Ερωτηματολόγιο – Επανάληψη Β’ Τριμήνου της Α’ Γυμνασίου – Ένα προσχέδιο διαγωνίσματος…

Agia_Triada_19

Α. Κυκλώστε το σωστό :

1. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ :

 1. Να ζει όπως θέλει εκείνος
 2. να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού (ν)
 3. να διαλέξει ο Άβραμ πώς θέλει να ζει

2.  Ο Θεός άλαξε το όνομα του Άβραμ σε :

 1. Ισραήλ
 2. Ισμαήλ
 3. Ισχυρός
 4. Αβραάμ (ν)

3.  Ο Θεός είπε στον Αβραάμ : “Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου, δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ, αλλά :

 1. Ισμαήλ
 2. Ισχυρό
 3. Αβραάμ (ν)
 4. Πατέρα φυλής

4. Στη γη Χαναάν ο Θεός ……………….. τον Αβραάμ 

 1. υποσχέθηκε
 2. φανερώθηκε (ν)
 3. ευλόγησε

5. Ο Θεός ………………….. τον Αβραάμ, δηλαδή του έδωσε ένα δώρο ζωής 

 1. υποσχέθηκε
 2. ευλόγησε (ν)
 3. καθαγίασε

6. Ο Αβραάμ θα γινόταν

 1. γενάρχης λαών (ν)
 2. αρχηγός του Ισραήλ
 3. αρχηγός της Περσίας
 4. αρχηγός λαού

7. Η διαθήκη ισχύει :

 1. για όλες τις γενιές των απογόνων του Αβραάμ (ν)
 2. για τους Εβραίους
 3. για τους Χαναναίους

8. Πατριάρχης είναι (περισσότερες από μια ερωτήσεις)

 1. αρχηγός με εξουσία αγάπης (ν)
 2. αρχηγός που κάνει ό,τι θέλει
 3. αρχηγός με δεσμούς αίματος (ν)
 4. ο Νώε
 5. ο Αβραάμ (ν)
 6. ο Ισαάκ (ν)
 7. ο Ιακώβ (ν)
 8. ο γιος του Αβραάμ (ν)
 9. οι γιοι του Ισαάκ
 10. οι γιοι του Ιακώβ (ν)
 11. οι γιοι του Νώε

9.  Η κλίμαξ του Ιακώβ ήταν….

 • αριθμητικός άβακας
 • σκάλα προς τον ουρανό (ν)
 • γραμματική κλίμακα
 • ιστορική εποχή

Β. Να κυκλώσετε το Σ αν είναι σωστή και το Λ αν είναι λανθασμένη η πρόταση

 1. Ο Πατριάρχης δεν είχε δεσμούς αίματος με τους ανθρώπους που εξουσίαζε       Σ            [Λ]
 2. Ο Αβραάμ σημαίνει πατέρας πολλών                                             [Σ]             Λ
 3. Ο Θεός και ο Αβραάμ έκαναν μεταξύ τους Διαθήκη                   [Σ]            Λ
 4. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ και στη Σάρρα ότι θα τους δώσει ένα γιο       [Σ]             Λ
 5. Σάρρα σημαίνει η γυναίκα που γελά                                                 Σ              [Λ]
 6. Σάρρα σημαίνει πριγκίπισσα                                                               [Σ]             Λ
 7. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ θα αποκτήσεις παιδί                     [Σ]               Λ
 8. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: “φύγε από τη χώρα σου, τους συγγενείς σου κι απο το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω”                                                                [Σ]              Λ
 9. Ο Ιακώβ πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακές           Σ              [Λ]
 10. Το γεγονός ότι ο Ιωσήφ έφυγε μακριά από το δωμάτιο της κυρίας του, όταν του ζήτησε να αμαρτήσει μαζί της λέγεται : φυγή δειλίας                                                                                                             Σ               [Λ]
 11. Ο Ιακώβ είναι “τύπος Χριστού”                                                            Σ              [Λ]
 12. Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του για να μας πει ότι ήθελε ανθρωποθυσίες   Σ             [Λ]
 13. Ο Ιωσήφ είπε στα αδέλφια του : “Εσείς σκεφθήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό”   [Σ]        Λ
 14. Ο Ιακώβ τελικά θάβεται όταν πεθαίνει στην Αίγυπτο από τα παιδιά του             Σ              [Λ]
 15. Ο Ιωσήφ έγινε πρόσφυγας όπως έγινε ο μικρός Χριστός και πήγαν κι οι δυο στην Αίγυπτο           [Σ]        Λ
 16. Ο Θεός είναι ένας και αποκαλύπτεται στους ανθρώπους       [Σ]            Λ
 17. Η πίστη στο Θεό είναι μιά σχέση γνώσης που για να την αποκτήσουμε χρειάζεται αγώνας και προσπάθεια   [Σ]        Λ
 18. Οι υποσχέσεις της Διαθήκης είναι δώρο του Θεού μόνο για έναν λαό και την ιστορία του         Σ            [Λ]
 19. Οι ιστορίες των Πατριαρχών έχουν βασικά πολιτικό χαρακτήρα                  Σ               [Λ]
 20. Ο Ισμαήλ είναι γιος του Αβραάμ από την Άγαρ. Είναι πρόγονος των Μουσουλμάνων, για τούτο το Κοράνι αναφέρει τους Πατριάρχες με σεβασμό.                  [Σ]                    Λ

Γ. 1.  Να αντιστοιχίσετε τις σειρές με τις στήλες:

Σάρρα Ισαάκ Αβραάμ Η αγία Τριάδα
Εμφανίστηκε κοντά στην Δρυ Μαμβρή  ν
πατέρας πολλών  ν
πριγκίπισσα ν
το παιδι που γελά  ν

2. Αντιστοίχισε τις σειρές με τις στήλες

γέλασε κρυφά διέσχισε τη χώρα ως τη Συχέμ ένα μεγάλο έθνος θα προέλθει από σένα
Ο Αβραάμ  ν
Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ  ν

Δ.  Τί σημαίνει ευλογία;  (σελ. 31: Ευλογία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει ότι ο Θεός προσφέρει ένα δώρο ζωής στους ανθρώπους)

 Ε. Τι σημαίνουν τα ονόματα Αβραάμ, Σάρρα, Ισαάκ; (σελ. 32 : Αβραάμ = πατέρας πολλών, Σάρρα = πριγκίπισσα, μητέρα λαών, Ισαάκ= το παιδάκι που γελά)

Ζ. Τι σημαίνει “τριπλό αξίωμα του Χριστού”; Σήμερα ποιος το αποκτά, πότε και πώς;   (Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος ήρθε στη γη ως Βασιλεύς, Διδάσκαλος και Αρχιερεύς. Κάθε Πατριάρχης μέσα στα προνόμια των πρωτότοκων αποκτούσε μέσα στην πατριά του τα τρία αυτά αξιώματα. α) είχε εξουσία πάνω στα αδέλφια του  και στις οικογένειές τους και στις περιουσίες τους, (Βασιλεύς της φυλής του) δ) Δίδασκε το νόμο του Θεού στην πατριά του (Διδάσκαλος), ε) Τελούσε χρέη αρχιερέα, δηλαδή ήταν αρχηγός στην προσφορά λατρείας της πατριάς προς τον Θεό, έκανε τις θυσίες και έλεγε τις προσευχές, ευλογούσε τους ανθρώπους και τα υπάρχοντα της πατριάς (αρχιερέας). Σήμερα το “τριπλό αξίωμα του Χριστού” το παίρνει κάθε χριστιανός ορθόδοξος αμέσως μόλις βαπτιστεί και λάβει το άγιο Μύρο στα Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Γίνεται δηλαδή κάθε ορθόδοξος σε συνεργασία της ελευθερίας της θέλησής  του με το θέλημα του Θεού, Θεάνθρωπος κατά Χάριν, πετυχαίνει δηλαδή το “καθ’ ομοίωσιν”)

Η. Γιατί ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να Του θυσιάσει τον μονάκριβο γιό του Ισαάκ; Τί έκανε ο Αβραάμ; Πώς φέρθηκε ο Ισαάκ; Γιατί λέγεται ο Ισαάκ “τύπος Χριστού”; Τι ήθελε ο Θεός να διδάξει στον Αβραάμ; τί συνέπειες έχει αυτό για μας σήμερα; Δικαιολογήστε την άποψή σας. ( σελ. 33 : Η θυσία του Αβραάμ.= Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ για να μας δείξει την πίστη του Αβραάμ και για να καταργήσει το θεσμό των ανθρωποθυσιών. Ο Θεός δέχτηκε μόνο τη θυσία του δικού Του Γιού, του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και κανενός άλλου. Ο Αβραάμ δίχως να παραπονεθεί έκανε ό,τι τού ζήτησε ο Θεός. Ο Ισαάκ δεμένος πάνω στα ξύλα κατάλαβε πως η θυσία ήταν αυτός και χωρίς να φωνάξει υπόμεινε να τον θυσιάσουν. Ο Ισαάκ λέγεται “τύπος Χριστού”, γιατί σήκωσε στην πλάτη του τα ξύλα της θυσίας του όπως ο Χριστός τον Σταυρό Του, και παρά τη μικρή του ηλικία αφέθηκε να θυσιαστεί όπως ο Ιησούς Χριστός χωρίς να ανοίξει το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Τη στιγμή που ο Αβραάμ πήγε να μαχαιρώσει το γιο του, Ισαάκ, πάνω στο βουνό Χωρήβ, ένας άγγελος παρουσιάστηκε και του έπιασε το χέρι εμποδίζοντάς τον να σκοτώσει τον Ισαάκ. Είπε πως ο Θεός ήθελε να δείξει στους ανθρώπους πως ο Αβραάμ είναι πρότυπο πίστης των ανθρώπων αφού υπάκουσε ακόμα και στην εντολή του Θεού να θυσιάσει τον πρωτότοκο γιο του, ότι καταργεί τη συνήθεια των ανθρωποθυσιών και δεν χρειάζεται από αυτό το γεγονός σήμερα να θυσιάζουν οι πιστοί τα πρωτότοκα παιδιά τους, ή οποιοδήποτε άνθρωπο στο Θεό. )

Θ. Πώς φανερώθηκε η αγία Τριάδα στον Αβραάμ; Πώς χαρακτηρίζεις την φιλοξενία του Αβραάμ; Πώς αντέδρασε και τι έκανε ο Αβραάμ όταν είδε μπροστά του τους τρεις άντρες; Ποια είναι η σωστή απεικόνιση της Αγίας Τριάδος στην ορθοδοξία; (σελ. 31 και 34 : Ο Κύριος παρουσιάστηκε με τη μορφή τριών ξένων, κοντά στη Δρυ Μαμβρή, ενώ ο Αβραάμ καθόταν στο άνοιγμα της σκηνής του, κατά το μεσημέρι και πρόσεχε μήπως έρθει κανείς μέσα από την έρημο για να τον φιλοξενήσει και να τον ξεκουράσει. Αμέσως έτρεξε και προϋπάντησε τους τρεις ξένους ο Αβραάμ, τους προσκύνησε ως τη γη και είπε : Κύριέ μου αν έχω την εύνοιά σου μην προσπεράσεις τον δούλο σου. Ας φέρουν λίγο νερό να πλύνετε τα πόδια σας, και … να αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο… να πάρετε δύναμη και μετά μπορείτε να πηγαίνετε…  Έτρεξε… πήρε βούτυρο, γάλα και το μοσχάρι που είχε ετοιμάσει και τα πρόσφερε στους άνδρες. Επειδή ο Αβραάμ ήταν γεμάτος πλούσια και εφευρετική αγάπη και φροντίδα για κάθε άνθρωπο που συναντούσε γι αυτό αξιώθηκε να φιλοξενήσει τον Θεό! Εκεί ο Θεός προείπε στον Αβραάμ ότι η Σάρρα θα γεννήσει γιο και θα κληρονομήσουν οι απόγονοί του τη γη. Στη φιλοξενία του Αβραάμ η Εκκλησία είδε την πρώτη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Έτσι η ορθόδοξη Εκκλησία εικονίζει την Αγία Τριάδα με τη σκηνή της ” φιλοξενίας του Αβραάμ”, όπου σε άλλες εικόνες, εικονίζεται ο ένας Θεός, με τους τρεις αγγέλους να έχουν το ίδιο πρόσωπο και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος με διαφορετικά ρούχα ή σε άλλες εικόνες το αντίθετο, ίδια ρούχα και διαφορετικές μορφές στα πρόσωπα).

Ι. Τι σημαίνει η λέξη : πρωτοτόκια; (σελ. 35 : Πρωτοτόκια ονομάζονταν τα δικαιώματα που αποκτούσε το πρώτο αρσενικό αγόρι. Αυτά ήταν : α) Του ανήκε όλη η περιουσία της πατριάς, β) γινόταν αρχηγός της πατριάς μετά τον πατέρα, γ) είχε εξουσία πάνω στα αδέλφια του και στις οικογένειές τους και στις περιουσίες τους, (Βασιλεύς της φυλής του) δ) Δίδασκε το νόμο του Θεού στην πατριά του (Διδάσκαλος), ε) Τελούσε χρέη αρχιερέα, δηλαδή ήταν αρχηγός στην προσφορά λατρείας της πατριάς προς τον Θεό, έκανε τις θυσίες και έλεγε τις προσευχές, ευλογούσε τους ανθρώπους και τα υπάρχοντα της πατριάς (αρχιερέας), στ) από τη γενιά του μπορούσε να έρθει ο Χριστός (να γίνει πρόπαππος του Χριστού, του Μεσσία, Σωτήρα του κόσμου, να πραγματοποιηθεί από δικό του απόγονο το Πρωτευαγγέλιο του Θεού στους πρωτόπλαστους).

ΙΑ. Ποιο είναι το όραμα του Ιακώβ στην Βαιθήλ; Τι σχέση έχει η Παναγία με το όραμα αυτό;Τι σημαίνει προτύπωση; (σελ. 36 και 38 : Όταν ο Ιακώβ έφυγε από την Βεερσεβά, όταν ο ήλιος έδυσε, διανυκτέρευσε σε μια περιοχή. Αφού ο Ιακώβ κάθησε να ξεκουραστεί είδε σε όραμα το Θεό να του μιλάει και να του λέει: “Θα σου δώσω τη γη αυτή και χιλιάδες απογόνους σαν τους κόκκους της άμμου στη γη. Μια σκάλα ξεκινούσε από τον ουρανό, από την κορυφή της μιλούσε ο Θεός, και έφτανε ώς την γη και άγγελοι ανεβοκατέβαιναν σ΄ αυτήν. Είδε να φτάνει ο Θεός μέχρι τη γη.Όταν ο Ιακώβ ξύπνησε και έπιασε το λιθάρι, το έχρισε με λάδι και το έστησε σαν ιερή στήλη. Ονόμασε γι αυτό το λόγο τον τόπο “Βαιθήλ”, δηλαδή “οίκος του Θεού”. Προτύπωση λέγεται ένα γεγονός που συμβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη και μας βοηθά να καταλάβουμε ένα γεγονός που θα συμβεί στο μέλλον, στην Καινή Διαθήκη. Έχει κυρίως αναφορά στην Παναγία. Η Παναγιά συμβολίζει την κλίμακα, γιατί όπως η σκάλα που φανερώθηκε ο Θεός έφτανε από τον ουρανό στη γη, έτσι κι η Παναγιά έγινε το μέσο που κατέβηκε ο Θεός στη γη, η Παναγιά τον σάρκωσε με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος και τον έφερε στη για να μας σώσει).

ΙΒ. Γιατί ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ; (σελ. 36 : Ο Ιακώβ ονομάστηκε και Ισραήλ. Το όνομα αυτό θα γίνει αργότερα το εθνικό όνομα όλων των Εβραίων. Σημαίνει : “νίκησα τον Θεό”. Ο Ιακώβ είδε σε όραμα ότι πάλαιψε με τον Θεό και Τον νίκησε. Αυτό τον βοήθησε να ξεπεράσει τον φόβο του για τη συνάντησή του με τον αδελφό του Ησαύ. Για να μην υπερηφανευτεί λέει το κείμενο της Γένεσης, ότι άγγελος Κυρίου τον άγγιξε στο πόδι και κούτσαινε ελαφρά για να θυμάται ότι ο Θεός τον άφησε να Τον νικήσει για να πάρει δύναμη).

ΙΓ. Ήταν σωστό ο Ιακώβ με απάτη να πάρει την ευλογία του πρωτότοκου; Τιμωρήθηκε και πώς για την απάτη αυτή; Τί δείχνει η τιμωρία του αυτή; Γιατί τελικά ο Θεός επέτρεψε να ευλογηθεί ο Ιακώβ; Ο Θεός δεν θέλει την απάτη. Ανέχεται όμως την αδυναμία των ανθρώπων και οδηγεί τα λάθη μας σε όφελός μας. Η Ρεβέκκα και ο Ιακώβ τιμωρήθηκαν πολύ σκληρά και δίκαια για την απάτη τους αυτή. Η Ρεββέκα δεν είδε ξανά ποτέ τον Ιακώβ που υπεραγαπούσε και φοβόταν σ΄ όλη της τη ζωή μήπως σκοτωθούν μεταξύ τους τα παιδιά της. Ο Ιακώβ α) δεν ξανάδε ποτέ την αγαπημένη του μητέρα, όταν γύρισε πια μετά από χρόνια εκείνη είχε πεθάνει, β) ο πεθερός του τον εκμεταλλεύτηκε με τον χειρότερο τρόπο : ι) τον εξαπάτησε και τον πάντρεψε με την μεγάλη του κόρη πρώτα και μετά με αυτήν που ο Ιακώβ αγαπούσε, ιι ) δούλεψε 14 χρόνια χωρίς αμοιβή.

ΙΔ. Γιατί ο Ιωσήφ είναι “τύπος Χριστού”; (σελ. 39 : Ο Ιωσήφ είναι “τύπος Χριστού” γιατί : α) τον μίσησαν τα αδέλφια του και θέλησαν να τον σκοτώσουν  (τον Ιησού τον μίσησαν οι δικοί Του και τον σταύρωσαν), β) τον πούλησαν δούλο και πήγε αιχμάλωτος στην Αίγυπτο ( ο Χριστός, όταν τον κυνήγησε ο Ηρώδης να τον σκοτώσει κατέφυγε στην Αίγυπτο με τον Ιωσήφ και τη μητέρα Του, έγινε πρόσφυγας όπως ο Ιωσήφ), γ) συγχώρεσε τα αδέλφια του και έσωσε τη ζωή σ΄ ολόκληρη τη γενιά του Ιακώβ (Ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτές του πάνω στο σταυρό και έσωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από το κακό, τον θάνατο και τον διάβολο).

ΙΕ. Ποια είναι η φράση “κλειδί” της ιστορίας του Ιωσήφ; (σελ. 39 : ‘Εσείς σκεφθήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό”).

ΙΖ. Γιατί λέμε ότι ο Ιωσήφ έφυγε “φυγή ανδρείας”; Ποιες ήταν οι συνέπειες και ποια η δωρεά του Θεού για την συμπεριφορά του αυτή; Εξηγήστε με δικά σας λόγια. (σελ. 40 : Ο Ιωσήφ όταν του ζήτησε η κυρία του να αμαρτήσει, απάντησε ότι ο Θεός τον βλέπει πάντοτε και δεν μπορεί να κάνει τέτοια αμαρτία. Η κυρία του τού άρπαξε το ρούχο του για να ντραπεί και να μην φύγει έξω γυμνός.  Ο Ιωσήφ όμως προτίμησε να φύγει γυμνός μακριά από τον τόπο της αμαρτίας κι ας τον έβλεπαν οι σύνδουλοί του, κι ας τον κατηγόρησε ψεύτικα η κυρία του. Γι αυτό λέμε ότι ο Ιωσήφ έφυγε “φυγή ανδρείας“. Ο κύριός του τον φυλάκισε, αλλά εκεί βλέποντας ο υπεύθυνος της φυλακής την σοφία του τον έκανε αρχιεπιστάτη της φυλακής και των φυλακισμένων. Μετά από δύο χρόνια, ερμήνευσε τα δύο όνειρα που τάραξαν τον Φαραώ κι ο Φαραώ τον έκανε αντιβασιλέα της Αιγύπτου με κύριο έργο του την αντιμετώπιση της πείνας που θα ερχόταν σύμφωνα με την ερμηνεία των ονείρων που είδε. Ο Ιωσήφ ανταποκρίθηκε με θαυμαστή σύνεση και πέτυχε να σώσει τη γενιά του Ιακώβ από την πείνα. Συγχώρεσε τους αδελφούς του γιατί πίστευε ότι “αν εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό, για να διατηρήσω στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό”).

ΙΗ. Σε ποια άλλα θρησκευτικά βιβλία βρίσκουμε την ιστορία του Ιωσήφ; (σελ. 4