε οτι : ο Χριστός δεν είναι Θεός και “ομοούσιος” με τον Πατέρα του αλλά κτίσμα (=δημιούργημα) του Θεού. Όταν αρνείται τη θεότητα του Χριστού απορρίπτει και το απολυτρωτικό του έργο. Ο άνθρωπος  κατά συνέπεια παραμένει δέσμιος της αμαρτίας και του Θανάτου αφού ο Χριστός δεν είναι Θεός και δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε κοινωνία με τον Θεό και επομένως στην σωτηρία.

8. Τι γνωρίζετε  για την αίρεση του Νεστοριανισμού;

Είναι  αίρεση της οποίας ιδρυτής είναι ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος που υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η Παναγία κατά τον Νεστόριο δεν ήταν Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, αφού γέννησε τον άνθρωπο Χριστό στον οποίο κατοίκησε ο Θείος Λόγος. Η υποτίμηση της θεϊκής φύσης του Ιησού μειώνει το γεγονός της λύτρωσης που προσέφερε ο Χριστός. Αποκλείεται η ένωση Θεού και ανθρώπου, αφού ο Ιησούς είναι μόνο ένα ηθικό πρότυπο ανθρώπου και όχι Θεάνθρωπος

9. “Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Σε ποιες αιρέσεις απαντά το όγδοο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως; με ποιες φράσεις πολεμά ποια αίρεση;

Το όγδοο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως με τη φράση “το εκ του Πατρός εκπορευόμενον”, διδάσκει ότι ως προς την φύση Του είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και χαρακτηριστικό του είναι να “εκπορεύεται”, να πηγάζει από μόνο τον Θεό Πατέρα. Αν εκπορευόταν και από τον Υιό όπως πρέσβευε η παπική αίρεση του filioque=φιλιόκβε=και εκ του Υιού, τότε αν δύο πρόσωπα εκπόρευαν το τρίτο και το τρίτο δεν εκπόρευε τον εαυτό του και κανένα από τα άλλα δύο πρόσωπα της αγίας Τριάδος, τότε θα ήταν κατώτερο από τα άλλα δύο και θα χάλαγε η Αγία Τριάδα, θα γινόταν Δυάδα. Αυτό όμως χαλάει την αγαπητική κοινωνία και τελειότητα της Τριάδος των προσώπων της αγίας Τριάδος. Συνέπειά του θα ήταν να μην θεωρού