Η Ελευθερία στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ηθική

Σας παρουσιάζουμε μια σειρά εικόνες – διαφάνειες που δείχνουν τη θέση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής για την ουσιαστική ελευθερία που ο Χριστός χάρισε στον άνθρωπο για να γίνει σε συνεργασία του θελήματός του με το θέλημα του Θεού, θεανθρώπινο πρόσωπο.​

https://tackk.com/c19k3k

ανδρέας σαλός