Προσχέδιο Διαγωνισμάτων Προαγωγικών Εξετάσεων Β’ Γυμνασίου – Ιούνιος 2015

ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1.Γράψτε αναλυτικά τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες :

ι.Πρ. Απ., ιη’, 28,    ιι. Α΄Κορ., ιδ, 11-20,  ιιι. Λκ., γ, 3-16

Απάντηση : 1. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ιη’,  στίχος 28, 2.Πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο ιδ’, στίχοι 11 έως 20, 3. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γ’,  στίχοι 3 έως 16

2.Κυκλώστε το κατάλληλο γράμμα ανάλογα με το αν είναι η πρόταση σωστή ή λάθος και μεταφέρετε τις απαντήσεις σας στην κόλλα σας με τον τύπο 1Σ, 2Σ κλπ.

ι. Το Πάτερ ημών ονομάζεται και Κυριακή Προσευχή                                               [Σ]           Λ

ιι. Ο Ιησούς υπερασπίστηκε τους γυναίκες και τα παιδιά και άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση τους από κάθε υπερτίμηση και αδικία σε βάρος τους.                             Σ        [Λ]

ιιι. Με το προσωπικό του παράδειγμα και με όσα για την προσευχή δίδαξε, ο Ιησούς προέβαλε τη Βασιλεία του Θεού και ως μια κοινωνία ανθρώπων που προσεύχονται.           [Σ]         Λ

ιν. Η παραβολή του σπλαγχνικού πατέρα από πολλούς ονομάζεται “παραβολή του σπλαγχικού Σαμαρείτη”       Σ             [Λ]

3.Να απαντήσετε σύντομα στα ερωτήματα :

α/ Ποια είναι η στάση μας Θεοτόκου και η σημασία μας απόφασής μας για τη σωτηρία μας;

Απάντηση : Με ταπείνωση δέχεται να γεννήσει το Σωτήρα μας. Είμαστε ευγνώμονες γι αυτό γιατί ποτέ δεν βρέθηκε ούτε θα βρεθεί άλλη γυναίκα τόσο Αγία σαν την Παναγία, τη μεγαλύτερη Αγία όλων των Αγίων και μεγαλύτερη σε τιμή και από τους Αγγέλους. Μόλις η Παρθένος δέχθηκε με τα λόγια “Ιδου η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου” ο Χριστός σχηματίστηκε αμέσως ολόκληρος άνθρωπος σώμα και ψυχή.

β/ Γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς; Πώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη ο Θεός στη Βάπτιση του Χριστού;

Απάντηση : Ο Χριστός δεν είχε ποτέ του αμαρτίες. Ήταν τέλειος Θεός και Τέλειος άνθρωπος. Εμείς όταν γεννηθούμε έχουμε το προπατορικό αμάρτημα. Όταν βαπτιστούμε ξεπλένονται όλες μας οι αμαρτίες και φωτιζόμαστε με το Άγιο Πνεύμα. Γι αυτό ο Χριστός μας βαπτίστηκε για να Τον μιμηθούμε και να θεωθούμε!).

Κατά την Βάπτιση φανερώθηκε χειροπιαστά για πρώτη φορά στην ιστορία ο Θεός ως Αγία Τριάδα : Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, γι αυτό ονομάζουμε το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού “Θεοφάνια”. Ο Θεός Πατέρας μαρτύρησε για τον Χριστό ότι είναι ο αγαπημένος του υιός που ευχαριστείται και αναπαύεται σ΄Αυτόν. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται σαν περιστέρι, σύμβολο ειρήνης, αγάπης, ελπίδας και βεβαιώνει τα λόγια του Θεού Πατέρα για τον Υιό Του. Βεβαιώνει δηλαδή ότι ο Χριστός : α) είναι ο αγαπημένος Υιός του Θεού και ο αρχηγός του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού, β) το έργο του θα είναι δύσκολο και θα θυσιαστεί γι αυτό, γ) όσα θα πει και θα πράξει ο Ιησούς θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τη μέρα της Βάπτισης εγκαινιάζεται η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η καινοούρια ανθρωπότητα  και ο Ιησούς αρχίζει δημόσια την αποστολή και το έργο του για την πραγματοποίησή της.).

δ/ Για ποιες ομάδες μαθητών του Χριστού μας πληροφορούν τα ευαγγέλια;

Απάντηση : 12 μαθητές του στενού κύκλου του Ιησού, 70 μαθητές στον ευρύτερο κύκλο του Ιησού, γυναίκες που διέθεταν τις περιουσίες τους για τη μετακίνηση, συντήρηση και διαμονή του Ιησού και της πολυάριθμης συνοδείας του ( πράγμα πρωτοφανές  και σε αντίθεση με τις απόψεις των ραββίνων).

4.Αντιστοιχίστε τη στήλη Α με τη στήλη Β και γράψτε τις απαντήσεις στην κόλλα σας με τη μορφή 1α, 2β, κλπ.

Α

Β

1.      Βασιλεία του Θεού

[1γ]

α. Κατά την Βάπτιση φανερώθηκε χειροπιαστά για πρώτη φορά στην ιστορία ο Θεός ως Αγία Τριάδα : Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα
2.     Αποστολική Εκκλησία

[2δ]

β.Αναλήφθηκε ως Θεός και άνθρωπος μαζί, ως Θεάνθρωπος. Μαζί του συνανυψώθηκαν τόσο πολύ και οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος έχει την ελπίδα να πλησιάσει πολύ κοντά στον Θεό, αν με τη ζωή του γίνει άξιος αυτής της μεγάλης τιμής, εφ΄ όσον η ανθρώπινη φύση μας βρίσκεται σφιχτά ενωμένη με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
3.      Θεοφάνια

[3α]

γ. Βασιλεία του Θεού είναι η καινούρια ανθρωπότητα που άρχισε με τον ερχομό και το έργο του Χριστού. Αυτή προσφέρει έναν νέο τρόπο ζωής, όπου κυριαρχούν :  α) η πίστη στον φιλάνθρωπο και αληθινό Θεό, β) οι αλλιώτικες σχέσεις προς τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον κόσμο, δηλαδή σχέσεις αγάπης, αδελφοσύνης, ελπίδας, ειρήνης και δικαοσύνης. Αυτή η νέα πραγματικότητα ζωής προχωρά αθόρυβα και ασταμάτητα. Το πλήρωμά της θα φανερωθεί στο τέλος του κόσμου, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.
4.     Ανάληψη Χριστού

[4β]

δ.Η Εκκλησία λέγεται “αποστολική” ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για το έργο των μαθητών που έζησαν μαζί του, ήταν αυτόπτες και αυτήκοοί μάρτυρές Του. Ο Χριστός με το έργο Του μας φανέρωσε την αιώνια ζωή. Στην κοινωνία αυτή ως πρόσωπα καλούνται να μπουν όλοι οι άνθρωποι, που το επιθυμούν ακολουθώντας την διδασκαλία και τον τρόπο ζωής που έδειξε ο αρχηγός της πίστης μας. Κάθε χριστιανός, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και κοινωνική κατάσταση, θεωρείται μαθητής Χριστού, συμμαθητής των Αποστόλων και συνεχιστής του έργου τους.

5.Γράψτε ποια φράση αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα από τις παρακάτω (1α, 2β κλπ) στην κόλλα σας.

1*.          Ο Ιησούς υπερασπίστηκε τα παιδιά πρόβαλε στους μεγάλους ως πρότυπα μίμησης.

2*. Από τον Ζακχαίο ο Ιησούς απλώς ζήτησε φιλοξενία. Εκείνος άδραξε την ευκαιρία και το σπίτι του πλημμύρισε από Βασιλεία Θεού.

3*. Δέχτηκε τις γυναίκες ισότιμα με τους άντρες, και τις προστάτεψε από την αυστηρότητα θρησκευτικών και κοινωνικών κανόνων εναντίον τους.

4*.         Στον ευσεβή πλούσιο με σοβαρές θρησκευτικές αναζητήσεις προσφέρθηκε από τον Ιησού αυτό που εκείνος ζητούσε. Δεν τόλμησε να ανταποκριθεί. Έτσι έχασε την ευκαιρία της ζωής του

Χριστός και Ζακχαίος