Υποψήφιοι με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (ακ. έτος 2013-14)

εικαστικές τέχνες

Όσοι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χαρακτηριστούν θετικά ως ιδιαίτερης
καλλιτεχνικής προδιάθεσης, μπορούν είτε να παρακολουθήσουν άμεσα τα μαθήματα
στη Σχολή, οπότε όταν πάρουν πτυχίο ως κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου μπορούν
να εργαστούν ως καλλιτέχνες όχι όμως και να διοριστούν στην εκπαίδευση ως
καθηγητές καλλιτεχνικών, ή σε όποιο άλλο διαγωγνισμό για διορισμό στο
δημόσιο, είτε να δεσμεύσουν τη θέση και αφού αποφοιτήσουν και από το Λύκειο
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών και μετά το πτυχίο
τους να μπορούν να διοριστούν και στην εκπαίδευση.
Στη 2η περίπτωση μπορούν την πρώτη χρονία, ενώ θα συνεχίζουν στην Α”
Λυκείου, να επικοινωνήσουν απλά με τη Γραμματεία της Σχολής να επιβεβαιώσουν
ότι έχουν επιτύχει και να μην κάνουν τίποτε άλλο. Την επόμενη χρονιά, ενώ θα
είναι στη Β” Λυκείου θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή στη Σχολή και αμέσως
αίτηση διακοπής για ένα χρόνο. Το ίδιο θα κάνουν και όταν θα είναι στη Γ”
Λυκείου. Όταν θα έχουν πάρει το απολυτήριο Λυκείου θα ανανεώσουν την εγγραφή
και θα φοιτήσουν κανονικά για 5 έτη μέχρι να πάρουν το πτυχίο τους.
Δεν κινδυνεύουν να τους πιάσει το όριο φοίτησης (ν+2) γιατί τα χρόνια που
δικαιούνται διακοπή φοίτησης (συνολικά 5) εξαιρούνται του ν+2.
Σοφόπουλος Παύλος
ΚΕΣΥΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
τηλ 2651065022