Όραμα : Ευτυχία – Μια ορθόδοξη χριστιανική προσέγγιση

Μελετήστε μαζί μας το υλικό που παραθέτουμε για να κατανοήσουμε και να προβληματιστούμε, αλλά και να γνωρίσουμε την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση για το θέμα. Το υλικό δανειστήκαμε από την ιστοσελίδα του κυρίου Ιωάννου Μπάλτου, Θεολόγου, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

 http://samakos9.blogspot.com/2017/11/happiness.html

Τον ευχαριστούμε θερμά.

https://orthodoxitheologia.weebly.com/gamma-lambdaupsilonkappaepsiloniotaomicronupsilon.html

Όραμα_-_ευτυχία_-_γ_λυκείου.png