Γ΄ Λυκείου 2015 – Χριστιανική Ηθική – Εισαγωγή

  1. Σύννεφο λέξεων με τα περιεχόμενα θεμάτων του σχολικού βιβλίου

https://answergarden.ch/embed/220169“>https://answergarden.ch/embed/220169

Μπορείτε να προσθέσετε κι εσείς λέξεις που θεωρείτε ότι σχετίζονται με το μάθημα.

2. Σχεδιασμός μαθήματος : Κεφάλαιο 1 : Όραμα της Εκκλησίας, 2. Ορισμοί : Δόγμα, Εντολή, Πνευματικός άνθρωπος, Μυστήρια.

http://learningdesigner.org/viewer.php?uri=/shared/fid/f56e3af7e09cd9d2bdd23ac5dd63ab84ed267fb31e16d498c3c6f531592c397f

χριστιανική_ηθική-σχεδιασμός_μαθήματος-εισαγωγη

3. Το Ημερολόγιο της τάξης μου – Χριστιανική Ηθική – Γ΄ Λυκείου. Η δική μας οπτική του μαθήματος – Υλικό – Συζητήσεις, Απορίες, Τοποθετήσεις.

https://tackk.com/m60u4v

Ημερολόγιο_της_τάξης_Γ΄_Λυκείου