Ερωτηματολόγιο – Επανάληψη Β’ Τριμήνου της Α’ Γυμνασίου – Ένα προσχέδιο διαγωνίσματος…

Agia_Triada_19

Α. Κυκλώστε το σωστό :

1. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ :

 1. Να ζει όπως θέλει εκείνος
 2. να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού (ν)
 3. να διαλέξει ο Άβραμ πώς θέλει να ζει

2.  Ο Θεός άλαξε το όνομα του Άβραμ σε :

 1. Ισραήλ
 2. Ισμαήλ
 3. Ισχυρός
 4. Αβραάμ (ν)

3.  Ο Θεός είπε στον Αβραάμ : “Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου, δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ, αλλά :

 1. Ισμαήλ
 2. Ισχυρό
 3. Αβραάμ (ν)
 4. Πατέρα φυλής

4. Στη γη Χαναάν ο Θεός ……………….. τον Αβραάμ 

 1. υποσχέθηκε
 2. φανερώθηκε (ν)
 3. ευλόγησε

5. Ο Θεός ………………….. τον Αβραάμ, δηλαδή του έδωσε ένα δώρο ζωής 

 1. υποσχέθηκε
 2. ευλόγησε (ν)
 3. καθαγίασε

6. Ο Αβραάμ θα γινόταν

 1. γενάρχης λαών (ν)
 2. αρχηγός του Ισραήλ
 3. αρχηγός της Περσίας
 4. αρχηγός λαού

7. Η διαθήκη ισχύει :

 1. για όλες τις γενιές των απογόνων του Αβραάμ (ν)
 2. για τους Εβραίους
 3. για τους Χαναναίους

8. Πατριάρχης είναι (περισσότερες από μια ερωτήσεις)

 1. αρχηγός με εξουσία αγάπης (ν)
 2. αρχηγός που κάνει ό,τι θέλει
 3. αρχηγός με δεσμούς αίματος (ν)
 4. ο Νώε
 5. ο Αβραάμ (ν)
 6. ο Ισαάκ (ν)
 7. ο Ιακώβ (ν)
 8. ο γιος του Αβραάμ (ν)
 9. οι γιοι του Ισαάκ
 10. οι γιοι του Ιακώβ (ν)
 11. οι γιοι του Νώε

9.  Η κλίμαξ του Ιακώβ ήταν….

 • αριθμητικός άβακας
 • σκάλα προς τον ουρανό (ν)
 • γραμματική κλίμακα
 • ιστορική εποχή

Β. Να κυκλώσετε το Σ αν είναι σωστή και το Λ αν είναι λανθασμένη η πρόταση

 1. Ο Πατριάρχης δεν είχε δεσμούς αίματος με τους ανθρώπους που εξουσίαζε       Σ            [Λ]
 2. Ο Αβραάμ σημαίνει πατέρας πολλών                                             [Σ]             Λ
 3. Ο Θεός και ο Αβραάμ έκαναν μεταξύ τους Διαθήκη                   [Σ]            Λ
 4. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ και στη Σάρρα ότι θα τους δώσει ένα γιο       [Σ]             Λ
 5. Σάρρα σημαίνει η γυναίκα που γελά                                                 Σ              [Λ]
 6. Σάρρα σημαίνει πριγκίπισσα                                                               [Σ]             Λ
 7. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ θα αποκτήσεις παιδί                     [Σ]               Λ
 8. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ: “φύγε από τη χώρα σου, τους συγγενείς σου κι απο το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω”                                                                [Σ]              Λ
 9. Ο Ιακώβ πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακές           Σ              [Λ]
 10. Το γεγονός ότι ο Ιωσήφ έφυγε μακριά από το δωμάτιο της κυρίας του, όταν του ζήτησε να αμαρτήσει μαζί της λέγεται : φυγή δειλίας                                                                                                             Σ               [Λ]
 11. Ο Ιακώβ είναι “τύπος Χριστού”                                                            Σ              [Λ]
 12. Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του για να μας πει ότι ήθελε ανθρωποθυσίες   Σ             [Λ]
 13. Ο Ιωσήφ είπε στα αδέλφια του : “Εσείς σκεφθήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό”   [Σ]        Λ
 14. Ο Ιακώβ τελικά θάβεται όταν πεθαίνει στην Αίγυπτο από τα παιδιά του             Σ              [Λ]
 15. Ο Ιωσήφ έγινε πρόσφυγας όπως έγινε ο μικρός Χριστός και πήγαν κι οι δυο στην Αίγυπτο           [Σ]        Λ
 16. Ο Θεός είναι ένας και αποκαλύπτεται στους ανθρώπους       [Σ]            Λ
 17. Η πίστη στο Θεό είναι μιά σχέση γνώσης που για να την αποκτήσουμε χρειάζεται αγώνας και προσπάθεια   [Σ]        Λ
 18. Οι υποσχέσεις της Διαθήκης είναι δώρο του Θεού μόνο για έναν λαό και την ιστορία του         Σ            [Λ]
 19. Οι ιστορίες των Πατριαρχών έχουν βασικά πολιτικό χαρακτήρα                  Σ               [Λ]
 20. Ο Ισμαήλ είναι γιος του Αβραάμ από την Άγαρ. Είναι πρόγονος των Μουσουλμάνων, για τούτο το Κοράνι αναφέρει τους Πατριάρχες με σεβασμό.                  [Σ]                    Λ

Γ. 1.  Να αντιστοιχίσετε τις σειρές με τις στήλες:

Σάρρα Ισαάκ Αβραάμ Η αγία Τριάδα
Εμφανίστηκε κοντά στην Δρυ Μαμβρή  ν
πατέρας πολλών  ν
πριγκίπισσα ν
το παιδι που γελά  ν

2. Αντιστοίχισε τις σειρές με τις στήλες

γέλασε κρυφά διέσχισε τη χώρα ως τη Συχέμ ένα μεγάλο έθνος θα προέλθει από σένα
Ο Αβραάμ  ν
Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ  ν

Δ.  Τί σημαίνει ευλογία;  (σελ. 31: Ευλογία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει ότι ο Θεός προσφέρει ένα δώρο ζωής στους ανθρώπους)

 Ε. Τι σημαίνουν τα ονόματα Αβραάμ, Σάρρα, Ισαάκ; (σελ. 32 : Αβραάμ = πατέρας πολλών, Σάρρα = πριγκίπισσα, μητέρα λαών, Ισαάκ= το παιδάκι που γελά)

Ζ. Τι σημαίνει “τριπλό αξίωμα του Χριστού”; Σήμερα ποιος το αποκτά, πότε και πώς;   (Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος ήρθε στη γη ως Βασιλεύς, Διδάσκαλος και Αρχιερεύς. Κάθε Πατριάρχης μέσα στα προνόμια των πρωτότοκων αποκτούσε μέσα στην πατριά του τα τρία αυτά αξιώματα. α) είχε εξουσία πάνω στα αδέλφια του  και στις οικογένειές τους και στις περιουσίες τους, (Βασιλεύς της φυλής του) δ) Δίδασκε το νόμο του Θεού στην πατριά του (Διδάσκαλος), ε) Τελούσε χρέη αρχιερέα, δηλαδή ήταν αρχηγός στην προσφορά λατρείας της πατριάς προς τον Θεό, έκανε τις θυσίες και έλεγε τις προσευχές, ευλογούσε τους ανθρώπους και τα υπάρχοντα της πατριάς (αρχιερέας). Σήμερα το “τριπλό αξίωμα του Χριστού” το παίρνει κάθε χριστιανός ορθόδοξος αμέσως μόλις βαπτιστεί και λάβει το άγιο Μύρο στα Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Γίνεται δηλαδή κάθε ορθόδοξος σε συνεργασία της ελευθερίας της θέλησής  του με το θέλημα του Θεού, Θεάνθρωπος κατά Χάριν, πετυχαίνει δηλαδή το “καθ’ ομοίωσιν”)

Η. Γιατί ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να Του θυσιάσει τον μονάκριβο γιό του Ισαάκ; Τί έκανε ο Αβραάμ; Πώς φέρθηκε ο Ισαάκ; Γιατί λέγεται ο Ισαάκ “τύπος Χριστού”; Τι ήθελε ο Θεός να διδάξει στον Αβραάμ; τί συνέπειες έχει αυτό για μας σήμερα; Δικαιολογήστε την άποψή σας. ( σελ. 33 : Η θυσία του Αβραάμ.= Ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ για να μας δείξει την πίστη του Αβραάμ και για να καταργήσει το θεσμό των ανθρωποθυσιών. Ο Θεός δέχτηκε μόνο τη θυσία του δικού Του Γιού, του Ιησού Χριστού, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, και κανενός άλλου. Ο Αβραάμ δίχως να παραπονεθεί έκανε ό,τι τού ζήτησε ο Θεός. Ο Ισαάκ δεμένος πάνω στα ξύλα κατάλαβε πως η θυσία ήταν αυτός και χωρίς να φωνάξει υπόμεινε να τον θυσιάσουν. Ο Ισαάκ λέγεται “τύπος Χριστού”, γιατί σήκωσε στην πλάτη του τα ξύλα της θυσίας του όπως ο Χριστός τον Σταυρό Του, και παρά τη μικρή του ηλικία αφέθηκε να θυσιαστεί όπως ο Ιησούς Χριστός χωρίς να ανοίξει το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Τη στιγμή που ο Αβραάμ πήγε να μαχαιρώσει το γιο του, Ισαάκ, πάνω στο βουνό Χωρήβ, ένας άγγελος παρουσιάστηκε και του έπιασε το χέρι εμποδίζοντάς τον να σκοτώσει τον Ισαάκ. Είπε πως ο Θεός ήθελε να δείξει στους ανθρώπους πως ο Αβραάμ είναι πρότυπο πίστης των ανθρώπων αφού υπάκουσε ακόμα και στην εντολή του Θεού να θυσιάσει τον πρωτότοκο γιο του, ότι καταργεί τη συνήθεια των ανθρωποθυσιών και δεν χρειάζεται από α