Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου Γ’ Γυμνασίου (2013)

2ο Γυμνάσιο Καλύμνου

Μάθημα : Θρησκευτικά                                     Ονοματεπώνυμο : ……………………………..

Τάξη:  Γ’ Γυμνασίου                                          Βαθμός : ……………………………………………

Ημ/νία: 19/11/2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ – ΛΥΣΕΙΣ (2013)

1. ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ. Να κυκλώσετε το σωστό γράμμα (Σ=Σωστό ή Λ=Λάθος)

a)      Η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία είναι οι προΰποθέσεις για μία έγκυρη ιστορική έρευνα.              [Σ]           Λ

b)     Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι η προσωπική συνάντηση και η ένωση του κάθε βαπτισμένου με τον Χριστό        Σ            [Λ]

c)      Ο Στέφανος ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού πριν πεθάνει ζήτησε από τον Θεό να συγχωρήσει τους εκτελεστές του     [Σ]              Λ

d)     Οι Εθνικοί που  βαπτίζονταν χριστιανοί ελάμβαναν το Άγιο Πνεύμα και υστερούσαν σε σχέση με τους Ιουδαιοχριστιανούς.  Σ              [Λ]

2. Το μήνυμα του οράματος του αποστόλου Πέτρου είναι ότι : (Κυκλώστε το σωστό γράμμα)

[a)]     Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, φυλετικά, χρωματικά, ιδεολογικά αλλά όλους τους καλεί να συμμετέχουν στη θέωση και στην μακαρία ζωή που προσφέρει

b)      Δεν πρέπει να τρώμε ακάθαρτες τροφές

c)      Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τις τροφές αλλά να τις τρώμε όλες για να δοξάζουμε το Θεό

d)      Μπορούμε όλες τις τροφές να τρώμε καθαρές και ακάθαρτες

3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να τοποθετήσετε κάτω από τις φράσεις της στήλης Α τα γράμματα που αντιστοιχούν από τη στήλη Β.

Α

Β

Τρόπος οργάνωσης ορθόδοξης Ιεραποστολής

…………………β, γ, ε………………………..

α. Η Εκκλησία αποκτά συνείδηση οικουμενικότητας
β. Δίνει την ευλογία-προσευχή για να επιτύχει  το έργο των ιεραποστόλων
γ. Καλεί το Βαρνάβα και τον Παύλο να αναλάβουν έργο  Ιεραποστολής
Αποτελέσματα α’ περιοδείας απ. Παύλου

………………α,δ…………………………………

δ. Το μήνυμα του ευαγγελίου εξαπλώνεται έξω από τα όρια του Ιουδαϊσμού.
ε. Δίνει έγκυρες επιστολές με την έγκρισή τους για να είναι κατοχυρωμένο και ασφαλές το έργο της Ιεραποστολής.

4. Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας είναι : Τοποθέτησε στις προτάσεις της στήλης Α, τα γράμματα της στήλης Β που τους αντιστοιχούν

                     Α

αρχαιολογικές

..ιι, νι, νιι, χ…..

κείμενα

…ι,ν, ιχ, χι, χιι ..

Β

ι. χρονογραφίες

ιι. ναοί, τύποι ναών

ιιι. αμεροληψία

ιν. σωστή καταγραφή και μελέτη των μελανών σελίδων της  Εκκλησίας

ν. διάφορες νομοθεσίες της πολιτείας σχετικές με την Εκκλησία

νι. βαπτιστήρια

νιι. ευρήματα χριστιανικής τέχνης (γλυπτική, αγιογραφία, αρχιτεκτονική, μουσική)

νιιι. Αντικειμενικότητα

ιχ. έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων και των Πατέρων της Εκκλησίας

χ.  κατακόμβες

χι. πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων

χιι. λατρευτικά κείμενα, επιστολές, κείμενα με βίους αγίων

5. α. Ποια ήταν η αιτία της μεταστροφής του Παύλου;  β. Σε ποιους απευθύνεται το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου; γ. Ποια ήταν η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου για τους εξ εθνικών χριστιανούς; δ. Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της Αποστολικής Συνόδου ;

α. Το όραμα του αποστόλου Παύλου λίγο πριν την Δαμασκό – β. Στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς. γ. :“αποφασίστηκε ως σωστό  από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα  πρόσθετο βάρος, εκτός από τα αναγκαία: να απέχετε από τα ειδωλόθυτα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό (Πράξ. 15, 23- 29) .δ. α. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας συμμετείχαν και όλοι μαζί αποφάσισαν (δημοκρατικό πολίτευμα). β. Ο Χριστιανισμός γίνεται μια πανανθρώπινη οικουμενική πίστη, στηριγμένη στην ελευθερία. γ.  Η τελική θέση διαμορφώθηκε μέσα από τη συνεργασία των πιστών με το άγιο Πνεύμα (αγιοπνευματικό πολίτευμα)

6. Απαντήστε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις :

α) Ποιο μήνυμα μας δίνει στη σημερινή εποχή η Αποστολική Σύνοδος; Η Αποστολική Σύνοδος αποτελεί το παράδειγμα και στη σημερινή εποχή, του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα και θέματα που απαιτούν λύση σε πανορθόδοξο επίπεδο.

β)  Ποιο πολύ σημαντικό στοιχείο της Αποστολικής Συνόδου δείχνει τη σχέση των πιστών με το ΄Αγιο Πνεύμα; Γιατί έγινε πρότυπο η Αποστολική Σύνοδος των Συνόδων που έγιναν μετά; Το πιο σημαντικό  στοιχείο που φανερώθηκε μέσα από τη λειτουργία της Συνόδου εκφράζεται από το κείμενο της απόφασης, όπου δηλώνεται ότι η τελική θέση διαμορφώθηκε μέσα από τη συνεργασία των πιστών με το Άγιο Πνεύμα.

γ)  Γιατί δεν μπορώ να έχω οικουμενικές Συνόδους σήμερα; Γιατί σήμερα δεν υπάρχει ενότητα πίστεως ανάμεσα στις χριστιανικές ομολογίες. Μόνο μια Πανορθόδοξη Σύνοδος μπορεί να γίνει.

δ)  Γιατί οι ορθόδοξοι λένε ότι το «αλάθητο» το έχει μόνο η Οικουμενική ή Πανορθόδοξη Σύνοδος κι όχι ο Πάπας; Η πίστη ότι τις συλλογικές αποφάσεις τις καθοδηγούσε το άγιο Πνεύμα έδινε την βεβαιότητα ότι παρά τις ανθρώπινες αδυναμίες, η Εκκλησία δεν θα απομακρυνόταν από τον προορισμό της την ομοίωση των πιστών με το Θεό. Για τούτο έχει το αλάθητο το σύνολο Συνοδικό σύστημα (η Σύνοδος) και όχι μεμονωμένα πρόσωπα, όπως ο Πάπας.

7. Το έργο του Άγίου Πνεύματος είναι : Συμπληρώστε κι αντιστοιχίσετε τις στήλες με τις σειρές βάζοντας ένα [ν] στο σημείο που διασταυρώνονται τα γράμματα με τους αριθμούς.

1

Το άγιο Πνεύμα προσφέρει τη δυνατότητα

2.

Το άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου

3

Έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να μας γνωρίσει

4

Με τη δράση του Αγίου Πνεύματος

α) τη σημασία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού για την δική μας σωτηρία, να μας δώσει τη βεβαιότητα ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί με το Χριστό και ότι ο θάνατος δεν θα μας χωρίζει πια

[ν]

β) και δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια και να ομοιωθεί με Αυτήν, δηλαδή με την Αγία Τριάδα

[ν]

γ) να αγιάζεται, να απελευθερώνεται ο άνθρωπος από την αμαρτία

[ν]

δ) ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Μαθαίνει να αλλάζει τον εαυτό του, να αγαπά και να θυσιάζεται για τους συνανθρώπους του, να βλέπει σε όλο τον κόσμο τη δημιουργία του Θεού

[ν]

 8. α) Χαρακτηριστικά της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας των Ιεροσολύμων ήταν : (Κυκλώστε το γράμμα που θεωρείτε σωστό. Μόνο μία απάντηση είναι σωστή.

a)      η ενότητα και οι αγάπες

b)      η Θεία Ευχαριστία και η κοινοχρησία

c)      τίποτε από αυτά

d)      όλα αυτά μαζί

e)      η μεταξύ τους ενότητα, η αφοσίωση στη διδασκαλία των αποστόλων, η τέλεση της θείας Ευχαριστίας, η προσευχή, η κοινοχρησία  [ν]

β) Τα κύρια χαρακτηριστικά της Αποστολικής Συνόδου ήταν: Μόνο μια απάντηση να δώσετε. Κυκλώστε το σωστό γράμμα.

  • α. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας συμμετείχαν και όλοι μαζί αποφάσισαν (δημοκρατικό πολίτευμα)
  • β. Όλα τα υπόλοιπα  [ν]
  • γ. Ο Χριστιανισμός γίνεται μια πανανθρώπινη οικουμενική πίστη, στηριγμένη στην ελευθερία.
  • ε. Η τελική θέση διαμορφώθηκε μέσα από τη συνεργασία των πιστών με το άγιο Πνεύμα (αγιοπνευματικό πολίτευμα)

9.  α) Ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σας πρέπει να συζητηθούν σε μια Πανορθόδοξη Σύνοδο; Προτείνετε θέματα που σας ενοχλούν ή που σας προβληματίζουν και θα θέλατε να βρουν λύση.

Γ1. Θεόφιλος Β. : α) Η εξουσία των ανωτάτων κληρικών φαίνεται να είναι απόλυτη. Θα θέλαμε να υ