Διαγώνισμα Ενδεικτικό Επαναληπτικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου – Β΄ Γυμνασίου – Λύσεις – 2016

εξετάσεις20.jpg

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – Λύσεις – 2016

1/.   Να γράψετε στην κόλλα σας τι είναι οι Καθολικές επιστολές.

Εκτός από τον απόστολο Παύλο και οι άλλοι Απόστολοι έκαναν περιοδείες σε διάφορα μέρη και ίδρυσαν χριστιανικές κοινότητες. Έγραφαν λοιπόν επιστολές στους χριστιανούς που είχαν επισκεφτεί και στις κοινότητες που είχαν ιδρύσει. Στις επιστολές αυτές διδάσκουν, ενισχύουν την πίστη των νέων χριστιανών, τους προφυλάσσουν από τις παρερμηνείες και τους καθοδηγούν στη χριστιανική τους ζωή. Ονομάστηκαν «Καθολικές», γιατί σχεδόν όλες απευθύνονται σε πολλές χριστιανικές κοινότητες και έχουν γενικότερο περιεχόμενο. Μας διασώθηκαν 7 τέτοιες επιστολές (βλ. πίνακα βιβλίων Κ. Διαθήκης).

2/     Να γράψετε στην κόλλα σας τι σημαίνει η λέξη «Ευαγγέλιο».

Η λέξη Ευαγγέλιο (= καλή αγγελία, καλή είδηση) έχει διπλή σημασία. Σημαίνει: α/. το χαρμόσυνο μήνυμα που κήρυξε στον κόσμο ο Ιησούς, β/. το βιβλίο που μας πληροφορεί γι’ Αυτόν. Το Ευαγγέλιο είναι ένα  και είναι διατυπωμένο με τέσσερις εκδοχές/ γνώμες. Το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην. Την Κ. Διαθήκη την ονομάζουμε και Ευαγγέλιο. Στην εκκλησία υπάρχει ένα βιβλίο που περιέχει όλες τις περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια, που διαβάζονται στη θεία Λειτουργία και στις λατρευτικές Ακολουθίες. Αυτό λέγεται  Το Ευαγγέλιο, είναι τοποθετημένο στο κέντρο πάνω στην αγία Τράπεζα και έχει καλλιτεχνικό κάλυμμα. Κοντά του και πιο πέρα πάνω στην αγία Τράπεζα μέσα στο Αρτοφόριο φυλάγεται από τη Μ. Πέμπτη η θεία κοινωνία για έκτακτες περιπτώσεις (π.χ για βαριά αρρώστους). Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η Εκκλησία στηρίζει τη ζωή της στον λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, και στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού, στη θεία Κοινωνία.

3/.   Γράψτε σύντομα τί είναι και τί δείχνουν τα θαύματα του Χριστού.           

Με τρόπο παραστατικότερο από όσο στις παραβολές, το καθένα θαύμα έδειχνε κάποια ξεχωριστή αλήθεια της Βασιλείας του Θεού.

Όλα τα θαύματα ήταν σημάδια (“σημεία”), παραδείγματα και παράθυρα, που επέτρεπαν στους ανθρώπους να δουν πόσο αλλιώτικη θα είναι η ζωή σύμφωνα με το πνεύμα της. Απελευθέρωναν τους ανθρώπους όχι μόνο από τα βάσανά τους, αλλά και από απάνθρωπες αντιλήψεις σχετικές με αυτά. Έδιναν στους πάσχοντες στήριγμα ότι δεν είναι μόνοι, αλλά έχουν τον Θεό πλάι τους. Βεβαίωναν ότι κάποτε όλα τα δεινά θα τελειώσουν και θα κυριαρχούν μόνο η ζωή και το καλό.

4/.   Να γράψετε σύντομα τι είναι οι Παραβολές και γιατί ο Χριστός δίδασκε με παραβολές.

Παραβολές είναι διηγήσεις φτιαχτών ιστοριών από την καθημερινή ζωή, όμως ασυνήθιστες, παράξενες και μοναδικές. Τόσο αυτές όσο και όλες οι παραβολές φανερώνουν, με παραστατικό και εντυπωσιακό τρόπο η καθεμιά, κάτι ξεχωριστό για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιοι τις ακούν ή τις μελετούν καταλαβαίνουν τι αυτές είναι και πόσο αξίζουν για την αληθινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι γίνονται αφορμή να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να πάρουν θέση.

5/.   Κυκλώστε το σωστό και μεταφέρετε την απάντηση στην κόλλα σας :

  1. 1. Σύμφωνα με την παραβολή της Τελικής Κρίσης οι άνθρωποι θα αξιολογηθούν με κριτήριο:

α. Την έμπρακτη αγάπη

β. Την αδιαφορία

γ.  Την έμπρακτη αγάπη ή την αδιαφορία. [ν]

  1. Ο μεγάλος γιος του σπλαγχνικού πατέρα ταιριάζει στα δικά μας χρόνια με τους :

α. δίκαιους

β. τους εξωτερικά ευσεβείς [ν]

γ. τους περιφρονημένους

  1. Ο ευσεβής πλούσιος διαφώνησε με τα λόγια του Ιησού επειδή :

α. Είχε στηρίξει τη ζωή του στα πλούτη

β. Είχε μεγάλη περιουσία

γ. Πίστευε ότι τα πλούτη ήταν ευλογία από τον Θεό. [ν]

6/. Ποια είναι η σημασία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού για τη ζωή μας;

Απάντηση : Στην κορυφή του Θαβώρ οι τρεις μαθητές του Χριστού κατάλαβαν ότι: στο πρόσωπο του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις του Θεού για χάρη των ανθρώπων. Τα Πάθη και ο θάνατός του δεν θα συμβούν από αδυναμία. Στη θαυμαστή Μεταμόρφωσή του αξιώθηκαν να πλησιάσουν περισσότερο τον Ιησού ως Θεάνθρωπο και για λίγο να δουν, να ακούσουν και να ζήσουν κάτι από την ευτυχία της Βασιλείας του Θεού στην τελική της πληρότητα. Όσοι ζουν χριστιανικά θεωρούν ότι αξίζει να αγωνίζονται για τη μεταμόρφωση του εαυτού τους και του κόσμου.

7/. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους η Ανάληψη του Χριστού;

Απάντηση : Πριν την Ανάληψή του ο Ιησούς υποσχέθηκε να είναι για πάντα κοντά στους πιστούς του. Αναλήφθηκε ως Θεός και άνθρωπος μαζί, ως Θεάνθρωπος. Μαζί του συνανυψώθηκαν τόσο πολύ και οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος έχει την ελπίδα να πλησιάσει πολύ κοντά στον Θεό, αν με τη ζωή του γίνει άξιος αυτής της μεγάλης τιμής.

8/. Αντιστοίχιση: Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό της Α με το γράμμα της Β και να τον τοποθετήστε στο κενό δίπλα σε σε κάθε αριθμό (στήλη).

Α                                                                                       Β

1)   Χωρίς διακρίσεις                                                                    α) Παραβολές ….3…

2    Παράθυρα-σημάδια                                                              β) Τελική Κρίση …4………

3)   Μικρές φτιαχτές ιστορίες με διδακτικό περιεχόμενο       γ) Θαύματα Ιησού …2…..

4)   Κύριο χαρακτηριστικό η αγάπη στους ανθρώπους         δ)  Σπλαχνικός Σαμαρείτης …1..

9/.  Ποιες αποδείξεις γνωρίζετε ότι αποδεικνύουν την Ανάσταση του Χριστού;

Α. Βρῆκαν τοὺς νεκρικούς ἐπιδέσμους, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχαν τυλίξει τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, νὰ εἶναι στὴ θέσι τους, χωρὶς νὰ ἔχουν καθόλου ἀνακατωθῆ· ἀκόμη δὲ καὶ τὸ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς του ἦταν χωριστὰ ἀπὸ τοὺς ἐπιδέσμους, τακτοποιημένο σὲ κάποια θέση·

Β. Έλαβε μέρος στο φαγητό, που Τοῦ παρέθεσαν οἱ μαθηταί σου·

Γ. Ἐνῷ οἱ πόρτες τοῦ ὑπερῴου εἶχαν κλεισθῆ καλά, Δέσποτα Ἰησοῦ Χριστέ, καθὼς ἐμπῆκες μέσα θαυματουργικά, ἐγέμισες τοὺς ἀποστόλους μὲ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, ἀφοῦ ἐνεφύσισες σ᾿ αὐτοὺς τὴν εἰρήνη τὴν δική σου καὶ τοὺς εἶπες πὼς ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ δεσμεύουν καὶ νὰ συγχωροῦν τὶς ἁμαρτίες· μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ μέρες, στόν ἴδιο τόπο, ἔδειξες τὴν πλευρά σου καὶ μετὰ τὰ χέρια σου στὸ Θωμᾶ·

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ  ΣΤΙΣ ΕΞΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Καλή Επιτυχία!