Διαγώνισμα Α΄ Τριμήνου της Γ΄ Γυμνασίου και οι Λύσεις του – 2015

https://docs.google.com/document/d/1XqdIWN1dMjAdzS-z0LRDSdFANvGI5LIrJgY6bk-jndI/pub?embedded=true“>