Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου 2013 της Α’ Γυμνασίου

Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου της Α΄ Γυμνασίου – Λύσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΛΥΣΕΙΣ (2013 )

1. Τι σημαίνουν οι παρακάτω  ανθρωπομορφικές εκφράσεις και τα σύμβολα; Αντιστοιχίστε τους αριθμούς με τα γράμματα και γράψτε δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί. Ένα γράμμα αντιστοιχεί σε δύο αριθμούς.

                       Α                                                                                              Β

  1. Είπε ο Θεός και έγινε …[c]….
  2. Οι επτά ημέρες της Δημιουργίας   …[b]
  3. Ο Θεός είδε ότι όλα ήταν καλά λίαν  …[a]..
  4. Ευλόγησε και καθαγίασε   …[a]...
a)      Έδωσε αξία και μοναδικότητα σε κάθε δημιούργημά Του Βεβαιώνεται η ιδιαίτερη φροντίδα, πρόνοια και αγάπη του Θεού για τη δημιουργίαb)     Στην αντιστοίχιση των ημερών της Δημιουργίας και των αιώνων της επιστήμης βρίσκουμε τη συνεργασία της Θεολογίας και της Επιστήμης στην διδασκαλία περί του ποιος και γιατί  (Θεολογία) και του πώς και πότε (επιστήμη) δημιουργήθηκε ο κόσμος.

c)      Ανάμεσα στην εντολή και στην πράξη της δημιουργίας δεν υπήρξε χρόνος. Έγιναν αμέσως.

2. α) Τι σημαίνει : “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν”; β) Ποια σημασία έχει η δημιουργία ανδρός και γυναικός; Ποια η θέση της γυναίκας στην δημιουργία του ανθρώπου; Πού φαίνεται στο κείμενο;

α) Σύμφωνα με τη διήγηση της Γενέσεως είμαστε τα μόνα πλάσματα που δημιουργηθήκαμε ως εικόνα του Θεού. Μόνο εμείς δηλαδή μπορούμε να συνειδητοποιούμε τη σημασία της ζωής: Να αναγνωρίζουμε ότι μας χαρίστηκε για να την κάνουμε ολοένα και καλύτερη• να τη μοιραζόμαστε με τους συνανθρώπους μας και με τα άλλα ζωντανά πλάσματα · να συναισθανόμαστε την ομορφιά της · να επιλέγουμε ελεύθερα ποιους δρόμους θα ακολουθήσουμε · να καταλαβαίνουμε ότι ο πραγματικός προορισμός του ανθρώπου είναι να σχετιστεί με το Θεό και να του μοιάσει όσο γίνεται περισσότερο. Ο άνθρωπος δέχτηκε το κατ’ εικόνα τα ψυχικά χαρίσματα που αναφέρονται παραπάνω σαν δώρο από τον Θεό. Δηλαδή, όπως η εικόνα του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, έτσι κι ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεανθρώπου Χριστού, είναι Βασιλεύς Κυρίαρχος στην Δημιουργία με έργο και ευθύνη του να “εργάζεται και να την φυλάσσει” από κάθε κακό, καταστροφή, πλεονεξία. Να είναι Διδάσκαλος (ονόμασε τα ζώα με σοφία και διδάσκει με αυτόν τον τρόπο τις ιδιότητες του κάθε πλάσματος), Αρχιερεύς (είπε τα λόγια της ιερολογίας του μυστηρίου του γάμου του, που λέει η εκκλησία σήμερα). Αυτά τα χαρίσματα σήμερα τα παίρνουμε με τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος και γι αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος έχει σαν δώρο του το “τριπλό αξίωμα του Χριστού“.

Καθ’ ομοίωσιν. Όταν αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός δώρο με το «κατ’ εικόνα», τότε καταφέρνουμε να μοιάσουμε στον Θεό, να φτάσουμε δηλαδή στη θέωση. Είναι κάτι που πρέπει να το κατακτήσουμε με αγώνες και θυσίες μετά την πτώση.

β) Ο Θεός δημιουργεί την Εύα=γυναίκα ισότιμη και ισάξια με τον άνδρα. Την δημιουργεί από την πλευρά του Αδάμ για να τον βοηθά, δηλαδή για να έχει μαζί της αγαπητική κοινωνία προσώπων, να κυριαρχούν μαζί στην δημιουργία με έργο τους να την φροντίζουν και να γίνουν συνδημιουργοί ανθρώπων που θα έχουν σκοπό τους να φτάσουν στη θέωση. Ο Αδάμ δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αξία της γυναίκας με τα λόγια του : «αυτή είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, εξ αιτίας αυτής ο άνθρωπος θα αφήνει τους γονείς του και θα γίνεται ένα με τη σύντροφό του. Αυτά τα λόγια ακούγονται στο ορθόδοξο μυστήριο του γάμου.

3.α) Αντιστοιχίστε τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις με τις θεολογικές αλήθειες του κειμένου της Γένεσης  Αντιστοιχίστε τις σειρές με τις στήλες που ταιριάζουν – Μία στήλη ταιριάζει σε δυο σειρές. Βάλτε ένα [ν] εκεί που διασταυρώνονται κάθετα και οριζόντια οι προτάσεις που ταιριάζουν.

1. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα και νερό 2 Ο Θεός φύσηξε στο πρόσωπο του ανθρώπου 3 Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο
Οι άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, πλάθονται ισότιμοι, για να ζήσουν ως σύντροφοι και συνεργάτες  [ν]
Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως “εικόνα” και “ομοίωσή” του, του δίνει δηλαδή ένα σπουδαίο προορισμό

[ν]

Ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του κόσμου ως συνεργάτης του Θεού

[ν]

Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει αρμονικές σχέσεις με το Θεό, το συνάνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο.

[ν]

 3.β) Η λέξη “αμαρτία” σημαίνει :  (Μία μόνο απάντηση) (Κυκλώστε το γράμμα που έχει τη σωστή απάντηση)

a)      αποτυχία

b)     ηθική αποτυχία, παράπτωμα

c)      χωρισμός από τον Θεό, τον συνάνθρωπο, τη φύση  [ν]

d)     πνευματικός θάνατος

e)      πτώση

f)      προπατορικό αμάρτημα

 3.γ) Αντιστοιχίστε τους στίχους του κειμένου της γένεσης με τις αισθήσεις που συμμετείχαν. Συνδυάστε τις σειρές με τις στήλες.

1. όραση

2. αφή

3. όσφρηση

4. ακοή

5. γεύση

Η γυναίκα είδε τους καρπούς του δέντρου που ήταν ωραίοι, φάνταζαν νόστιμοι και κέντριζαν μέσα της την επιθυμία να τους δοκιμάσει  …[1]……..

[ν]

φάνταζαν νόστιμοι και κέντριζαν μέσα της την επιθυμία να τους δοκιμάσει  ……[3]……

[ν]

και έφαγε  …[5]…….

[ν]

Είπε το φίδι στη γυναίκα : “Αλήθεια…καλό και το κακό”[4]

[ν]

Πήρε λοιπόν τους καρπούς  ……[2]………

[ν]

4. α) Τι σημαίνει “Διαθήκη” στην Αγία Γραφή και β) τί είναι ο Κανών”;

α) Στη Βίβλο η λέξη «διαθήκη» έχει την έννοια της συµφωνίας του Θεού µε τους ανθρώπους. Τα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης µιλούν για την παλαιότερη συµφωνία που έκλεισε ο Θεός µ’ ένα λαό, τον Ισραήλ, πριν τον ερχοµό του Χριστού στον κόσµο. Τα βιβλία της Καινής ∆ιαθήκης κάνουν λόγο για τη νεότερη συµφωνία και σχέση που πραγµατοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός µε όλους τους ανθρώπους.

β ) Επειδή η χριστιανική Εκκλησία από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε τη σηµασία αυτών των κειµένων για τους πιστούς, φρόντισε να τα διαφυλάξει. Έτσι, ύστερα από µακροχρόνιες συζητήσεις συνέθεσε γύρω στον 3ο αι. µ.Χ. έναν «κλειστό» κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης, στον οποίο δηλαδή κανείς δεν µπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι. Η συλλογή αυτών των 76 βιβλίων αποτελεί τον Κανόνα της Αγίας Γραφής.

5.Ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης στη ζωή της Εκκλησίας (λατρεία) και στη ζωή των χριστιανών και γιατί;

Ως χριστιανικό βιβλίο, λοιπόν, η Παλαιά ∆ιαθήκη κατέχει σηµαντική θέση στη λατρεία της Εκκλησίας. Στις ακολουθίες διαβάζονται κείµενά της. Πολλοί ύµνοι αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα που βρίσκουµε στις σελίδες της. Στην εικονογράφηση των ναών συναντάµε πολλά θέµατά της.

Οι χριστιανοί τη θεωρούν το ιερό τους βιβλίο. Το σεβασµό τους τον δείχνουν µε πολλούς τρόπους: την τοποθετούν στην Αγία Τράπεζα των ναών, διαβάζουν αποσπάσµατά της στη Θεία Λειτουργία*, αλλά και σ’ όλες τις Ιερές Ακολουθίες*, τη φυλάσσουν στο σπίτι τους και τη µελετούν. Όλα αυτά βέβαια έχουν νόηµα, όταν, διαβάζοντας τα βιβλικά κείµενα, έχουµε την ευκαιρία να σκεφτόµαστε, να ρωτάµε, να συζητάµε. Τότε µπορούµε να ανακαλύπτουµε τη σχέση τους µε τη ζωή, τη δική µας και του κόσµου ολόκληρου.

6. α) Τι σημαίνει “αποκάλυψη”; Ποιος τί σε ποιον αποκάλυψε; β) Γιατί η Παλαιά Διαθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους χριστιανούς;

α) Ο Θεός φανερώθηκε στον κόσµο για να σώσει τους ανθρώπους• δηλαδή να τους φανερώσει την αλήθεια, να τους θεραπεύσει από το κακό και να δώσει αληθινό νόηµα στη ζωή τους. Αυτή η φανέρωση (= Αποκάλυψη) έγινε για πρώτη φορά στα πολύ παλιά χρόνια σ’ έναν άνθρωπο, τον Αβραάµ. Μ’ αυτόν ο Θεός έκλεισε την πρώτη συµφωνία σωτηρίας (= ∆ιαθήκη). Στη συνέχεια η ∆ιαθήκη κλείστηκε όχι µόνο µε τον Αβραάµ και τους απογόνους του, αλλά και µ’ όλο το λαό που προήλθε απ’ αυτούς, τον Ισραήλ (= Παλαιά ∆ιαθήκη). Στον Ισραήλ ο Θεός έδωσε τις µεγάλες υποσχέσεις για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και µε τον Ισραήλ προετοίµασε τον κόσµο να δεχτεί και να καταλάβει το Χριστό. Όλη αυτή η µακραίωνη πορεία και προετοιµασία περιγράφεται στα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, απ’ όπου προέρχονται τα φετινά µας µαθήµατα. Μέσα στον ισραηλιτικό λαό γεννήθηκε και έζησε και ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός έκλεισε µια νέα συµφωνία σωτηρίας µε τους ανθρώπους (= Καινή ∆ιαθήκη). Όχι πια µόνο µε τον ισραηλιτικό λαό, αλλά µε όλους τους λαούς της γης. Έτσι, η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάµ για τη σωτηρία του κόσµου εκπληρώθηκε και η Παλαιά ∆ιαθήκη ολοκληρώθηκε.

β) Όταν ο Χριστός ήρθε στη γή η Παλαιά ∆ιαθήκη «φωτίστηκε» από τη διδασκαλία του και τη ζωή του αλλιώς. Γι’ αυτό οι χριστιανοί µπόρεσαν να ανακαλύψουν στην Παλαιά ∆ιαθήκη καινούριες αλήθειες και µηνύµατα (πέρα απ’ αυτές που αναγνωρίζει ο Ιουδαϊσµός).

7. Απαντήστε σύντομα στις ερωτήσεις : α) Τι ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα ; β) Τι θα πει “πρωτευαγγέλιο”; Πώς σχετίζεται με το προπατορικό αμάρτημα;

Η Παλαιά Διαθήκη στην προσπάθεια να περιγράψει τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους χρησιμοποιεί την εικόνα ενός ζευγαριού. Επειδή τους παρουσιάζει ως κοινούς προγόνους όλων των ανθρώπων (= προπάτορες), γι’ αυτό και η αποτυχία τους να αναπτύξουν μια αγαθή σχέση με το Θεό ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα.

Στη Γένεση, αμέσως μετά την αφήγηση της πτώσης, παρουσιάζεται ο Θεός να δίνει στους ανθρώπους ένα μήνυμα ελπίδας. Τους διαβεβαιώνει, δηλαδή, ότι κάποιος από τους απογόνους τους θα συντρίψει τη δύναμη του κακού και θα τους χαρίσει την πραγματική ελευθερία. Γι’ αυτό και τα λόγια αυτά του Θεού
ονομάζονται πρωτευαγγέλιο, δηλαδή πρώτη χαρμόσυνη αγγελία (= είδηση). Για τη χριστιανική Εκκλησία αυτός ο απόγονος είναι ο Ιησούς Χριστός.

7.γ) Διάλεξε ποια στοιχεία έπρεπε να προσέξει η Εύα για να μην εμπιστευτεί τον εχθρό ενάντια στον Θεό  Περισσότερες από μια απαντήσεις. Κύκλωσε τα γράμματα που σου φαίνονται σωστά

a)    Δεν ήξερε αυτόν που μιλούσε, δεν τον είχε ξανακούσει, συζήτησε και εμπιστεύτηκε όποιον δεν ήξερε [ν]

b)   Το φίδι είπε στην Εύα : θα γίνετε σαν θεοί     [ν]

c)    Η Εύα γνώριζε ήδη το καλό   [ν]

d)   Έμεινε γυμνή, δηλαδή χωρίς την κατανόηση του καλού και χωρίς την ασφάλεια και αγάπη του Θεού

e)    Είδε ότι δεν πέθανε άρα ο Θεός έκανε λάθος

f)    Ο Αδάμ την εμπόδισε να ακούσει τον εχθρό

g)    Ο Αδάμ δεν θα επηρεαζόταν από την απόφαση της Εύας

h)   Η Εύα έχει όλη την ευθύνη της πτώσης, ο Αδάμ δεν έφταιγε, είναι άδικο που τιμωρήθηκε.

 8. α) Αντιστοιχίστε τις συνέπειες της πτώσης με την περιγραφή των γεγονότων. Τοποθετήστε ένα [ν] μέσα στη θέση που αντιστοιχεί (στη διασταύρωση κάθετου και οριζόντιου κελλιού)

1

Κάϊν και Άβελ

2

Κατακλυσμός

3

Σύγχιση των γλωσσών, Βαβέλ

a)   Ο Κάϊν πρόσφερε ανάρμοστη θυσία στο Θεό, και επειδή ο Θεός δεν την δέχτηκε, ζήλεψε τον αδελφό του Άβελ, που η θυσία του ήταν αρεστή στο Θεό, και τον σκότωσε. Έτσι ο άνθρωπος αντίκρυσε για πρώτη φορά και τον σωματικό εκτός από τον ψυχικό θάνατο.

[ν]

b)   Επειδή θέλησαν να φτιάξουν ένα πύργο που να φτάνει στο Θεό, συγχίστηκαν οι γλώσσες τους και δεν καταλάβαιναν ο ένας τον άλλο. Έτσι χωρίστηκαν τα έθνη.

[ν]

c)   Οι άνθρωποι έγιναν πολύ κακοί κι ο Θεός αποφάσισε να πλημμυρίσει τη γη για να εξαλείψει την αμαρτία τους και να μην συνεχιστεί το κακό. Σώθηκε μόνο ο Νώε και η οικογένειά του.

[ν]

9. Βάλτε στη σωστή σειρά τα στάδια της αμαρτίας όπως τα διδάσκει η ορθόδοξη εκκλησία και όπως φάνηκαν στην διήγηση της Γενέσεως για το προπατορικό αμάρτημα. Τοποθετήστε τα γράμματα πλάϊ στους αριθμούς. Οι αριθμοί δείχνουν την σωστή σειρά.

a)      Σκέπτομαι σχέδια για να καταφέρω να πραγματοποιήσω την αμαρτία

b)     Συζητώ με τις κακές σκέψεις

c)      Πραγματοποιώ την αμαρτία. Ενώ ο διάβολος μου παρουσίαζε την αμαρτία μικρή σαν μυρμηγκάκι για να την κάνω, μόλις την πραγματοποιώ για να απελπιστώ και να μην εξομολογηθώ μου την παρουσιάζει φοβερή σαν λιοντάρι και ότι τώρα πια δεν σώζωμαι. Δεν θα τον ακούσω. Θα εξομολογηθώ, θα καθαρίσω την ψυχή μου και θα συνεργαστώ με την ελεύθερη θέλησή μου με το θέλημα του Θεού να Του μοιάσω.

d)     Βάζω σε εφαρμογή τα σχέδιά μου για να πραγματοποιήσω την αμαρτία. Ακόμα δεν ολοκλήρωσα την αμαρτία στην πράξη αλλά ακόμα κι ο ανθρώπινος νόμος με θεωρεί υπεύθυνη για ό,τι κακό διαπραχθεί.

e)      Απόφαση να διαπράξω την αμαρτία. Ο Θεός θεωρεί ότι ήδη την διέπραξα ακόμα κι αν δεν καταφέρω τελικά να την πραγματοποιήσω. Αμάρτησα ήδη, ολοκλήρωσα την αμαρτία χωρίς την θέλησή Του, άρα είμαι μακριά Του πλέον με τη θέλησή μου.

1……[b]….,   2……[e]….….,     3……[a]………,     4……[d]…..,     5…[c]……

ΠΡΟΣΟΧΗ:    ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΙΑ ΤΙΣ ΕΞΙ. 

ΝΑ  ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ.

 Καλή Επιτυχία!!!

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                      Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ