Ένα ερωτηματολόγιο – επανάληψη για το Β’ Τρίμηνο της Β’ Γυμνασίου – προσχέδιο διαγωνίσματος

kyracilli

Α)  Κυκλώστε το σωστό.
1. Η Βάπτιση του Χριστού ονομάζεται Θεοφάνεια διότι:

  1. Ο Ιησούς αποκαλύπτει σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο Υιός του Θεού.
  2.  Ο Θεός εμφανίζεται μπροστά στον άνθρωπο.
  3.  Εμφανίζεται η Αγία Τριάδα στον κόσμο. [ν]

2. Ο Θεός Πατέρας έκανε την παρουσία του φανερή κατά τη Βάπτιση του Χριστού

  1. με τη φωνή Του [ν]
  2. όταν άνοιξαν οι ουρανοί φάνηκε το χέρι του να ευλογεί
  3. με τη μορφή περιστεριού

Β) Απαντήστε με Σ (Σωστό) και Λ (Λάθος).

Ο Ιωάννης χαρακτήρισε τον Χριστό ως “ο Προφήτης του Θεού”.              Σ              [ Λ]
Ο Ιησούς βαφτίστηκε όταν ήταν 10 χρονών.                                                     Σ             [Λ]
Τη σχέση Χριστού-Πατέρα φανερώνει η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος.      [Σ]            Λ
Κατά τη Βάφτιση του Ιησού εμφανίζεται η Τριαδική Θεότητα.                              [Σ]            Λ
Ο Ιωάννης όταν είδε τον Χριστό να έρχεται προς τον Ιωάννη είπε : “Να ο Βασιλιάς των Ιουδαίων”           Σ            [Λ]
Ο Θεός Πατέρας κατά τη Βάπτιση του Χριστού διακήρυξε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός Του ο αγαπητός     [Σ]             Λ
Ο Ιωάννης είπε ότι εκείνος βαπτίζει με νερό ενώ ο Μεσσίας θα βαπτίζει με άγιο Πνεύμα       [Σ]            Λ
Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο τελευταίος προφήτης της Αγίας Γραφής         [Σ]            Λ
Ο Χριστός Βαπτίστηκε γιατί ήταν αμαρτωλός                                                        Σ            [Λ]

Γ. 1. Αντιστοίχιση:  

Α                                                                                                        Β
α) Βάφτιση Χριστού                                 1) Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα [δ]
β) Βαπτιστής                                                2) Ιησούς Χριστός  [γ]
γ) Ο Αμνός του Θεού                                 3) Ιωάννης ο Πρόδρομος  [β]
δ) Αγία Τριάδα                                              4) Κατάργηση Προπατορικού Αμαρτήματος ]

2. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω, σειρές με στήλες που ταιριάζουν

Ιωάννης Θεοφάνια Άγιο Πνεύμα Χριστός
περιστέρι  ν
αμνός του Θεού  ν
προφήτης  ν
Εμφάνιση της Αγίας Τριάδος  ν

3.  Αντιστοιχίστε τις σειρές με τις στήλες 

γιος του συμφωνεί με τον προφήτη Ησαΐα και δεν συμμερίζεται τις εθνικιστικές απόψεις των πολλών Ιουδαίων φανερώθηκε η Αγία Τριάδα στους ανθρώπους
Ο Ιωάννης αποκάλεσε τον Ιησού αμνό του Θεού γιατί  ν
Το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού φανερώνει ότι η σχέση του Ιησού με τον Πατέρα είναι  ν
Στη Βάπτιση του Χριστού λέμε ότι έχουμε “Θεοφάνια” επειδή  ν

Δ. Τι σημαίνει “Υπαπαντή”; (σελ. 42, σχόλιο 3 : Ο καθαρισμός στον Ναό και η αφιέρωση του Ιησού με όσα έγιναν και ειπώθηκαν εκεί ονομάζονταιστην εκκλησιαστική γλώσσα Υπαπαντή του Ιησού = επίσκεψη, συνάντηση και υποδοχή του από τον φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα προφήτη Συμεών).

Ε. Γιατί ο Ιησούς πήγε δώδεκα χρόνων στον Ναό του Σολομώντα;  (σελ. 42, σχόλια 4 και 5 : Η συμμετοχή στον εορτασμό του Πάσχα στην Ιερουσαλήμ για κάθε Ισραηλίτη ήταν καθήκον τιμής και όνειρο ζωής. Έτσι πήγαιναν εκεί κάθε χρόνο χιλιάδες ευλαβείς Ισραηλίτες τόσο από το εστερικό της χώρας όσο και από τηΔιασπορά τους σε ολόκικληρο τον τότε κόσμο. Τους προσκυνητέςαυτούςτιμούσασν με τηφιλοξενία τους οι κάτοικοι τηςΙερουσαλήμ. Κάθε Ισραηλίτης πατέρας ειχε ιερό καθήκον να διδάξει στο γιο του, ώσπου να γίνει δώδεκα χρονών: α)το “4 ῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι· 5 καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. 6 καὶ ἔσται τὰ ρήματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ψυχῇ σου· 7 καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου, καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος· 8 καὶ ἀφάψεις αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου· 9 καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν” (Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, στίχοι 4-9). β ) τις “Δέκα Εντολές” και γ) βασικά στοιχεία του θρησκευτικού Νόμου. Στα σχολεία των συναγωγών διδάσκονταν βασικές αλήθειες της ισραηλιτικής πίστης. Τα κορίτσια μάθαιναν τα παραπάνω από τη μητέρα τους. Οι συναγωγές δεν φρόντιζαν γι’ αυτά. Τα περισσότερα έμεναν στο σπίτι. Ελάχιστα είχαν δυνατότητες για περισσότερες σπουδές.

Ζ.  Σχολιάστε τα λόγια του Ιησού στην μητέρα του και στον Ιωσήφ. (σελ. 42, στίχοι κειμένου 49, 51 και 52, σχόλιο 7: στ. 49: Ο Ιησούς τους απάντησε : “Γιατί με αναζητούσατε; Δεν ξέρατε ότι έπρεπε να βρίσκομαι στο σπίτι του Πατέρα μου;, στ. 51: Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί τους και ήρθε  στην Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. στ. 52: Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία, και η χάρη που είχε ευαρεστούσε τον Θεό και τους ανθρώπους. Σχόλιο 7 : Τα λόγια του Ιησού στο στίχο του Λουκά 2, 49 είναι τα πρώτα και τα μόνα που μας έχουν διασωθεί από τα παιδικά χρόνια ως τη βάπτισή του στον Ιορδάνη. Ο δωδεκάχρονος Ιησούς φανέρωσε για πρώτη φορά μπροστά σε δασκάλους του Νόμου και στους γονείς του ποιος είναι και ποια η σχέση του με τον Θεό. Κατόπιν όμως συγκαλύπτει πάλι τη θεανθρώπινή του γνώση και σοφία και επιστρέφει μαζί τους στην καθημερινή ζωή, με ταπείνωση και υπακοή στο ανθρώπινο θέλημά τους. Η ζωή του όμως και η καθημερινή μαζί του ζωή τους  τούς έδειχνε ότι είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα του Θεού και ζούσε αρμονικά και ήρεμα με τους συμπολίτες του. Ο Ιησούς από παιδί έζησε ως απλός άνθρωπος. Συμμετείχε στις κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις του λαού του.

Η.  Τί σημαίνουν τα λόγια του αγίου Συμεών ότι ο Ιησούς θα είναι “σημείον αντιλεγόμενον”; (σελ. 44 : Σημαίνουν ότι άλλοι θα τον εμπιστευτούν, θα τον αποδεχτούν και θα αλλάξουν ζωή, ενώ άλλοι θα τον απορρίψουν και θα στραφούν εναντίον του).

 Θ.  Τι σημαίνει το κήρυγμα του Ιωάννη : “Μετανοείτε”; (σελ. 46, σχόλιο 3 : Σημαίνει “αλλάξτε τρόπο ζωής”)

Ι.  Τι σημαίνει έμπρακτη μετάνοια; Ποιες συγκεκριμένες αλλαγές ζωής πρότεινε να κάνουν οι Φαρισαίοι, οι Σαδδουκαίοι, ο απλός λαός και οι στρατιώτες; (σελ. 45, στίχοι Λκ.3-14 : Όποιος έχει δύο χιτώνες να δίνει σ΄όποιον δεν έχει να φορέσει, όποιος έχει φαγητό να κάνει το ίδιο. Στους τελώνες είπε : να μην παίρνουν παραπάνω από αυτό που πρέπει. Στους στρατιώτες έλεγε να μη συκοφαντούν κανένα ούτε να εξευτελίσουν κανένα και να αρκούνται στους μισθούς τους. Με συγκεκριμένα παραδείγματα δίδασκε πώς να αλλάξουν τρόπο ζωής και να γίνουν δίκαιοι και ενάρετοι άνθρωποι.

ΙΑ.  Στο τέμπλο όλων των ναών δί