Ποια γνώμη έχουν οι μαθητές για το σχολείο τους; Ποια επαγγέλματα σκέφτονται να ακολουθήσουν τα αγόρια και τα κορίτσια;

http://dide.dod.sch.gr/upload/kesyp_2013/pisa_in_focus_24.pdf

http://dide.dod.sch.gr/upload/kesyp_2013/PISA_in_Focus_14.pdf

PISA-banner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )