Ποια γνώμη έχουν οι μαθητές για το σχολείο τους; Ποια επαγγέλματα σκέφτονται να ακολουθήσουν τα αγόρια και τα κορίτσια;

http://dide.dod.sch.gr/upload/kesyp_2013/pisa_in_focus_24.pdf

http://dide.dod.sch.gr/upload/kesyp_2013/PISA_in_Focus_14.pdf

PISA-banner

Leave a Reply