Πρακτικά Α’ στο μάθημα 10 της Γ’ ενότητας : Το σώμα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ηθική

από τις Ελένη – Ελευθερία Ξ. και Άννα Στ., Γ2 του 2ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου.

Η Παναγία έγκυος

Πρακτικά Α’ στο μάθημα 10 Γ’ Λυκείου – Το σώμα στην ορθόδοξη χριστιανική Ηθική

Πρακτικά Α’ στο μάθημα 10 της Γ’ ενότητας :

Το σώμα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ηθική

 • Το σώμα είναι σάρκα, οστά ζωοποιημένα από την πνοή του Θεού. Ο άνθρωπος έχει σώμα = χώμα + νερό, είναι οντότητα με υλικά και πνευματικά χαρακτηριστικά, ψυχοσωματική!
 • Ο Θεός έδωσε στα ζώα πνεύμα ζωοποιόν, που δίνει ζωή. Όταν χάσουν τη ζωή τους αυτή ως ενέργεια γυρίζει στον Θεό. Είναι χωρίς λογική, δεν μπορούν να επιλέξουν.
 • Ο Θεός έδειξε στην δημιουργία του ανθρώπου ιδιαίτερη φροντίδα και τον έκανε με πνευματικά και σωματικά χαρακτηριστικά:
  • Κατ’ εἰκόνα : σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς διακρίσεις χρώματος, φυλής, πλούτου, χώρας, γλώσσας, κοινωνικού υπόβαθρου το τριπλό αξίωμα του Χριστού, δηλαδή ο άνθρωπος είναι μαζί με το Θεό : βασιλεύς, αρχιερεύς, διδάσκαλος. Σημαίνει επίσης ότι ο άνθρωπος έχει την πνοή του Θεού, δηλαδή λογική και ελευθερία να σκέφτεται, να αποφασίζει, να επιλέγει. Είναι δώρο Θεού.
  • Καθ’ ὁμοίωσιν : σημαίνει ότι με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών του κατ’ εικόνα κάνουμε αγώνα και δείχνουμε στο Θεό ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με το θέλημά Του για να του μοιάσουμε, να θεωθούμε (=κατά χάριν). Το καθ΄ ὁμοίωσιν κατακτιέται με αγώνα και κόπο.
  • Δημιουργήθηκε επίσης σώμα + ψυχή, βρίσκεται στη μέση μεταξύ ουρανού και γης, υλικού και πνευματικού κόσμου, συμμετέχει και στον υλικό και στο νοητό (αγγελικό) κόσμο.
  • Δημιουργήθηκε άνδρας + γυναίκα προορισμένοι να γίνουν ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος ως αγαπητική κοινωνία προσώπων με το πρότυπο της Τριαδικής αγαπητικής κοινωνίας των τριών Προσώπων.

Στο παρακάτω σχήμα προσπαθούμε να σχηματοποιήσουμε για να κατανοήσουμε πολύ ενδεικτικά πώς η Αγία Τριάδα είναι ένας και τρεις θεοί και ποιος ο ρόλος του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδας :

Αγία Τριάδα - πρόσωπο

 • Αν υποθέσουμε ότι ο Θεός Πατέρας είναι αυτό το κεφάλι, η σκέψη του συμβολίζει την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος για πάντα χωρίς να σταματά ποτέ(αλλιώς η Τριάδα θα έσπαγε αν έπαυε να εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα) και ο λόγος του συμβολίζει τον Λόγο και Υιό του Θεού που τον γεννά ο Θεός Πατέρας για πάντα χωρίς να σταματά ποτέ (αλλιώς η Τριάδα θα έσπαγε αν έπαυε να γεννά ο Θεός Πατέρας τον Υιό και λόγο Του). Έχουμε λοιπόν τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, τρεις θεούς τέλειους που όμως είναι ένας Θεός και παραστατικά μπορούμε να το κατανοήσουμε με τη μαθηματική σχέση 1Χ1Χ1=1. Ένας μοναδικός Θεός (ενότης) με τρία Πρόσωπα με διαφορετικές ιδιότητες το καθένα (ποικιλία) που σχηματίζουν μια αρμονική αγαπητική κοινωνία προσώπων και τόσο αγαπιούνται μεταξύ τους που γίνονται ένα (αλληλοπεριχωρούνται). Ο Θεός Πατέρας είναι η Πηγή και η Αιτία του Λόγου και Υιού που γεννάται και του Αγίου Πνεύματος που εκπορεύεται από μόνο τον Πατέρα.
 • Κατόπιν έδωσε στον άνθρωπο Αδάμ (= χωμάτινος, χοϊκός) την ευκαιρία να ονομάσει όλα τα ζώα (διδάσκαλος) για να αισθανθεί υπεύθυνος γι  αυτά (βασιλεύς) και να τα αγαπά και φροντίζει (αρχιερεύς) αλλά και για να συνειδητοποιήσει ότι λείπει εκείνο το πλάσμα με λογική και ελευθερία που θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να χαρούν μαζί την χαρά της δημιουργίας. Έτσι μυστικά χωρίς να ξέρει τι επιθυμεί να αποκτήσει τη συντροφιά ενός προσώπου για να επικοινωνεί αγαπητικά μαζί του. Τότε δημιουργεί την Εύα από την πλευρά του, όχι από το κεφάλι για να μην είναι ανώτερή του, όχι από τα πόδια για να μην τον περιφρονεί, αλλά από τη μέση, ισότιμη, ισάξια, βοηθός (συνεργάτης ουσιαστικός που μπορεί να βασιστεί σε κείνη για να επιτύχουν μαζί τη θέωση, ομοίωση με το Θεό.
 • Ο άνθρωπος με την ιδιότητα του τριπλού αξιώματος του Χριστού που πήρε πάλι, μετά την πτώση, με τα μυστήρια του βαπτίσματος και του Χρίσματος, της γενικής ιερωσύνης αγιάζει τον υλικό και τον πνευματικό κόσμο και ολόκληρη την κτίση.
 • Ο γάμος είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν θα το είχα, δεν θα μπορούσα να βιώσω την αγαπητική κοινωνία προσώπων αν δεν είχα σώμα. Τόση σημασία έχει να είμαι δημιουργημένος με σώμα.
 • Όριο για να κατανοήσω τη λειτουργία και σημασία του σώματός μου είναι να θέσω ως βάση ότι ο Θεάνθρωπος είναι το κέντρο της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Διδασκαλίας περί του ανθρώπου.