Επιλέξαμε εν ελευθερία τα αγαπημένα μας θέματα από τα μαθήματα του βιβλίου μας! Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μας!

εξώφυλλο Χριστιανικής Ηθικής

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου ψηφίσαμε με την προτροπή της καθηγήτριάς μας ποια δέκα από τα μαθήματα είναι τα πιο ενδιαφέροντα για μας. Έτσι ψηφίσαμε και να το αποτέλεσμα:

 1. Μαθήματα : 10, 11, 12 (Ανθρώπινο σώμα, σχέσεις δύο φύλων, οικογένεια) ισοψήφισαν με 25 ψήφους.

 2. Μάθημα 24 : Ο Χριστιανός μπροστά στο θάνατο, ψήφοι : 19.

 3. Μάθημα 16 : Ελευθερία -Δια Χριστόν σαλοί, ψήφοι : 13

 4. Μάθημα 17 : Το πρόβλημα των ναρκωτικών, ψήφοι : 12

 5. Μαθήματα 18, 21, 23 (Ορθοδοξία και Τεχνολογία-Πληροφόρηση και ενημέρωση, άγχος -μοναξιά -περιθωριοποίηση, Ο άνθρωπος στις χαρές και στις θλίψεις της ζωής) ισοψήφισαν με 11 ψήφους.

 6. Μάθημα 22 : Αλλοτρίωση, ψήφοι 10

 7. Μάθημα 13 : Σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, ψήφοι 9

 8. Μαθήματα 5, 7 (Ελευθερία, Κοινωνικό πρόβλημα) : ισοψήφισαν με 8 ψήφους.

 9. Μάθημα 15 : Παραβίαση, περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, ψήφοι 7.

 10. Μαθήματα 9, 4 (Διάκριση για δύναμη, ελευθερία : επιλογές) : ισοψήφισαν με 5 ψήφους.

 11. Μαθήματα 14, 8 (Βιοϊατρική-Βιοηθική, Ειρήνη) : ισοψήφισαν με 4 ψήφους.

Με αυτή τη σειρά θα διδαχτούν τα πρώτα δέκα μαθήματα.

ζευγάρι σε σοφίτες

 

Leave a Reply

Fill in