Ένταξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Παν. Πειραιά και στο 2ο Ε.Π.

Ένταξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Παν. Πειραιά και στο 2ο Ε.Π.
ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ \ Υλικό – Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013 10:28:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
Σύμφωνα με την αριθμ. Φ253/21812/Β6/15-2-2013 Υπουργική Απόφαση
, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως από φέτος το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εκτός από το 5ο 
Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και ∆ιοίκησης, 
εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών.
σταστική ασφαλιστική σχολή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )