Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2013

2ο Γυμνάσιο Καλύμνου

Μάθημα : Θρησκευτικά

Εισηγήτρια Καθηγήτρια : Πάνου Μαρία

Τάξη:  Β’ Γυμνασίου

Ημ/νία:  05/09/2013

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………….

Βαθμός: …………………………………………………..

Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2013

1.     ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ. Να κυκλώσετε το σωστό γράμμα (Σ=Σωστό ή Λ=Λάθος) και να γράψετε την απάντησή σας στην κόλλα σας.

1.1.   Οι παραβολές με τις αλήθειες που φανέρωναν χαράζονταν βαθιά μέσα τους και τις θυμούνταν πάντοτε.                                [Σ]             Λ

1.2.   Η παραβολή του σπλαγχνικού πατέρα από πολλούς ονομάζεται “παραβολή του ασώτου υιού”                                              [Σ]             Λ

1.3.   Ο Ιησούς υπερασπίστηκε τις γυναίκες και τα παιδιά και άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση τους από κάθε υπερτίμηση και αδικία σε βάρος τους.              Σ             [Λ]

1.4.   Ο Θεός κανέναν δεν αμείβει και κανέναν δεν τιμωρεί. Όλους τους θέλει κοντά του [Σ]   Λ

1.5.   Με το προσωπικό του παράδειγμα και με όσα για την προσευχή δίδαξε, ο Ιησούς προέβαλε τη Βασιλεία του Θεού και ως μια κοινωνία ανθρώπων που προσεύχονται.  [Σ]    Λ

2.     Συμπληρώστε το κείμενο με τις λέξεις που υπάρχουν στην παρένθεση (άνθρωπος, προσευχή, ελπίδα, εμπιστοσύνη, ευχαριστούν, αποξένωση, μαθητές, επικοινωνούν, χάρη

Όσοι συνδέονται με αγάπη και φιλία ……………(1)…………. μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι φυσική εκδήλωση, που κάνει τη ζωή πιο πλούσια. Αν δεν επικοινωνούν, τότε μπορεί να υπάρξει ………….(2)………….. Οι χριστιανοί δέχονται – και το ξέρουν από πείρα – ότι ο Θεός αγαπά όλους και νοιάζεται για όλους. Η επικοινωνία μαζί του γίνεται κυρίως με την …………(3)…….. Σε όλες τις θρησκείες η προσευχή κατέχει κορυφαία θέση. Ο Ιησούς ως …….(4)…………..  προσευχόταν. Μίλησε για την προσευχή στους …………(5)………  του.  Την πόρτα του Θεού χτυπούν οι άνθρωποι με την προσευχή. Του μιλούν, τον σκέφτονται, τον ……………(6)…………., ζητούν με …………(7)………… τη ……….(8)……… του. Η επικοινωνία αυτή τούς γεμίζει χαρά, ανακούφιση, ………(9)………, δύναμη. Ο Ιησούς με την προσευχή “Πάτερ ημών” έδειξε τι κυρίως να ζητούν οι πιστοί από τον Θεό και με ποια ………..(10)……… .

1 επικοινωνούν, 2 αποξένωση, 3 προσευχή, 4 άνθρωπος, 5 μαθητές, 

6 ευχαριστούν, 7 εμπιστοσύνη, 8 χάρη, 9 ελπίδα, 10 προτεραιότητα

3.     Γιατί το «Πάτερ ημών» ονομάζεται Κυριακή προσευχή; Τι γνωρίζετε για την Κυριακή προσευχή;

Όσοι συνδέονται με αγάπη και φιλία επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι φυσική εκδήλωση, που κάνει τη ζωή πιο πλούσια. Αν δεν επικοινωνούν, τότε μπορεί να υπάρξει αποξένωση. Οι χριστιανοί δέχονται – και το ξέρουν από πείρα – ότι ο Θεός αγαπά όλους και νοιάζεται για όλους. Η επικοινωνία μαζί του γίνεται κυρίως με την προσευχή. Σε όλες τις θρησκείες η προσευχή κατέχει κορυφαία θέση. Ο Ιησούς ως άνθρωπος προσευχόταν. Μίλησε για την προσευχή στους μαθητές του.  Την πόρτα του Θεού χτυπούν οι άνθρωποι με την προσευχή. Του μιλούν, τον σκέφτονται, τον ευχαριστούν, ζητούν με εμπιστοσύνη τη χάρη του. Η επικοινωνία αυτή τούς γεμίζει χαρά, ανακούφιση, ελπίδα, δύναμη. Ο Ιησούς με την προσευχή “Πάτερ ημών” έδειξε τι κυρίως να ζητούν οι πιστοί από τον Θεό και με ποια προτεραιότητα.

1. Επίσημη ονομασία του “Πάτερ ημών”. “Κυριακή” θα πει του Κυρίου, δηλαδή προσευχή που υπέδειξε ο Κύριος (ο Ιησούς Χριστός). Η προσευχή υπάρχει και στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο (11, 2-4) με πιο σύντομα και λίγο διαφορετικά λόγια.
2. Προσευχόταν όλη τη νύχτα. Επικοινωνούσε με τον Θεό Πατέρα για το μεγάλο γεγονός που θα συνέβαινε τη μέρα που θα ακολουθούσε. Αυτή τη μέρα ο Ιησούς ξεχώρισε από το πλήθος των μαθητών του τους Δώδεκα ως μόνιμους (βλ. Λκ 6, 13-16). Πάντοτε προσευχόταν, ακόμα και καρφωμένος πάνω στον σταυρό.
3. Ο ουρανός δεν είναι συγκεκριμένος τόπος αλλά σύμβολο. Ουσιαστικά σημαίνει ότι ο αληθινός Θεός βρίσκεται πάνω και πέρα από όλους και από όλα.
4. Το “ελθέτω η Βασιλεία σου” οι χριστιανοί θεωρούν ότι είναι το πρωταρχικό και βασικότερο αίτημα (παράκληση) του “Πάτερ ημών” και όλων των προσευχών τους.

Με το προσωπικό του παράδειγμα και με όσα για την προσευχή δίδαξε, ο Ιησούς προέβαλε τη Βασιλεία του Θεού και ως μια κοινωνία ανθρώπων που προσεύχονται.

4.     Τι είναι οι παραβολές του Χριστού και τι φανερώνουν;

Οι παραβολές του είναι πολλών ειδών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε κάποιες από τις σημαντικότερες. Αυτές είναι διηγήσεις φτιαχτών ιστοριών από την καθημερινή ζωή, όμως ασυνήθιστες, παράξενες και μοναδικές. Τόσο αυτές όσο και όλες οι παραβολές φανερώνουν, με παραστατικό και εντυπωσιακό τρόπο η καθεμιά, κάτι ξεχωριστό για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιοι τις ακούν ή τις μελετούν καταλαβαίνουν τι αυτές είναι και πόσο αξίζουν για την αληθινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι γίνονται αφορμή να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να πάρουν θέση.
5.     Ποιο είναι το μήνυμα της παραβολής του «Σπλαγχνικού Πατέρα» (Ασώτου Υιού);

  • Κεντρική μορφή της παραβολής είναι ο πατέρας σε σχέση προς όσα κάνει για τους δύο γιους.
  • Με τη μορφή του πατέρα ο Ιησούς φανέρωσε παραστατικά ποιος και πώς είναι ο αληθινός Θεός: Αγαπά απέραντα όλους, παραμένει σπλαχνικός προς όλους, και με τον τρόπο που ο καθένας έχει ανάγκη.
  • Σε αυτόν τον Θεό στηρίζονται, για να μετανοήσουν αληθινά και να διορθωθούν, όσοι παίρνουν λάθος δρόμο στη ζωή τους, καθώς και όσοι από λάθος εκτίμηση νομίζουν ότι είναι εντάξει.

6.     Ποιο είναι το μήνυμα της παραβολής του «Σπλαγχνικού Σαμαρείτη»;

  • Πάντοτε οι άνθρωποι έκαναν και κάνουν διακρίσεις μεταξύ τους: κατά φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, κοινωνική τάξη κ.ά. Και ανάλογα με αυτές συμπεριφέρονται υπέρ ή εναντίον των άλλων.
  • Ο Ιησούς με την παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη ανέτρεψε αυτές τις διακρίσεις και δίδαξε να βλέπουμε με ευαισθησία τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε ανάγκη, και να προσφέρουμε έμπρακτη αγάπη.
  • Έτσι φανερώθηκε ζωντανά και παραστατικά ότι οι άνθρωποι, που ζουν κατά το πνεύμα της Βασιλείας του Θεού, μπορούν να γίνουν μια κοινωνία έμπρακτης αγάπης από όλους προς όλους, χωρίς διακρίσεις.

7.     α) ποια είναι η θέση της γυναίκας και του παιδιού στη Βασιλεία του Θεού; β) Μπορούν    οι πλούσιοι άνθρωποι να είναι πολίτες της Βασιλείας του Θεού;

α) Ο Ιησούς υπερασπίστηκε τις γυναίκες και τα παιδιά και άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση τους από κάθε υποτίμηση και αδικία σε βάρος τους.  Δέχτηκε τις γυναίκες ισότιμα με τους άντρες, έσκυψε με ενδιαφέρον και στοργή στα προβλήματα τους και τις προστάτεψε από την αυστηρότητα θρησκευτικών και κοινωνικών κανόνων εναντίον τους.  Τα παιδιά από το περιθώριο της κοινωνίας τα μετακίνησε στο κέντρο. Εκδηλώθηκε προς αυτά με τρυφερότητα και τα πρόβαλε στους μεγάλους ως πρότυπα μίμησης.

β) Κατά τη διδασκαλία του Χριστού στον καινούριο τρόπο ζωής, που ο ίδιος φανέρωσε και προέβαλε, ισχύει ένα κριτήριο για την αξία της ζωής των ανθρώπων. Με αυτό θα κριθούν κάποτε οι πράξεις όλων. Αυτό είναι η έμπρακτη εκδήλωση αγάπης ή η παράλειψη της. Αυτό κρίνει αποφασιστικά τον καθένα για τώρα και για πάντα. Το να είναι κάποιος κοντά στον Θεό ή μακριά του, είναι συνέπεια των καλών ή κακών επιλογών και πράξεων ή παραλείψεών του προς τους συνανθρώπους. Ο Θεός κανέναν δεν αμείβει και κανέναν δεν τιμωρεί. Όλους τους θέλει κοντά του. Η  προσκόλληση στον πλούτο μπορεί να γίνει σοβαρό εμπόδιο για την αληθινή και γεμάτη ζωή που έδειξε, προέβαλε και χαρίζει ο Χριστός για όλους. Αν όμως με πίστη στο Θεό διαχειριζόμαστε τα υλικά αγαθά τότε μπορούμε να συμμετέχουμε στο έργο του Θεού για να απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι τη Βασιλεία του Θεού. Τότε γινόμαστε αιτία όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν τα υλικά και πνευματικά αγαθά που χαρίζει ο Θεός στην καινούρια βασιλεία Του.

8.     Τι είναι και τι σημαίνουν τα θαύματα του Χριστού;

Ο Ιησούς από την αρχή της δράσης του προσπαθούσε να δείξει στους ανθρώπους τον καινούριο κόσμο του Θεού για χάρη τους. Αυτό γινόταν: με τη ζωή του, με την επικοινωνία του με τους ανθρώπους και με τη διδασκαλία του – κυρίως με τις παραστατικές παραβολές του. Ταυτόχρονα όμως και με θαυμαστές πράξεις του: τα θαύματα. Αυτά, με πιο θεαματικό και εντυπωσιακό τρόπο από τις παραβολές, φανέρωναν αυτό που επιδίωκε. Τα Ευαγγέλια μάς διασώζουν αρκετές διηγήσεις για θαύματα του. Σε ποιες περιπτώσεις έκανε τα θαύματα ο Χριστός; Όταν συναντούσε: αδυναμία, αρρώστια, αναπηρία, πόνο, θάνατο. Για ανθρώπους που έπασχαν από αυτά ο Ιησούς νοιάστηκε και συμπαραστάθηκε θαυματουργικά. Στα Ευαγγέλια έχουμε διηγήσεις για περίπου 40 θαύματά του. Παραδείγματα:

  • Θεράπευσε τυφλούς, κωφάλαλους, π