Διλήμματα – Γενετική : Μια ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση στους προβληματισμούς μας.

Μελετήστε μαζί μας το υλικό που παραθέτουμε για να κατανοήσουμε και να προβληματιστούμε, αλλά και να γνωρίσουμε την ορθόδοξη χριστιανική θεώρηση για το θέμα. Το υλικό δανειστήκαμε από την ιστοσελίδα του κυρίου Ιωάννου Μπάλτου, Θεολόγου, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ,  http://samakos9.blogspot.com/2016/10/13-3_17.html.

Τον ευχαριστούμε θερμά.

https://orthodoxitheologia.weebly.com/gamma-lambdaupsilonkappaepsiloniotaomicronupsilon.html

γενετική-γ_λυκείου.png