Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου 2013 της Α’ Γυμνασίου

Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου της Α΄ Γυμνασίου – Λύσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΛΥΣΕΙΣ (2013 )

1. Τι σημαίνουν οι παρακάτω  ανθρωπομορφικές εκφράσεις και τα σύμβολα; Αντιστοιχίστε τους αριθμούς με τα γράμματα και γράψτε δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί. Ένα γράμμα αντιστοιχεί σε δύο αριθμούς.

                       Α                                                                                              Β

  1. Είπε ο Θεός και έγινε …[c]….
  2. Οι επτά ημέρες της Δημιουργίας   …[b]
  3. Ο Θεός είδε ότι όλα ήταν καλά λίαν  …[a]..
  4. Ευλόγησε και καθαγίασε   …[a]...
a)      Έδωσε αξία και μοναδικότητα σε κάθε δημιούργημά Του Βεβαιώνεται η ιδιαίτερη φροντίδα, πρόνοια και αγάπη του Θεού για τη δημιουργίαb)     Στην αντιστοίχιση των ημερών της Δημιουργίας και των αιώνων της επιστήμης βρίσκουμε τη συνεργασία της Θεολογίας και της Επιστήμης στην διδασκαλία περί του ποιος και γιατί  (Θεολογία) και του πώς και πότε (επιστήμη) δημιουργήθηκε ο κόσμος.

c)      Ανάμεσα στην εντολή και στην πράξη της δημιουργίας δεν υπήρξε χρόνος. Έγιναν αμέσως.

2. α) Τι σημαίνει : “κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν”; β) Ποια σημασία έχει η δημιουργία ανδρός και γυναικός; Ποια η θέση της γυναίκας στην δημιουργία του ανθρώπου; Πού φαίνεται στο κείμενο;

α) Σύμφωνα με τη διήγηση της Γενέσεως είμαστε τα μόνα πλάσματα που δημιουργηθήκαμε ως εικόνα του Θεού. Μόνο εμείς δηλαδή μπορούμε να συνειδητοποιούμε τη σημασία της ζωής: Να αναγνωρίζουμε ότι μας χαρίστηκε για να την κάνουμε ολοένα και καλύτερη• να τη μοιραζόμαστε με τους συνανθρώπους μας και με τα άλλα ζωντανά πλάσματα · να συναισθανόμαστε την ομορφιά της · να επιλέγουμε ελεύθερα ποιους δρόμους θα ακολουθήσουμε · να καταλαβαίνουμε ότι ο πραγματικός προορισμός του ανθρώπου είναι να σχετιστεί με το Θεό και να του μοιάσει όσο γίνεται περισσότερο. Ο άνθρωπος δέχτηκε το κατ’ εικόνα τα ψυχικά χαρίσματα που αναφέρονται παραπάνω σαν δώρο από τον Θεό. Δηλαδή, όπως η εικόνα του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, έτσι κι ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεανθρώπου Χριστού, είναι Βασιλεύς Κυρίαρχος στην Δημιουργία με έργο και ευθύνη του να “εργάζεται και να την φυλάσσει” από κάθε κακό, καταστροφή, πλεονεξία. Να είναι Διδάσκαλος (ονόμασε τα ζώα με σοφία και διδάσκει με αυτόν τον τρόπο τις ιδιότητες του κάθε πλάσματος), Αρχιερεύς (είπε τα λόγια της ιερολογίας του μυστηρίου του γάμου του, που λέει η εκκλησία σήμερα). Αυτά τα χαρίσματα σήμερα τα παίρνουμε με τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος και γι αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος έχει σαν δώρο του το “τριπλό αξίωμα του Χριστού“.

Καθ’ ομοίωσιν. Όταν αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός δώρο με το «κατ’ εικόνα», τότε καταφέρνουμε να μοιάσουμε στον Θεό, να φτάσουμε δηλαδή στη θέωση. Είναι κάτι που πρέπει να το κατακτήσουμε με αγώνες και θυσίες μετά την πτώση.

β) Ο Θεός δημιουργεί την Εύα=γυναίκα ισότιμη και ισάξια με τον άνδρα. Την δημιουργεί από την πλευρά του Αδάμ για να τον βοηθά, δηλαδή για να έχει μαζί της αγαπητική κοινωνία προσώπων, να κυριαρχούν μαζί στην δημιουργία με έργο τους να την φροντίζουν και να γίνουν συνδημιουργοί ανθρώπων που θα έχουν σκοπό τους να φτάσουν στη θέωση. Ο Αδάμ δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αξία της γυναίκας με τα λόγια του : «αυτή είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, εξ αιτίας αυτής ο άνθρωπος θα αφήνει τους γονείς του και θα γίνεται ένα με τη σύντροφό του. Αυτά τα λόγια ακούγονται στο ορθόδοξο μυστήριο του γάμου.

3.α) Αντιστοιχίστε τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις με τις θεολογικές αλήθειες του κειμένου της Γένεσης  Αντιστοιχίστε τις σειρές με τις στήλες που ταιριάζουν – Μία στήλη ταιριάζει σε δυο σειρές. Βάλτε ένα [ν] εκεί που διασταυρώνονται κάθετα και οριζόντια οι προτάσεις που ταιριάζουν.

1. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα και νερό 2 Ο Θεός φύσηξε στο πρόσωπο του ανθρώπου 3 Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο
Οι άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, πλάθονται ισότιμοι, για να ζήσουν ως σύντροφοι και συνεργάτες  [ν]
Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως “εικόνα” και “ομοίωσή” του, του δίνει δηλαδή ένα σπουδαίο προορισμό

[ν]

Ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του κόσμου ως συνεργάτης του Θεού

[ν]

Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει αρμονικές σχέσεις με το Θεό, το συνάνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο.

[ν]

 3.β) Η λέξη “αμαρτία” σημαίνει :  (Μία μόνο απάντηση) (Κυκλώστε το γράμμα που έχει τη σωστή απάντηση)

a)      αποτυχία

b)     ηθική αποτυχία, παράπτωμα

c)      χωρισμός από τον Θεό, τον συνάνθρωπο, τη φύση  [ν]

d)     πνευματικός θάνατος

e)      πτώση

f)      προπατορικό αμάρτημα

 3.γ) Αντιστοιχίστε τους στίχους του κειμένου της γένεσης με τις αισθήσεις που συμμετείχαν. Συνδυάστε τις σειρές με τις στήλες.

1. όραση

2. αφή

3. όσφρηση

4. ακοή

5. γεύση

Η γυναίκα είδε τους καρπούς του δέντρου που ήταν ωραίοι, φάνταζαν νόστιμοι και κέντριζαν μέσα της την επιθυμία να τους δοκιμάσει  …[1]……..

[ν]

φάνταζαν νόστιμοι και κέντριζαν μέσα της την επιθυμία να τους δοκιμάσει  ……[3]……

[ν]

και έφαγε  …[5]…….

[ν]

Είπε το φίδι στη γυναίκα : “Αλήθεια…καλό και το κακό”[4]

[ν]

Πήρε λοιπόν τους καρπούς  ……[2]………

[ν]

4. α) Τι σημαίνει “Διαθήκη” στην Αγία Γραφή και β) τί είναι ο Κανών”;

α) Στη Βίβλο η λέξη «διαθήκη» έχει την έννοια της συµφωνίας του Θεού µε τους ανθρώπους. Τα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης µιλούν για την παλαιότερη συµφωνία που έκλεισε ο Θεός µ’ ένα λαό, τον Ισραήλ, πριν τον ερχοµό του Χριστού στον κόσµο. Τα βιβλία της Καινής ∆ιαθήκης κάνουν λόγο για τη νεότερη συµφωνία και σχέση που πραγµατοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός µε όλους τους ανθρώπους.

β ) Επειδή η χριστιανική Εκκλησία από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε τη σηµασία αυτών των κειµένων για τους πιστούς, φρόντισε να τα διαφυλάξει. Έτσι, ύστερα από µακροχρόνιες συζητήσεις συνέθεσε γύρω στον 3ο αι. µ.Χ. έναν «κλειστό» κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης, στον οποίο δηλαδή κανείς δεν µπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι. Η συλλογή αυτών των 76 βιβλίων αποτελεί τον Κανόνα της Αγίας Γραφής.

5.Ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης στη ζωή της Εκκλησίας (λατρεία) και στη ζωή των χριστιανών και γιατί;

Ως χριστιανικό βιβλίο, λοιπόν, η Παλαιά ∆ιαθήκη κατέχει σηµαντική θέση στη λατρεία της Εκκλησίας. Στις ακολουθίες διαβάζονται κείµενά της. Πολλοί ύµνοι αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα που βρίσκουµε στις σελίδες της. Στην εικονογράφηση των ναών συναντάµε πολλά θέµατά της.

Οι χριστιανοί τη θεωρούν το ιερό τους βιβλίο. Το σεβασµό τους τον δείχνουν µε πολλούς τρόπους: την τοποθετούν στην Αγία Τράπεζα των ναών, διαβάζουν αποσπάσµατά της στη Θεία Λειτουργία*, αλλά και σ’ όλες τις Ιερές Ακολουθίες*, τη φυλάσσουν στο σπίτι τους κα