Οδηγίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τον τρόπο επιλογής Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ( Β ΄ και Γ ΄ Τάξη)

  

Στη Β ΄ και Γ ΄ Λυκείου υπάρχουν 3 κατευθύνσεις:

 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ   2. ΘΕΤΙΚΗ   & 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ,

Στη Γ ΄ Λυκείου η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ χωρίζεται σε 2 κύκλους: – Τεχνολογίας και Παραγωγής

                                                                                                        – Πληροφορικής & Υπηρεσιών Διδάσκονται:

– 13 Μαθήματα Γενικής Παιδείας   στη Β ΄ Λυκείου και 11 στη Γ ΄ Λυκείου

–   3 Μαθήματα Κατεύθυνσης στη Β ‘ Λυκείου και 4 στη Γ ΄ Λυκείου

–   1 Μάθημα Επιλογής τόσο στη Β ΄ όσο και στη Γ ΄ Λυκείου

 

 1. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (Μ.Γ.Π.): Τα μαθήματα που παρακολουθούν όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης (Μ.Κ.) : Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει κάθε μαθητής. Είναι τρία (03) στη Β ΄ Λυκείου και τέσσερα (04) στη Γ ΄ Λυκείου.

 

Μαθήματα Επιλογής: Τα μαθήματα , από τα οποία ο μαθητής επιλέγει ένα (01) σε κάθε τάξη του Γενικού Λυκείου και εξετάζεται ενδοσχολικώς.

 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» , το οποίο επιλέγεται υποχρεωτικώς και εξετάζεται πανελλαδικώς από τους υποψηφίους που δηλώνουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Τμήματα Οικονομίας & Διοίκησης – Αστυνομικές Σχολές)

 

Επιλεγόμενο Μάθημα: Ένα από τα τέσσερα (04) Μαθήματα Γενικής Παιδείας της   Γ΄ Λυκείου, το οποίο ο μαθητής επιλέγει να εξεταστεί πανελλαδικά.

 

Ειδικό/ά Μάθημα/ τα: Ένα (01) ή δύο (02) μαθήματα , στα οποία ο υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά και απαιτούνται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για περισσότερα βλέπε στη σελίδα 5.

 

 1. 1. Ο μαθητής εξετάζεται πανελλαδικά σε 6 μαθήματα:
 • Τα 4 Μαθήματα της Κατεύθυνσης (Μ.Κ.) που παρακολουθεί ,
 • 5ο το Μάθημα Γενικής Παιδείας (Μ.Γ.Π.) “Νεοελληνική Γλώσσα” και
 • 6ο μάθημα ΕΝΑ από τα εξής Μ.Γ.Π. : ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ , ΦΥΣΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ.

 

 1. 2. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει   ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Δύο (02) Επιστημονικών Πεδίων.

Αν επιλέξει ένα Επιστημονικό Πεδίο , τότε το 6Ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα είναι ελεύθερη επιλογή από τα 4 παραπάνω μαθήματα.

Αν επιλέξει Δύο (02) Επιστημονικά Πεδία, τότε :

     α) το ένα Ε.Π. τουλάχιστον θα έχει ως Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας τα μαθήματα Κατεύθυνσης που παρακολούθησε ο μαθητής και

     β) το 2ο Μ.Γ.Π. πρέπει να είναι το ίδιο και για τα δύο Ε.Π.

Οι δυνατοί συνδυασμοί δυάδων Ε.Π. από κάθε κατεύθυνση βρίσκονται στον Πίνακα της σελ. 4.

 

 1. Οι μαθητές της Γ ΄ τάξης μπορούν να λάβουν Απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποκλειόμενοι έτσι από το δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος της αποφοίτησής τους. Το δικαίωμα αυτό μπορούν να το αποκτήσουν , εφόσον λάβουν μέρος οποιοδήποτε άλλο έτος – εκτός από αυτό της αποφοίτησής τους – στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ ΄ Λυκείου.

 

 1. Το Απολυτήριο εκδίδεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ [κατά την αποφοίτηση από το Γενικό Λύκειο] και δεν αλλάζει στην περίπτωση συμμετοχής εκ νέου [ή για πρώτη φορά] των αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

 1. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (τρίτεκνοι , πολύτεκνοι , κοινωνικά κριτήρια) προβλέπεται ποσοστό θέσεων πέραν του αριθμού εισακτέων κάθε τμήματος. Δηλώνουν την υπαγωγή ή όχι στην ειδική κατηγορία με την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και εισάγονται ή όχι απευθείας στα τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση. ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ!

 

 

 1. Για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Τμήματα Οικονομίας & Διοίκησης-Αστυνομικές Σχολές) πρέπει ο μαθητής υποχρεωτικά:

α) Να εξεταστεί ή να δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο Μάθημα Επιλογής “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” [Στην περίπτωση που το δηλώσει και δεν το εξεταστεί, θεωρείται ότι εξετάστηκε στο μάθημα αυτό και πέτυχε βαθμολογία μηδέν (0), γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ το Γ.Β.Π. για όλα τα πεδία, αλλά και έχει ως συνέπεια μεγάλη απώλεια μορίων (με μέγιστο 2.600) για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο]

β) Να επιλέξει ως 6ο εξεταζόμενο πανελλαδικώς μάθημα τα “Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής “. Δηλαδή εξετάζεται σε 7 μαθήματα , δεν έχει δικαίωμα επιλογής ούτε του 6ου πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος (αφού πρέπει να είναι τα “Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής”) ούτε άλλου μαθήματος επιλογής, αφού μπορεί να δηλώσει ένα μάθημα επιλογής και αυτό υποχρεωτικά είναι το “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”.

 

 1. 7. Η εξέταση πανελλαδικώς στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής» είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», ανεξάρτητα αν θα δηλώσει ή όχι το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

 

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [Βλ. και σελίδα 5]: Είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να επιτύχει τη βαθμολογική βάση του «10» σε κάθε ένα από τα Ειδικά Μαθήματα που εξετάζεται πανελλαδικώς, για να μπορέσει να διεκδικήσει την εισαγωγή του στο Τμήμα ή στα Τμήματα, στα οποία απαιτούνται τα Ειδικά Μαθήματα αυτά.

       Η βαθμολογία στα Ειδικά Μαθήματα αφορά ΜΟΝΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΄Η ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δεν επηρεάζει το σύνολο των μορίων που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος για τα όλα τα υπόλοιπα τμήματα που θα δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

 

 1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:   Στη Γ ΄ Λυκείου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχαν επιλέξει στη Β ΄ Λυκείου. Είναι εύκολα κατανοητό ότι αυτό μπορεί να συμβεί ευκολότερα μεταξύ της Τεχνολογικής και της Θετικής Κατεύθυνσης και όχι μεταξύ των Κατευθύνσεων αυτών και της Θεωρητικής.

 

 1. Η εισαγωγή στις σχολές του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Λιμενοφυλάκων/ Υπαξιωματικών & Αξιωματικών) και της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ