Προσχέδιο διαγωνίσματος Α’ Τριμήνου της Γ’ Γυμνασίου – 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εν. 1 : Ορισμός Ιστορίας – Προϋποθέσεις για έγκυρη ιστορική έρευνα, σελ. 10 – Υπογραμμίζω και Θυμάμαι.

 • Ιστορία είναι η μελέτη του παρελθόντος.
 • Η διερεύνηση των αιτίων των ιστορικών γεγονότων είναι έργο δύσκολο και απαιτεί άριστη γνώση της εποχής τους.
 • Τα συμπεράσματα της ιστορικής έρευνας αποτελούν οδηγό για τη μελλοντική πορεία των σύγχρονων ανθρώπων και των λαών.
 • Η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία είναι οι προΰποθέσεις για μία έγκυρη ιστορική έρευνα.

Εν. 2, σελ. 12 : Ορισμός Εκκλησίας, Σκοπός του έργου του Χριστού, σελ. 13, β : πορεία της εκκλησίας μέσα στον κόσμο, σελ. 13, γ. Πηγές εκκλησιαστικής Ιστορίας

 • Η Εκκλησία είναι ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό και μέλη τους βαπτισμένους.
 • Σκοπός του έργου του Χριστού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Το έργο αυτό συνεχίζεται με την ίδρυση της Εκκλησίας, για την οποία φρόντισε ο Ίδιος, όπως θα διδαχθούμε σε επόμενη ενότητα. Ο σκοπός της Εκκλησίας, επομένως, είναι η προσωπική συνάντηση και η ένωση του κάθε βαπτισμένου με τον Χριστό.
 • Σκοπός της Εκκλησίας είναι η ενότητα του κάθε μέλους της με το Χριστό.
 • Η Εκκλησία πορεύεται μέσα στη γενικότερη ανθρώπινη ιστορία και της δίνει ένα βαθύτερο νόημα. η Εκκλησία μεταβάλλει και τον τρόπο της ζωής, της σκέψης και της ανθρώπινης δημιουργίας.
 • Πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα γραπτά κείμενα.

Αρχαιολογικές πηγές είναι οι κατακόμβες, οι διάφοροι τόποι όπου μαρτύρησαν οι χριστιανοί, οι τύποι των ναών που εμφανίστηκαν στο πέρασμα των αιώνων, τα βαπτιστήρια, διάφορες επιγραφές που σχετίζονται με τους χριστιανούς, καθώς και τα ευρήματα της χριστιανικής τέχνης (γλυπτική, αγιογραφία, εκκλησιαστική μικροτεχνία).               Τα είδη των κειμένων, ως πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι πολλά: οι χρονογραφίες, τα έργα των εκκλησιαστικών συγγραφέων και των Πατέρων της Εκκλησίας, τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, τα λατρευτικά κείμενα, επιστολές, κείμενα με βίους αγίων, καθώς και διάφορες νομοθεσίες της πολιτείας σχετικές με την Εκκλησία.

Περιεχόμενο του όρου “εκκλησία” είναι : * Να σημειωθούν περισσότερες της μιας απαντήσεις

 • [ν] πρόσκληση όλων των ανθρώπων στον ίδιο τόπο (χώρο
 • [ν] συμμετοχή σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα στη Θεία Ευχαριστία μόνο των βαπτισμένων στο όνομα της Αγίας Τριάδος
 • [ν] ο Χριστός με το πλήθος των πιστών βαπτισμένων στο όνομά του, ορθοδόξως, είναι ένα σώμα πνευματικό με κεφαλή Εκείνον.
 • η σωτηρία του ανθρώπου
Ποιους ενδιαφέρει κατά τη γνώμη σας η ιστορία της Εκκλησίας; Δικαιολογήστε σύντομα την γνώμη σας *
Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας είναι *

 • αρχαιολογικές  [ν]
 • κείμενα   [ν]
 • κατακόμβες  [ν]
 • ναοί, τύποι ναών  [ν]
 • βαπτιστήρια  [ν]
 • [ν] ευρήματα χριστιανικής τέχνης (γλυπτική, αγιογραφία, αρχιτεκτονική, μουσική
 • [ν] χρονογραφίες
 • αμεροληψία
 • αντικειμενικότητα
 • [ν] έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων και των Πατέρων της Εκκλησίας
 • σωστή καταγραφή και μελέτη των μελανών σελίδων της Εκκλησίας
 • [ν] πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων
 • [ν] λατρευτικά κείμενα, επιστολές, κείμενα με βίους αγίων
 • [ν] διάφορες νομοθεσίες της πολιτείας σχετικές με την Εκκλησία

Εν. 3 , σελ. 16, γ: Το άγιο Πνεύμα στην Ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων – σημασία της ανάστασης στην Πεντηκοστή – η έννοια της ελευθερίας και η σχέση της με το άγιο Πνεύμα. Υπογραμμίζω και θυμάμαι.

γ. Το Άγιο Πνεύμα στην ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων

Τη μέρα της Πεντηκοστής, η σύγχυση των γλωσσών του Πύργου της Βαβέλ ξεπεράστηκε με την ενότητα μέσα από την αποδοχή της ποικιλίας γλωσσών και πολιτισμών που χάρισε ο Παράκλητος. Οι απλοί, φοβισμένοι ψαράδες-μαθητέςτου Χριστού μεταμορφώθηκαν με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος σε θαρραλέους κήρυκες του Ευαγγελίου. Μπήκαν έτσι τα θεμέλια της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας, που με το έργο της άρχισε σταδιακά να αγιάζει και να μεταμορφώνει τους ανθρώπους και την ιστορία του κόσμου.

Το Άγιο Πνεύμα από εκείνη τη μέρα, όπως ο ίδιος ο Χριστός είχε υποσχεθεί στους μαθητές του, καθοδηγεί την Εκκλησία και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο νέος τρόπος ζωής που προτείνει στους ανθρώπους. Η γνώση αυτής της αλήθειας απελευθερώνει τους ανθρώπους από κάθε είδους δεσμά («όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία», Β’ Κορ. 3,17). Ο αναστημένος Χριστός νίκησε το θάνατο, όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Αυτό δίνει τη βεβαιότητα στον πιστό άνθρωπο ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής που συντρίβει τις ελπίδες του και τον χωρίζει από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η Ανάσταση δίνει τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί και με τον Χριστό και ότι ο θάνατος δε θα μας χωρίζει πια.

 Με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής και με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου που επακολούθησε, ιδρύθηκε στα Ιεροσόλυμα η πρώτη χριστιανική Εκκλησία.
 • Το Άγιο Πνεύμα γίνεται ο οδηγός της Εκκλησίας και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια, δηλαδή το Χριστό. Η γνώση αυτής της αλήθειας απελευθερώνει τον άνθρωπο και τη δημιουργία από τα δεσμά του θανάτου.
 • Μέσα στην Εκκλησία με τη δράση του Αγίου Πνεύματος συντελείται η ενότητα, ο αγιασμός και η μεταμόρφωση των ανθρώπων. Μαθαίνουν να αλλάζουν τον εαυτό τους, να αγαπούν και να θυσιάζονται για τους συνανθρώπους τους, να βλέπουν σε όλο τον κόσμο τη δημιουργία του Θεού.

Το έργο του Άγίου Πνεύματος είναι * Συμπληρώστε κι αντιστοιχίσετε τις στήλες με τις σειρές

1 Το άγιο Πνεύμα προσφέρει τη δυνατότητα 2. Το άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου 3 Έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να μας γνωρίσει 4 Με τη δράση του Αγίου Πνεύματος 5
να αγιάζεται, να απελευθερώνταει ή να ελευθερώνεται ο άνθρωπος από την αμαρτία [1]
ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Μαθαίνει να αλλάζει τον εαυτό του, να αγαπά και να θυσιάζεται για τους συνανθρώπους του, να βλέπει σε όλο τον κόσμο τη δημιουργία του Θεού [4]
τη σημασία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού για την δική μας σωτηρία, να μας δώσει τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί με το Χριστό και ότι ο θάνατος δεν θα μας χωρίζει πια [3]
και δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια και να ομοιωθεί με Αυτήν, δηλαδή με την Αγία Τριάδα  [2]

Εν. 4, σελ. 18 α, 19 γ : Η παράδοση της πρώτης κοινότητας ζητούμενο και σήμερα – πού εφαρμόζονται σήμερα τα βασικά χαρακτηριστικά της πρώτης κοινότητας της εκκλησίας; σελ. 20 : Υπογραμμίζω και Θυμάμαι.

α. Η ζωή της πρώτης Εκκλησίας γίνεται το πρότυπο μιας νέας κοινωνίας

Τα μέλη της πρώτης Εκκλησίας έδειξαν με τον τρόπο της ζωής τους ότι η πίστη στο Χριστό μπορούσε να αλλάξει τους ανθρώπους και την κοινωνία. Διαβάζουμε στις Πράξεις (2,42-47. 4,32-37) ότι ήταν όλοι αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων, στην μεταξύ τους ενότητα, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στην προσευχή. Είχαν όλοι μια καρδιά και μια ψυχή. Ήταν τόσο δυνατή η αγάπη μεταξύ τους, ώστε κανείς δε θεωρούσε ότι κάποιο από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά (κοινοχρησία, κοινή χρήση των αγαθών). Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα αναγκαία. Κάθε μέρα μαζεύονταν στο ναό των Ιεροσολύμων για να ακούσουν το κήρυγμα των Αποστόλων και για να προσευχηθούν. Κάθε βράδυ συγκεντρώνονταν σε σπίτια, έτρωγαν με απλότητα το δείπνο τους («Αγάπες») και τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία. Η χάρη του Θεού και η έμπρακτη μεταξύ τους αγάπη γινόταν η αφορμή, ώστε όλο και περισσότεροι να γίνονται μέλη αυτής της νέας κοινωνίας και έτσι να αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των χριστιανών.

γ. Η παράδοση της πρώτης κοινότητας ζητούμενο και σήμερα στην Εκκλησία

Η έμπρακτη αγάπη και η κοινοχρησία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας έκαναν τεράστια εντύπωση στους ανθρώπους της εποχής εκείνης, που έσπευδαν να βαπτίζονται και να εντάσσονται στα μέλη της. Το παράδειγμα των πρώτων χριστιανών, παρότι αποτελεί πρότυπο για την Εκκλησία, παραμένει πάντα ζητούμενο, όπως μας υπενθυμίζει συνέχεια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (βλ. κείμενο). Πάντως, το έργο της φιλανθρωπίας και της αγάπης είναι σήμερα από τα σημαντικότερα στη ζωή των ενοριών. Καθεμιά απ’ αυτές έχει να επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Με τους εράνους ανακουφίζονται η φτώχεια, η αρρώστια και η μοναξιά πολλών ανθρώπων. Η Εκκλησία βοηθά ανθρώπους που έχουν έντονο οικονομικό πρόβλημα, συντηρεί νοσοκομεία και γηροκομεία, φροντίζει αλλοεθνείς ή αλλόθρησκους σε περιοχές της γης που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση (π.χ. Μέση Ανατολή, Αφρική κ.α.). Ειδικότερα, το ιδανικό της κοινοχρησίας, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί σήμερα, διατηρείται στα κοινόβια μοναστήρια. Εκεί οι μοναχοί δεν έχουν τη δική τους ατομική ιδιοκτησία (ακτημοσύνη), αλλά όλα ανήκουν στη μονή και από αυτά συντηρούνται και οι ίδιοι οι μοναχοί και επιτελείται το έργο του μοναστηριού (κοινοκτημοσύνη). Πολλά περισσότερα όμως χρειάζεται να γίνουν, όπως υπενθυμίζει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Χαρακτηριστικά της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας των Ιεροσολύμων ήταν *

 • η ενότητα και οι αγάπες
 • η Θεία Ευχαριστία και η κοινοχρησία
 • τίποτε από αυτά
 • όλα αυτά μαζί
 • η μεταξύ τους ενότητα, η αφοσίωση στη διδασκαλία των αποστόλων, η τέλεση της θείας Ευχαριστίας, η προσευχή, η κοινοχρησία  [ν]

Εν. 5 : Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών. σελ. 21,α., σελ. 22.β. Ο Στέφανος στην απολογία του…. 27 Δεκεμβρίου, σελ. 23. Το όραμα του Αποστόλου Πέτρου, Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων….την τοπική χριστιανική Εκκλησία.

α. Οι Απόστολοι με το κήρυγμα για το Χριστό προκαλούν αντιδράσεις. Οι Απόστολοι καθημερινά εμφανίζονταν στο Ναό*, κήρυτταν και θεράπευαν αρρώστους, με αποτέλεσμα πολλοί από τους Ιουδαίους να γίνονται μέλη της Εκκλησίας.  Οι ιερείς όμως και ο διοικητής της φρουράς του Ναού, μαζί με μέλη της θρησκευτικής παράταξης των Σαδδουκαίων*, έδωσαν εντολή να συλληφθούν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, να φυλακιστούν και την επόμενη μέρα να οδηγηθούν στο Συνέδριο*. Στην απολογία τους οι Απόστολοι διακήρυξαν: «δεν μπορούμε να μη μιλάμε γι’ αυτά που είδαμε και ακούσαμε» (Πράξ. 4,20). Οι δικαστές, επειδή φοβήθηκαν το λαό και αφού δεν εύρισκαν δικαιολογία για να τους τιμωρήσουν, τους άφησαν ελεύθερους, απειλώντας τους με φυλάκιση, αν συνέχιζαν το κήρυγμα. Αυτό δεν φόβισε τους Αποστόλους που συνέχισαν το κήρυγμά τους και τα θαύματα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν πάλι στη φυλακή. Με θαυματουργό, όμως, τρόπο οι Απόστολοι απελευθερώθηκαν και συνέχισαν το έργο τους. Την επόμενη μέρα η φρουρά τούς έφερε ξανά στο Συνέδριο. Οι Απόστολοι με παρρησία διακήρυξαν την Ανάσταση του Χριστού και τόνισαν: «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους» (Πράξ. 5,29). Τα μέλη του Συνεδρίου, όταν τα άκουσαν αυτά, έγιναν έξαλλα και θα θανάτωναν τους Αποστόλους, αν δεν παρενέβαινε ένας νομοδιδάσκαλος, ο Γαμαλιήλ, λέγοντας για τους Αποστόλους: «Αν αυτό που σκέπτονται ή αυτό που κάνουν προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθεί μόνο του. Αν όμως προέρχεται από το Θεό, δε θα μπορέσετε να το διαλύσετε, για να μην πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και θεομάχοι» (Πράξ. 5,38-39). Μετά από αυτά τα λόγια οι Απόστολοι, αφού μαστιγώθηκαν και απειλήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι.

 β. Το κήρυγμα και ο λιθοβολισμός του Στεφάνου. Στο κήρυγμα των Αποστόλων συνέβαλαν και οι Διάκονοι. Ο Στέφανος, γεμάτος πίστη και πνευματικά χαρίσματα, άρχισε να κηρύττει, να κάνει θαύματα και να συζητά με τους συμπατριώτες του για τη σχέση του μηνύματος του Χριστού με τον Ιουδαϊσμό. Απευθυνόταν στους αδελφούς και πατέρες του, όπως τους ονόμαζε, και τους έλεγε ότι ο Ναός και η ιδιαιτερότητα του ιουδαϊκού λαού ήταν πράγματα σεβαστά, αλλά είχαν ξεπεραστεί με το έργο του Χριστού. Οι Ιουδαίοι, όμως, θεωρούσαν ότι ο Θεός ήταν αποκλειστικά δικός τους, έπρεπε να λατρεύεται μόνο στο Ναό και ότι ο Μωσαϊκός Νόμος ήταν αιώνιος. Δεν άργησε, λοιπόν, να έρθει η σύγκρουση. ψευδομάρτυρες οδήγησαν τον Στέφανο στο Συνέδριο για να δικαστεί.Ο Στέφανος στην απολογία του έκανε μια εκτενή αναδρομή στην ιστορική πορεία του εβραϊκού λαού και τόνισε τις ευεργεσίες του Θεού προς το λαό, αλλά και την αχαριστία, που πολλές φορές έδειξε ο λαός απέναντί Του. Στη συνέχεια είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς και ολοκλήρωσε την απολογία του με οξύτατη κριτική στους θρησκευτικούς άρχοντες των Ιουδαίων (Πράξ. 7,1-53). Τα λόγια του εξόργισαν τους δικαστές, που τον έσυραν έξω από την πόλη για να τον λιθοβολήσουν. Ένας νεαρός, που τον έλεγαν