Μάθημα 2ο : Ο κόσμος της Εργασίας

 Πώς να συμμετέχουμε στο κοινωνικό δίκτυο που πραγματεύεται τον κόσμο της εργασίας. Δείτε το διαφωτιστικό βίντεο. Κάντε το λογαριασμό σας, μαθητές, φοιτητές, καθηγητές και βρείτε τη θέση που σας αξίζει με κατάλληλη σπουδή, μελέτη, όρεξη για εργασία.

– Πώς να αποκτήσουν γνώση της επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη της οικονομικής κρίσης οι μαθητές μας. Και δώρο, ένα βίντεο με συμβουλές αναζήτησης εργασίας!!!

Για καθηγητές που λατρεύουν να μαθαίνουν στους μαθητές τους πώς να μαθαίνουν, αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, εδώ το LinkedIn, και να ανακαλύπτουν τον  πραγματικό κόσμο, με γνώση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων γνώσεών τους και γεμάτους αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, τόσο αναγκαίο για τον γεμάτο ανασφάλεια κόσμο μας. Ένα σεμινάριο του Διορθόδοξου Κέντρου της Ελλάδος σε συνεργασία με το Σχολικό Δίκτυο. Ευχαριστούμε θερμά τους δημιουργούς της εργασίας και τους εμπνευστές και εργάτες του σεμιναρίου. Ευγνώμονες!

Ο κόσμος της εργασίας-ΣΕΠ Γ' Γυμνασίου - 2014

http://prezi.com/moh40u-q-vjb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Και για όσους είναι αναλυτικοί τύποι σας παραθέτουμε τον σύνδεσμο του αναλυτικού σχεδίου της παρουσιασμένης εργασίας : https://docs.google.com/document/d/1NNtdcjONBuXhWqEDZNAXZomAs8Nbsis6fMSZ5WWGq9I/edit

και το σχεδιάγραμμα!!!

Μαθησιακό Σενάριο

Τίτλος

“What I dream” ή στα ελληνικά “Ό,τι ονειρεύομαι”

Εκπαιδευτικό πρόβλημα/ανάγκη

Η δημιουργία κινήτρων για την απόκτηση δεξιοτήτων

Στόχοι  – επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με τη χρήση του δικτύου Linkedin αφενός μεν να δημιουργήσουμε εσωτερικά κίνητρα για μάθηση, απόκτηση δεξιοτήτων,  αυτοεπιμόρφωση και αφετέρου να πετύχουμε την ίδια την μάθηση.

Ομάδα στόχος – ανάγκες

Μαθητές από την Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου μέχρι και την Γ’ τάξη Λυκείου οποιουδήποτε τύπου. Η ανάπτυξη του σχεδίου θα τους φέρει αντιμέτωπους με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες , ικανότητες και γνώσεις.

Γνωστικό Αντικείμενο

Στο σχέδιο μπορούν να συμπεριληφθούν μια πλειάδα αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος όλων των τύπων των σχολείων ( από γλώσσα και μαθηματικά μέχρι και κοινωνική και πολιτική αγωγή

Παιδαγωγικό πλαίσιο

Ενεργός συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος. Εργασία σε ομάδες.

Μοντέλο διδασκαλίας- διδακτικές τεχνικές

Ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία,ιστοεξερεύνηση, παρουσιάσεις

Σύνθεση ομάδας – ρόλοι και αλληλεπιδράσεις

Η οργάνωση και το πνεύμα συνεργασίας εκπαιδευτικών και ομάδων μαθητών απαραίτητα στοιχεία ώστε οι ομάδες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Θα ήταν καλό να οριστεί στην ομάδα κάποιος εκπρόσωπος, ο οποίος θα έχει την επαφή με τον καθηγητή, ώστε να συζητά προβλήματα,να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας, να ενημερώνει για τις απορίες της ομάδας και να κρατά τα αρχεία της δουλειάς της ομάδας.

προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες

 • Η βασική εμπειρία στην χρήση υπολογιστών,  και  internet .

 • Εμπειρία στην χρήση των ΤΠΕ και άλλων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook)

 • Γνώσεις μικροεφαρμογών (προαιρετικά) -text2mindmap,taxgedo, wordle, hotpotatoes.

Επιλογή περιβάλλοντος (αιτιολόγηση)

Επιλέχτηκε το δίκτυο LinkedIn καθώς είναι ένα επαγγελματικό δίκτυο το οποίο θα φέρει τους μαθητές αντιμέτωπους με επαγγελματίες και απαιτήσεις της πραγματικής αγοράς εργασίας. Επιτυγχάνεται έτσι η σύνδεση σχολείου και κοινωνικού και εργασιακού γίγνεσθαι

Επίσης θα δώσει την δυνατότητα δημιουργίας ενός αυστηρού επαγγελματικού προφίλ πάνω στα διεθνή πρότυπα

Εργαλεία – πόροι

Εργαστήρι υπολογιστών, προβολικό , σύνδεση internet.

Επίπεδο δυσκολίας

Ανάλογη της  βαθμίδας εκπαίδευσης που θα εφαρμοστεί.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση στο τέλος του σχεδίου

Χρονική Διάρκεια

Ανάλογα με τις από τον εκπ/κό προγραμματισμένες εργασίες από λίγες ώρες ( 10 το λιγότερο ) μέχρι όλο το διδακτικό έτος.

Διαδικασία

Φάση 1

Εργασία 1η : Εξοικείωση με τον ιστότοπο ( ατομική εργασία)

Δραστηριότητες:

 • Με την σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων δημιουργούμε λογαριασμούς στο LinkedIn για τους μαθητές μας.

 • Δημιουργούμε μια κλειστή ομάδα (group) του σχολείου στο LinkedIn και τους προσθέτουμε όλους σε αυτή

 • Παρουσιάζουμε κατά σειρά την Αρχική σελίδα, την σελίδα του προφίλ, την σελίδα των επαφών , την σελίδα των ομάδων και του γραμματοκιβωτίου. ( τις σελίδες της προσφοράς εργασίες , εταιριών και νέων τις αφήνουμε, ο σκοπός μας δεν είναι να τους βάλουμε στην λογική να ψάχνουν για δουλειά από τώρα.)

 • Τους ζητάμε να συνδεθούν με τους συμμαθητές τους και τον/την εκπ/κό και να ανταλλάξουν μηνύματα μεταξύ τους.

Εργασία 2η : Εξερεύνηση και “συμπλήρωση” του προφίλ

Δραστηριότητες:

 • Ανοίγουμε την σελίδα του προφίλ και αρχίζουμε να παρουσιάζουμε τα διάφορα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν. ( Τα πεδία αυτά είναι : Εμπειρία , εκπ/ση, ικανότητες και περίληψη και ακολουθούν τα επιπλέον: Ξένες γλώσσες, δημοσιεύσεις, οργανισμοί, βαθμοί τέστ, courses, πατέντες, ανακαλύψεις,  πιστοποιητικά  και εθελοντισμός ).

 • Συζητάμε γενικά για τα πεδία και τους αφήνουμε να συμπληρώσουν όσα νομίζουν καλύπτουν.

 • Ζητάμε από τους συμμαθητές τους να βεβαιώσουν (endorse) αυτά τα πεδία.

 • (Λογικά όσο μικρότερα είναι τα παιδιά , τόσο λιγότερα πεδία θα μπορούν να συμπληρώσουν Οι μικρότεροι  μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα του σχολείου τους -περιβαλλοντικ