Διαγώνισμα Ενδεικτικό Προαγωγικών Εξετάσεων Ιουνίου – Β΄ Γυμνασίου 2016-Λύσεις

ύλη β΄γυμνασίου εξετάσεις

Διαγώνισμα Ενδεικτικό Προαγωγικών Εξετάσεων Ιουνίου – Β΄ Γυμνασίου 2016-Λύσεις

1/.  Να γράψετε στην κόλλα σας τι είναι : α) οι Καθολικές επιστολές, β) το Ευαγγέλιο, γ) η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

       Απάντηση :

α/ Εκτός από τον απόστολο Παύλο και οι άλλοι Απόστολοι έκαναν περιοδείες σε διάφορα μέρη και ίδρυσαν χριστιανικές κοινότητες. Έγραφαν λοιπόν επιστολές στους χριστιανούς που είχαν επισκεφτεί και στις κοινότητες που είχαν ιδρύσει. Στις επιστολές αυτές διδάσκουν, ενισχύουν την πίστη των νέων χριστιανών, τους προφυλάσσουν από τις παρερμηνείες και τους καθοδηγούν στη χριστιανική τους ζωή. Ονομάστηκαν «Καθολικές», γιατί σχεδόν όλες απευθύνονται σε πολλές χριστιανικές κοινότητες και έχουν γενικότερο περιεχόμενο. Μας διασώθηκαν 7 τέτοιες επιστολές (βλ. πίνακα βιβλίων Κ. Διαθήκης).

β/. Η λέξη Ευαγγέλιο (= καλή αγγελία, καλή είδηση) έχει διπλή σημασία. Σημαίνει: α/. το χαρμόσυνο μήνυμα που κήρυξε στον κόσμο ο Ιησούς, β/. το βιβλίο που μας πληροφορεί γι’ Αυτόν. Το Ευαγγέλιο είναι ένα  και είναι διατυπωμένο με τέσσερις εκδοχές/ γνώμες. Το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην. Την Κ. Διαθήκη την ονομάζουμε και Ευαγγέλιο. Στην εκκλησία υπάρχει ένα βιβλίο που περιέχει όλες τις περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια, που διαβάζονται στη θεία Λειτουργία και στις λατρευτικές Ακολουθίες. Αυτό λέγεται  Το Ευαγγέλιο, είναι τοποθετημένο στο κέντρο πάνω στην αγία Τράπεζα και έχει καλλιτεχνικό κάλυμμα. Κοντά του και πιο πέρα πάνω στην αγία Τράπεζα μέσα στο Αρτοφόριο φυλάγεται από τη Μ. Πέμπτη η θεία κοινωνία για έκτακτες περιπτώσεις (π.χ για βαριά αρρώστους). Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η Εκκλησία στηρίζει τη ζωή της στον λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, και στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού, στη θεία Κοινωνία.

γ/. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το τελευταίο βιβλίο της Κ. Διαθήκης. Γράφτηκε από τον ευαγγελιστή Ιωάννη σε μια περίοδο φοβερών διωγμών εναντίον των χριστιανών. Απευθύνεται στις χριστιανικές κοινότητες της Μ. Ασίας. Μιλάει με συμβολική γλώσσα και χρησιμοποιεί έντονα παραστατικές εικόνες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να παρηγορήσει, να ενθαρρύνει και να τονώσει την πίστη και την καρτερία των χριστιανών μπροστά στα σκληρά μαρτύρια που περνούσαν. Τους υπενθυμίζει τα Πάθη του Ιησού. Τους τονίζει ότι ο Ιησούς είναι το Α και το Ω της ζωής. Τους αποκαλύπτει (φανερώνει) ότι στο τέλος όλα τα βάσανα θα τερματιστούν και ότι ο Θεός θα χαρίσει σε όλους έναν καινούριο κόσμο. έναν κόσμο αλήθειας, αγάπης, ειρήνης και δικαιοσύνης.

2/.   Γράψτε σύντομα τί είναι και τί δείχνουν : α) οι παραβολές, β) τα θαύματα.            

       Απάντηση :

α/. Παραβολές είναι διηγήσεις φτιαχτών ιστοριών από την καθημερινή ζωή, όμως ασυνήθιστες, παράξενες και μοναδικές. Τόσο αυτές όσο και όλες οι παραβολές φανερώνουν, με παραστατικό και εντυπωσιακό τρόπο η καθεμιά, κάτι ξεχωριστό για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιοι τις ακούν ή τις μελετούν καταλαβαίνουν τι αυτές είναι και πόσο αξίζουν για την αληθινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι γίνονται αφορμή να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να πάρουν θέση.

β/.     Με τρόπο παραστατικότερο από όσο στις παραβολές, το καθένα θαύμα έδειχνε κάποια ξεχωριστή αλήθεια της Βασιλείας του Θεού.   Όλα τα θαύματα ήταν σημάδια (“σημεία”), παραδείγματα και παράθυρα, που επέτρεπαν στους ανθρώπους να δουν πόσο αλλιώτικη θα είναι η ζωή σύμφωνα με το πνεύμα της. Απελευθέρωναν τους ανθρώπους όχι μόνο από τα βάσανά τους, αλλά και από απάνθρωπες αντιλήψεις σχετικές με αυτά. Έδιναν στους πάσχοντες στήριγμα ότι δεν είναι μόνοι, αλλά έχουν τον Θεό πλάι τους. Βεβαίωναν ότι κάποτε όλα τα δεινά θα τελειώσουν και θα κυριαρχούν μόνο η ζωή και το καλό.

3/.   Ποιες είναι οι μικρές γραπτές συλλογές που συνέβαλαν στη συγγραφή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης;

       Απάντηση :

1/. Ύμνοι με σύντομες ομολογίες Πίστης
2/. Πληροφορίες για τη θεία Ευχαριστία (π.χ. Α Κορ 11,23-25)
3/. Πληροφορίες για τα Πάθη
4/. Διηγήσεις για την Ανάσταση (π.χ. Α Κορ 15, 3–5)
5/. Συλλογή παλαιοδιαθηκικών ρητών
6/. Πηγή Λογίων
7/. Συλλογή μεμονωμένων λόγων του Ιησού
8/. Συλλογή παραβολών του Ιησού
9/. Συλλογή αντιρρητικών  λόγων του Ιησού
10 /.Συλλογή πράξεων και θαυμάτων του Ιησού

4/.   Γράψτε αναλυτικά τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες : α) Πρ. Απ., ιη’, 28, β)Α΄Κορ., ιδ, 11, 20, γ) Ιω., γ, 3-16.

       Απάντηση :

       α/. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ιη΄, στίχος 28.

β/. Α΄ Επιστολή Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο ιδ, στίχοι 11 και 20.

γ/. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον κεφάλαιο γ, στίχοι 3 έως 16.

5/. Κυκλώστε το σωστό και μεταφέρετε την απάντηση στην κόλλα σας

  1. Σύμφωνα με την παραβολή της Τελικής Κρίσης οι άνθρωποι θα αξιολογηθούν με κριτήριο:

α. Την έμπρακτη αγάπη

β. Την αδιαφορία

γ.  Την έμπρακτη αγάπη ή την αδιαφορία.  [ν]

  1. Ο μεγάλος γιος του σπλαγχνικού πατέρα ταιριάζει στα δικά μας χρόνια με τους :

α. δίκαιους

β. τους εξωτερικά ευσεβείς  [ν]

γ. τους περιφρονημένους

  1. Ο πλούσιος Ζακχαίος έσωσε την ψυχή του επειδή :

α. έδωσε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του στους φτωχούς

β. άλλαξε τρόπο σκέψης και ζωής  [ν]

γ. έδωσε ζεστή φιλοξενία στον Ιησού

  1. Ο ευσεβής πλούσιος διαφώνησε με τα λόγια του Ιησού επειδή :

α. Είχε στηρίξει τη ζωή του στα πλούτη

β. Είχε μεγάλη περιουσία

γ. Πίστευε ότι τα πλούτη ήταν ευλογία από τον Θεό.   [ν]

6/.  α/ Ποια είναι η σημασία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού για τη ζωή μας;

Απάντηση : Στην κορυφή του Θαβώρ οι τρεις μαθητές του Χριστού κατάλαβαν ότι: στο πρόσωπο του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις του Θεού για χάρη των ανθρώπων. Τα Πάθη και ο θάνατός του δεν θα συμβούν από αδυναμία. Στη θαυμαστή Μεταμόρφωσή του αξιώθηκαν να πλησιάσουν περισσότερο τον Ιησού ως Θεάνθρωπο και για λίγο να δουν, να ακούσουν και να ζήσουν κάτι από την ευτυχία της Βασιλείας του Θεού στην τελική της πληρότητα. Όσοι ζουν χριστιανικά θεωρούν ότι αξίζει να αγωνίζονται για τη μεταμόρφωση του εαυτού τους και του κόσμου.

β/ Τι σημαίνει για τους ανθρώπους η Ανάληψη του Χριστού;

Απάντηση : Πριν την Ανάληψή του ο Ιησούς υποσχέθηκε να είναι για πάντα κοντά στους πιστούς του. Αναλήφθηκε ως Θεός και άνθρωπος μαζί, ως Θεάνθρωπος. Μαζί του συνανυψώθηκαν τόσο πολύ και οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος έχει την ελπίδα να πλησιάσει πολύ κοντά στον Θεό, αν με τη ζωή του γίνει άξιος αυτής της μεγάλης τιμής.

7/. Αντιστοίχιση: Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό της Α με το γράμμα της Β και να τον τοποθετήστε στο κενό δίπλα σε σε κάθε αριθμό (στήλη).

Α                                                                                       Β

1)-ε/.   Κυριακή Προσευχή                                                               α) Παραβολές

2)-ζ/.    Παράθυρα-σημάδια                                                            β) Τελική Κρίση

3)-α/.   Μικρές φτιαχτές ιστορίες με διδακτικό περιεχόμενο      γ) Ζακχαίος

4)-β/.   Κύριο χαρακτηριστικό η αγάπη στους ανθρώπους         δ) Σπλαχνικός Σαμαρείτης

5)-δ