ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΣΕΙΣ -2014

διαγωνίσματα β' - 2014

Διαγώνισμα Α’ Τριμήνου-α’γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Καλύμνου

Μάθημα : Θρησκευτικά

Τάξη:  A’ Γυμνασίου

Ημ/νία: 27-28/11/2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………………………….

ΒΑΘΜΟΣ :. ……………………………………………………….……………………………..

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – Λύσεις – 2014

 1. Βάλτε ένα [ν] δίπλα σε κάθε πρόταση. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις : Τα βιβλία της Αγίας Γραφής
 • γράφηκαν στα Εβραϊκά
 • γράφηκαν στα Ελληνικά
 • γράφηκαν μερικά στα Εβραϊκά και μερικά στα Ελληνικά [ν]
 • είναι μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με πολλών ειδών βιβλία [ν]
 • ανήκουν στις κατηγορίες : ιστορικά, ποιητικά/διδακτικά, προφητικά [ν]
 • γράφηκαν με τη σειρά που τα βρίσκουμε στον κανόνα της Αγίας Γραφής
 • μας περιγράφουν την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο για τη σωτηρία του και έχουν σημαντική θέση στη λατρεία της Εκκλησίας [ν]
 • δεν είναι απαραίτητο να τα διαβάζουμε. Τα χρησιμοποιούν μόνο οι ιερείς και οι θεολόγοι.

2.Τι ονομάζουμε Βίβλο ή Αγία Γραφή, πόσα μέρη έχει και ποιο κοινό θέμα έχουν τα μέρη της;

Απάντηση :

 • Παλαιά και Καινή Διαθήκη ονομάζονται μαζί Αγία Γραφή ή Βίβλος
 • Έχουν κοινό θέμα: τις ενέργειες της αγάπης του Θεού για χάρη των ανθρώπων
 • Παλαιά Διαθήκη:  προαναγγέλει τον ερχομό του Χριστού
 • Καινή Διαθήκη: πληροφορεί για τη ζωή και το έργο του Χριστού και τη διάδοση του Ευαγγελίου
 1. α)  Τι σημαίνει “Διαθήκη” στην Αγία Γραφή και β) τί είναι ο “Κανών”;

Απάντηση : α) Στη Βίβλο η λέξη «διαθήκη» έχει την έννοια της συµφωνίας του Θεού µε τους ανθρώπους. Τα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης µιλούν για την παλαιότερη συµφωνία που έκλεισε ο Θεός µ’ ένα λαό, τον Ισραήλ, πριν τον ερχοµό του Χριστού στον κόσµο. Τα βιβλία της Καινής ∆ιαθήκης κάνουν λόγο για τη νεότερη συµφωνία και σχέση που πραγµατοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός µε όλους τους ανθρώπους.

β ) Επειδή η χριστιανική Εκκλησία από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε τη σηµασία αυτών των κειµένων για τους πιστούς, φρόντισε να τα διαφυλάξει. Έτσι, ύστερα από µακροχρόνιες συζητήσεις συνέθεσε γύρω στον 3ο αι. µ.Χ. έναν «κλειστό» κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης, στον οποίο δηλαδή κανείς δεν µπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι. Η συλλογή αυτών των 76 βιβλίων αποτελεί τον Κανόνα της Αγίας Γραφής.

4.Διάλεξε ποια στοιχεία έπρεπε να προσέξει η Εύα για να μην εμπιστευτεί τον εχθρό ενάντια στον Θεό Να δώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις. Βάλτε ένα [ν] δίπλα στην πρόταση που νομίζετε σωστή.

 • Δεν ήξερε αυτόν που μιλούσε, δεν τον είχε ξανακούσει, συζήτησε και εμπιστεύτηκε όποιον δεν ήξερε [ν]
 • Το φίδι είπε στην Εύα : θα γίνετε σαν θεοί   [ν]
 • Η Εύα γνώριζε ήδη το καλό  [ν]
 • έμεινε γυμνή, δηλαδή χωρίς την κατανόηση του καλού και χωρίς την ασφάλεια και αγάπη του Θεού
 • Είδε ότι δεν πέθανε άρα ο Θεός έκανε λάθος
 • Ο Αδάμ την εμπόδισε να ακούσει τον εχθρό
 • Ο Αδάμ δεν θα επηρεαζόταν από την απόφαση της Εύας
 • Η Εύα έχει όλη την ευθύνη της πτώσης, ο Αδάμ δεν έφταιγε, είναι άδικο που τιμωρήθηκε.
 1. α) Τι ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα ; β) Τι είναι το «πρωτευαγγέλιο» και ποια σχέση έχει με το προπατορικό αμάρτημα;

Απάντηση : α) Η Παλαιά Διαθήκη στην προσπάθεια να περιγράψει τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους χρησιμοποιεί την εικόνα ενός ζευγαριού. Επειδή τους παρουσιάζει ως κοινούς προγόνους όλων των ανθρώπων (= προπάτορες), γι’ αυτό και η αποτυχία τους να αναπτύξουν μια αγαθή σχέση με το Θεό ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα.

Απάντηση : β) Στη Γένεση, αμέσως μετά την αφήγηση της πτώσης, παρουσιάζεται ο Θεός να δίνει στους ανθρώπους ένα μήνυμα ελπίδας. Τους διαβεβαιώνει, δηλαδή, ότι κάποιος από τους απογόνους τους θα συντρίψει τη δύναμη του κακού και θα τους χαρίσει την πραγματική ελευθερία. Γι’ αυτό και τα λόγια αυτά του Θεού ονομάζονται πρωτευαγγέλιο, δηλαδή πρώτη καλή αγγελία (= είδηση). Για τη χριστιανική Εκκλησία αυτός ο απόγονος είναι ο Ιησούς Χριστός.

 1. Τι θα πει “κατ’ εικόνα” και τί “καθ’ομοίωσιν”;
 • α) Ο άνθρωπος δημιουργείται “κατ’ εικόνα”, δηλαδή με ψυχικά χαρίσματα, αγάπη, δικαιοσύνη, κυριαρχία, κλπ. χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής, χρώματος, ηλικίας, γλώσσας, φτώχειας ή πλούτου. Είναι δώρο, μας χαρίστηκε σε όλους τους ανθρώπους της γης.
 • β) Ο άνθρωπος δημιουργείται “καθ΄ ὁμοίωσιν”, δηλαδή να μπορεί να μοιάσει στον Θεό, να θεωθεί, χρησιμοποιώντας τα ψυχικά του χαρίσματα και συνεργαζόμενος ελεύθερα με το θέλημα του Θεού για να γίνει Θεός κατά χάριν. Έχει δικαίωμα επιλογής, είναι ελεύθερος να σκέπτεται, να δέχεται ή να απορρίπτει το θέλημα του Θεού. Δεν χαρίζεται το καθ’ ὁμοίωσιν, πρέπει να το θέλουμε να το αποκτήσουμε και να το κατακτήσουμε με αγώνα, για να δείξουμε ότι είναι επιλογή μας να μοιάσουμε στο Θεό και δεν μας αναγκάζει κανείς.
 1. Αντιστοιχίστε τις σειρές με τις στήλες : Τι σημαίνουν οι έννοιες “αποκάλυψη”, “ανθρωπομορφικές εκφράσεις ”, “θεολογική αλήθεια” . Βάλετε ένα [ν] εκεί που διασταυρώνεται ο ορισμός με την έννοια.
Ανθρωπομορφικές εκφράσεις Χρησιμοποίησαν ιστορίες που γνώριζαν με εικόνες και σύμβολα θεολογικές (“θεόπνευστες”) αλήθειες
Ζωντανές εκφράσεις και παραδόσεις του τόπου τους και από την καθημερινή ζωή που δύσκολα ξεχνιούνται [ν]
Σ΄ αυτές παρουσιάζεται ο Θεός ως άνθρωπος [ν]
Η απάντηση του Θεού στα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου [ν]

8.Αντιστοιχίστε τις θεολογικές αλήθειες με τους στίχους του κειμένου της Γένεσης Αντιστοιχίστε τις σειρές με τις στήλες: Βάλτε ένα [ν] όπου διασταυρώνεται η θεολογική αλήθεια με τον στίχο που περιέχεται.

είπε ο Θεός και έγινε ο Θεός είδε ότι ήταν καλό ευλόγησε και καθαγίασε ο Θεός επτά μέρες της Δημιουργίας
Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά [ν]
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γή σε επτά ημέρες [ν]
Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί αυτήν την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε [ν]
Είπε ο Θεός : “να γίνει φως”. Κι έγινε φ