Πρακτικά στο 1ο μάθημα της Ορθόδοξης Ηθικής – Γ2 -2014

από την Ελένη-Ελευθερία Ξ., Γ2

μεταμορφωση

Πρακτικά στο πρώτο μάθημα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής

Κύρια σημεία του μαθήματος-συζήτησης στην τάξη

  1. Ο τρόπος ζωής μας διδάσκει στους άλλους συμπεριφορές και τρόπο ζωής γι αυτό είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.
  2. Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζονται σε μας και θέλουν να τα καταφέρουμε να είμαστε σωστοί για να ελπίζουν κι εκείνοι.
  3. Οι άνθρωποι περνάνε δοκιμασίες στην πίστη τους κάθε μέρα. Στο τέλος αυτός θα είναι ο επιτυχημένος, ο νικητής στον αγώνα της ζωής.
  4. Οι υπεύθυνοι είναι θεανθρώπινα πλάσματα.
  5. Ο Θεός είπε “ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς” (Ιω. κεφ. ε’, στ. 39), δηλαδή να πιστεύουμε και να ερευνούμε όλα όσα γράφονται για την πίστη μας και να τα επεξεργαζόμαστε με τη λογική μας γιατί είμαστε λογικά όντα.
  6. Στην εικονική πραγματικότητα ενώνεται η τεχνολογία με την εικόνα της πραγματικής ζωής. Έτσι κι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ’ εικόνα της εικόνος του Θεού, δηλαδή με το Χριστό και συνδέεται μέσω αυτής της εικόνας στενά με τον Θεό.
  7. Σαν θεανθρώπινα πλάσματα πιστεύουμε στον Θεό, αλλά όχι γιατί “πρέπει” αλλά γιατί εμείς οι ίδιοι το θέλουμε και το αισθανόμαστε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: