Μάθημα 3ο : “Εντολές και δόγματα: συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας”

1 – Μια πρόταση από την Θεώνη Μπούρα- από την ιστοσελίδα :

http://alliotikathriskeytika.blogspot.gr/2013/11/blog-post_6257.html

Δείτε την παρακάτω ταινία με θέμα : “Η επίσκεψη του Χριστού”

και απαντήστε ανά ομάδες :

“Παραθέτω ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις:

1α.Με βάση την ταινία ποιο πρόσωπο είχε θεωρητική πίστη και ποιο πρόσωπο ζούσε χριστιανικά;

1β.Εσείς τι θα ορίζατε ως δόγμα;Μήπως τη θεωρητική πίστη ή τη βίωση της πίστης;

2α.Τι προετοιμασία είχε κάνει η γυναίκα να δεχτεί το Χριστό και ποια εμπόδια είχε τελικά;

2β. Γιατί το παιδί μπόρεσε να συναντήσει το Χριστό και τι αγαθά του προσέφερε;

3α. Με βάση την ταινία νομίζετε ότι θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία η βίωση της αγάπης;

3β. Πώς βιώνεται τελικά η αγάπη;Προτεραιότητα έχουν οι επιθυμίες του δότη ή οι ανάγκες του δέκτη;

Συζητείστε στην ομάδα σας κ καταγράψτε τα συμπεράσματά σας

Θεώνη Μπούρα”
2. Δείτε επίσης τις παρακάτω εικόνες που διηγούνται τί είναι το ορθοδόξως εννούμενο δόγμα :

Απαντήστε στο μικρό τεστ που υπάρχει στο τέλος της παρουσίασης. Στο επόμενο θα σας δώσουμε τις απαντήσεις.

3. Δείτε το παρακάτω βίντεο ” τρεις εμείς, τρεις εσείς”

και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα :

α) ποιοι είναι “πνευματικοί άνθρωποι” στην ταινία κατά τη γνώμη σας και ποιοι φαίνονται ως πνευματικοί άνθρωποι;

β) πώς βιώνουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος οι ασκητές που μένουν στο νησί;

γ) ποιες συνέπειες έχει η ζωή με άγιο πνεύμα που ζουν οι ασκητές;

δ) ποιες εντυπώσεις σας άφησε η ταινία; σας βοήθησε να καταλάβετε τους ορισμούς του μαθήματος;  με ποιο τρόπο;

Δόγματα και εντολές – βίντεο τρεις εμείς-τρεις εσείς

3 thoughts on “Μάθημα 3ο : “Εντολές και δόγματα: συνταγές σκλαβιάς ή δρόμοι ελευθερίας”

 1. Άννα Στ., Γ2: Απαντήσεις στο βίντεο : Η επίσκεψη του Χριστού : “1.α. Με βάση την ταινία το πρόσωπο που είχε θεωρητική πίστη ήταν η γυναίκα και το πρόσωπο που ζούσε χριστιανικά ήταν το παιδάκι. Αυτό φαίνεται από τη συμπεριφορά του καθενός στην επίσκεψη του Χριστου με διαφορετικές μορφές.
  1.β : Δόγμα είναι η συμπυκνωμένη θεωρία και πράξη. Το να νιώθεις δηλαδή τί πιστεύεις αλλά και να το δέιχνεις βοηθώντας του συνανθρώπους σου και κάνοντας το θέλημα του Θεού.
  2α. Η γυναίκα για να δεχτεί το Χριστό είχε ετοιμάσει το σπίτι της, το είχε δηλαδή καθαρίσει/τακτοποιήσει κι έκανε καθημερινά την προσευχή της. Όμως η γυναίκα δεν ένιωσε την αγάπη μέσα της και ούτε την είχε κάνει βίωμά της. Έτσι δεν μπόρεσε τελικά να δεχτεί το Χριστό.
  2β. Το παιδί μπόρεσε να συναντήσει το Χριστό λόγω της πραγματικής κι όχι της θεωρητικής πίστης του και γιατί έκανε πράξη όλα αυτά που δίδασκε ο Χριστός.
  3α. Η βίωση της αγάης δεν θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία, αλλά πρέπει να την έχεις μέσα σου.
  3β. Προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες του δέκτη. Πρέπει ο άνθρωπος να νιώθει το συνάνθρωπό του και τις ανάγκες του και να τις βάζει πάνω από τις δικές του επιθυμίες. Έτσι θα βιώσει την αγάπη και θα βρεθεί με αυτόν τον τρόπο σε αληθινή κοινωνία με το Χριστό.