Προσχέδιο διαγωνίσματος Α’ Τριμήνου της Γ’ Γυμνασίου – 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εν. 1 : Ορισμός Ιστορίας – Προϋποθέσεις για έγκυρη ιστορική έρευνα, σελ. 10 – Υπογραμμίζω και Θυμάμαι.

 • Ιστορία είναι η μελέτη του παρελθόντος.
 • Η διερεύνηση των αιτίων των ιστορικών γεγονότων είναι έργο δύσκολο και απαιτεί άριστη γνώση της εποχής τους.
 • Τα συμπεράσματα της ιστορικής έρευνας αποτελούν οδηγό για τη μελλοντική πορεία των σύγχρονων ανθρώπων και των λαών.
 • Η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία είναι οι προΰποθέσεις για μία έγκυρη ιστορική έρευνα.

Εν. 2, σελ. 12 : Ορισμός Εκκλησίας, Σκοπός του έργου του Χριστού, σελ. 13, β : πορεία της εκκλησίας μέσα στον κόσμο, σελ. 13, γ. Πηγές εκκλησιαστικής Ιστορίας

 • Η Εκκλησία είναι ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό και μέλη τους βαπτισμένους.
 • Σκοπός του έργου του Χριστού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Το έργο αυτό συνεχίζεται με την ίδρυση της Εκκλησίας, για την οποία φρόντισε ο Ίδιος, όπως θα διδαχθούμε σε επόμενη ενότητα. Ο σκοπός της Εκκλησίας, επομένως, είναι η προσωπική συνάντηση και η ένωση του κάθε βαπτισμένου με τον Χριστό.
 • Σκοπός της Εκκλησίας είναι η ενότητα του κάθε μέλους της με το Χριστό.
 • Η Εκκλησία πορεύεται μέσα στη γενικότερη ανθρώπινη ιστορία και της δίνει ένα βαθύτερο νόημα. η Εκκλησία μεταβάλλει και τον τρόπο της ζωής, της σκέψης και της ανθρώπινης δημιουργίας.
 • Πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα γραπτά κείμενα.

Αρχαιολογικές πηγές είναι οι κατακόμβες, οι διάφοροι τόποι όπου μαρτύρησαν οι χριστιανοί, οι τύποι των ναών που εμφανίστηκαν στο πέρασμα των αιώνων, τα βαπτιστήρια, διάφορες επιγραφές που σχετίζονται με τους χριστιανούς, καθώς και τα ευρήματα της χριστιανικής τέχνης (γλυπτική, αγιογραφία, εκκλησιαστική μικροτεχνία).               Τα είδη των κειμένων, ως πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι πολλά: οι χρονογραφίες, τα έργα των εκκλησιαστικών συγγραφέων και των Πατέρων της Εκκλησίας, τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, τα λατρευτικά κείμενα, επιστολές, κείμενα με βίους αγίων, καθώς και διάφορες νομοθεσίες της πολιτείας σχετικές με την Εκκλησία.

Περιεχόμενο του όρου “εκκλησία” είναι : * Να σημειωθούν περισσότερες της μιας απαντήσεις

 • [ν] πρόσκληση όλων των ανθρώπων στον ίδιο τόπο (χώρο
 • [ν] συμμετοχή σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα στη Θεία Ευχαριστία μόνο των βαπτισμένων στο όνομα της Αγίας Τριάδος
 • [ν] ο Χριστός με το πλήθος των πιστών βαπτισμένων στο όνομά του, ορθοδόξως, είναι ένα σώμα πνευματικό με κεφαλή Εκείνον.
 • η σωτηρία του ανθρώπου
Ποιους ενδιαφέρει κατά τη γνώμη σας η ιστορία της Εκκλησίας; Δικαιολογήστε σύντομα την γνώμη σας *
Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας είναι *

 • αρχαιολογικές  [ν]
 • κείμενα   [ν]
 • κατακόμβες  [ν]
 • ναοί, τύποι ναών  [ν]
 • βαπτιστήρια  [ν]
 • [ν] ευρήματα χριστιανικής τέχνης (γλυπτική, αγιογραφία, αρχιτεκτονική, μουσική
 • [ν] χρονογραφίες
 • αμεροληψία
 • αντικειμενικότητα
 • [ν] έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων και των Πατέρων της Εκκλησίας
 • σωστή καταγραφή και μελέτη των μελανών σελίδων της Εκκλησίας
 • [ν] πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων
 • [ν] λατρευτικά κείμενα, επιστολές, κείμενα με βίους αγίων
 • [ν] διάφορες νομοθεσίες της πολιτείας σχετικές με την Εκκλησία

Εν. 3 , σελ. 16, γ: Το άγιο Πνεύμα στην Ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων – σημασία της ανάστασης στην Πεντηκοστή – η έννοια της ελευθερίας και η σχέση της με το άγιο Πνεύμα. Υπογραμμίζω και θυμάμαι.

γ. Το Άγιο Πνεύμα στην ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων

Τη μέρα της Πεντηκοστής, η σύγχυση των γλωσσών του Πύργου της Βαβέλ ξεπεράστηκε με την ενότητα μέσα από την αποδοχή της ποικιλίας γλωσσών και πολιτισμών που χάρισε ο Παράκλητος. Οι απλοί, φοβισμένοι ψαράδες-μαθητέςτου Χριστού μεταμορφώθηκαν με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος σε θαρραλέους κήρυκες του Ευαγγελίου. Μπήκαν έτσι τα θεμέλια της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας, που με το έργο της άρχισε σταδιακά να αγιάζει και να μεταμορφώνει τους ανθρώπους και την ιστορία του κόσμου.

Το Άγιο Πνεύμα από εκείνη τη μέρα, όπως ο ίδιος ο Χριστός είχε υποσχεθεί στους μαθητές του, καθοδηγεί την Εκκλησία και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο νέος τρόπος ζωής που προτείνει στους ανθρώπους. Η γνώση αυτής της αλήθειας απελευθερώνει τους ανθρώπους από κάθε είδους δεσμά («όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία», Β’ Κορ. 3,17). Ο αναστημένος Χριστός νίκησε το θάνατο, όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Αυτό δίνει τη βεβαιότητα στον πιστό άνθρωπο ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής που συντρίβει τις ελπίδες του και τον χωρίζει από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η Ανάσταση δίνει τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί και με τον Χριστό και ότι ο θάνατος δε θα μας χωρίζει πια.

 Με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής και με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου που επακολούθησε, ιδρύθηκε στα Ιεροσόλυμα η πρώτη χριστιανική Εκκλησία.
 • Το Άγιο Πνεύμα γίνεται ο οδηγός της Εκκλησίας και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια, δηλαδή το Χριστό. Η γνώση αυτής της αλήθειας απελευθερώνει τον άνθρωπο και τη δημιουργία από τα δεσμά του θανάτου.
 • Μέσα στην Εκκλησία με τη δράση του Αγίου Πνεύματος συντελείται η ενότητα, ο αγιασμός και η μεταμόρφωση των ανθρώπων. Μαθαίνουν να αλλάζουν τον εαυτό τους, να αγαπούν και να θυσιάζονται για τους συνανθρώπους τους, να βλέπουν σε όλο τον κόσμο τη δημιουργία του Θεού.

Το έργο του Άγίου Πνεύματος είναι * Συμπληρώστε κι αντιστοιχίσετε τις στήλες με τις σειρές

1 Το άγιο Πνεύμα προσφέρει τη δυνατότητα 2. Το άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου 3 Έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να μας γνωρίσει 4 Με τη δράση του Αγίου Πνεύματος 5
να αγιάζεται, να απελευθερώνταει ή να ελευθερώνεται ο άνθρωπος από την αμαρτία [1]
ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Μαθαίνει να αλλάζει τον εαυτό του, να αγαπά και να θυσιάζεται για τους συνανθρώπους του, να βλέπει σε όλο τον κόσμο τη δημιουργία του Θεού [4]
τη σημασία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού για την δική μας σωτηρία, να μας δώσει τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί με το Χριστό και ότι ο θάνατος δεν θα μας χωρίζει πια [3]
και δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια και να ομοιωθεί με Αυτήν, δηλαδή με την Αγία Τριάδα  [2]

Εν. 4, σελ. 18 α, 19 γ : Η παράδοση της πρώτης κοινότητας ζητούμενο και σήμερα – πού εφαρμόζονται σήμερα τα βασικά χαρακτηριστικά της πρώτης κοινότητας της εκκλησίας; σελ. 20 : Υπογραμμίζω και Θυμάμαι.

α. Η ζωή της πρώτης Εκκλησίας γίνεται το πρότυπο μιας νέας κοινωνίας

Τα μέλη της πρώτης Εκκλησίας έδειξαν με τον τρόπο της ζωής τους ότι η πίστη στο Χριστό μπορούσε να αλλάξει τους ανθρώπους και την κοινωνία. Διαβάζουμε στις Πράξεις (2,42-47. 4,32-37) ότι ήταν όλοι αφοσιωμένο