Διαγώνισμα Γ’ Τριμήνου Α’ Γυμνασίου 2015

Μωσής και δέκα εντολές

Διαγώνισμα Γ’ τριμήνου Α΄ Γυμνασίου-2015-1

δημιουργία του ανθρώπου1

Διαγώνισμα Γ’ τριμήνου Α΄ Γυμνασίου-2015-λύσεις

2ο Γυμνάσιο Καλύμνου

Μάθημα : Μελέτη Παλαιάς Διαθήκης

Τάξη : Α’  Γυμνασίου  Τμήμα: ……

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………

Ημ/νία : 04/05/ 2015

ΒΑΘΜΟΣ : …………………….…….……………………..

 Διαγώνισμα Γ’ Τριμήνου της Α΄ Γυμνασίου 2015

  1. Να κυκλώσετε το Σ αν είναι σωστή και το Λ αν είναι λανθασμένη η πρόταση : Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του Σωστό ή Λάθος
  2. Οι Προφήτες για να γίνονται κατανοητοί από τους συγχρόνους τους άλλοτε χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους αφηγήσεις, χρησμούς, ποιήματα και τραγούδια και άλλοτε έκαναν πράξεις με συμβολικό νόημα ”.                                                                                  [Σ]              Λ
  3. Θρησκευτικός συγκρητισμός σημαίνει σύγκριση όμοιων πραγμάτων                Σ            [Λ]
  4. Οι ψαλμοί είναι θερμές προσευχές και εκφραστικά ποιήματα                [Σ]              Λ
  5. Οι ψευδοπροφήτες ήταν απεσταλμένοι του Θεού.                                                Σ               [Λ]

Διαλέξτε μία από τις λανθασμένες απαντήσεις και γράψτε τον αριθμό της και δίπλα γιατί είναι λάθος.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….

  1. 2.  Απάντησε σύντομα στις ερωτήσεις :

Χρίση του βασιλιά είναι : 

Την τελούσε ένας άνθρωπος του Θεού, προφήτης ή ιερέας, χύνοντας λάδι στο κεφάλι του βασιλιά.Μ΄αυτόν τον τρόπο δηλωνόταν με ένα εξωτερικό σημείο (το λάδι) ότι ο άνθρωπος αθτός ήταν εκλεγμένος από τον θεό να γίνει όργανο του για την διακυβέρνηση του λαού. Έτσι, ο βασιλιάς λεγόταν χριστός(=χρισμένος) και αναγνωριζόταν ως άξιος μιας μεγάλης αποστολής. Η εβραϊκή λέξη για το «χριστός» είναι «Μεσσίας» και δινόταν στο διάδοχο του βασιλικού θρόνου του Δαβίδ.

Ποιο ήταν το χάρισμα που έδωσε ο Θεός στο Σολομώντα για να διοικήσει το ισραηλιτικό κράτος;

Σοφία

Θρησκευτικός συγκριτισμός σημαίνει :

Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο της ανάμιξης στοιχείων από διαφορετικές θρησκείες. Στην εποχή των προφητών ειδωλολατρικές συνήθειες αναμιγνύονταν με τις ιουδαϊκές θρησκευτικές αντιλήψεις. Έτσι όμως η πίστη των Ιουδαίων επηρεαζόταν αρνητικά.

Τα βιβλία της σοφίας ονομάζονται :

Σ’ όλους τους λαούς της εποχής, όπως και στον Ισραήλ, αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο φιλολογικό είδος, η Σοφία. Πρόκειται για συλλογές παροιμιών, γνωμικών, συμβουλών κ.ά. που αναφέρονται σε πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής κι επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα «πώς πρέπει να ζούμε;». Τέτοια «σοφιολογικά» έργα υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τα πέντε από τα 7 Ποιητικά – Διδακτικά βιβλία της: Ιώβ, Παροιμίαι, Εκκλησιαστής, Σοφία Σολομώντος και Σοφία Σειράχ. Εξαιτίας της πολυθρύλητης σοφίας του βασιλιά Σολομώντα τα περισσότερα απ’ αυτά (Παροιμίαι, Εκκλησιαστής, Σοφία Σολομώντος) αποδόθηκαν σ’ αυτόν.

3.Συμπληρώστε το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν. Συμπληρώστε τις δοσμένες λέξεις δίπλα σε κάθε αριθμό που ταιριάζουν με τη σειρά που βρίσκονται κάτω από το κείμενο της άσκησης:

(σκληρά, έλεγχαν, διαφθοράς, κηρύγματά, προειδοποιούσαν, βασιλείς, καταδιώχθηκαν συνειδητοποιούν, προφήτες, αποτέλεσμα)

Μοναχικές φωνές που αποκάλυπταν την κρίση της εποχής τους. Οι…….(1)…….., με τη φώτιση του Θεού, μπορούσαν να βλέπουν σε βάθος τα πράγματα και να …………(2)…….. τι πραγματικά συνέβαινε στην εποχή τους. Αντιλαμβάνονταν δηλαδή τα σημάδια του ηθικού ξεπεσμού και της……..(3)……….., ακόμη κι όταν όλες οι συνθήκες της εποχής φαίνονταν ιδανικές. Αναγνώριζαν τι δεν πήγαινε καλά και ποιοι κίνδυνοι παραμόνευαν τους Ισραηλίτες. Επιπλέον, συναισθάνονταν τις καταστροφικές συνέπειες που θα ακολουθούσαν για τη ζωή του κράτους και των ανθρώπων. Όλα αυτά τα αποκάλυπταν με τα …….(4)……. τους, χωρίς δισταγμούς και μισόλογα, προσπαθώντας έτσι να «ανοίξουν τα μάτια» των συμπατριωτών τους. ……(5)…….. και ………(6)…… – συχνά με …..(7)….. λόγια – τους πάντες, χωρίς καμιά διάκριση: τους ……(8)………, τους ιερείς, το λαό. Το ……(9)…….. ήταν να γίνονται δυσάρεστοι και απειλητικοί. Γι’ αυτό το λόγο γνώρισαν πολλές δοκιμασίες: περιφρονήθηκαν, περιπαίχτηκαν, ……(10)……… Κάποιοι μάλιστα θανατώθηκαν.

  1. προφήτες  2. συνειδητοποιούν  3. διαφθοράς, 4. κηρύγματά  5. Έλεγχαν
  1. προειδοποιούσαν 7. σκληρά 8. βασιλείς,  9. αποτέλεσμα 10. καταδιώχθηκαν
  1. Τι ξέρετε για το Ναό του Σολομώντα;

Ο Δαβίδ είχε ονειρευτεί να κτίσει ένα ναό για τον Κύριο. Ωστόσο, αυτός που έμελλε να πραγματοποιήσει το όνειρό του ήταν ο γιος του, ο Σολομών. Εφτά χρόνια χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή του. Ογδόντα χιλιάδες λατόμοι έκοψαν και πελέκησαν τις πέτρες. Ξυλεία μεταφέρθηκε από το όρος Λίβανο. Τριάντα χιλιάδες εργάτες δούλεψαν για το χτίσιμό του και τρισήμισυ χιλιάδες επιστάτες επέβλεπαν το έργο.

Ο Ναός χτίστηκε στο πιο ψηλό σημείο της Ιερουσαλήμ, πάνω στο λόφο Σιών, δίπλα στο παλάτι του βασιλιά. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένα πέτρινο μακρόστενο κτίριο που χωριζόταν σε τρία τμήματα: τον πρόναο, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης. Οι τοίχοι του Ναού ήταν ντυμένοι με ξύλο κέδρου. Κέδρινη ήταν και η σκεπή. Το κτίριο περιστοιχιζόταν από μεγάλη αυλή.

Τα εγκαίνια του Ναού έγιναν μέσα σε γενική συγκίνηση του λαού. Ο Σολομών στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου απέναντι σ’ όλη την ισραηλιτική κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα στον ουρανό πάνω κι εδώ κάτω στη γη. Τηρείς τη Διαθήκη