Σ.ΕΠ. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ’ Γυμνασίου – 2014

0361 SEP 1H ENOTHTA

Μάθημα Πρώτο :

Ερωτήσεις, Οδηγίες, Ασκήσεις για μια πρώτη προσέγγιση  του μαθήματος

α. Μερικές χρήσιμες ερωτήσεις για να γνωρίσουμε τις δυνατότητες του ΣΕΠ

1. Τί σημαίνει ο όρος “Μετάβαση”

Απάντηση : Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη σε μας. Οι μεταβάσεις μπορεί να αφορούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική ή επαγγελματική μας ζωή, όπως π.χ. είναι η μετάβαση από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο, η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη ή χώρα, η μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας κτλ. Τα συναισθήματα που συνήθως συνοδεύουν τις διάφορες καταστάσεις μετάβασης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την προσωπικότητα του ατόμου, το είδος της μετάβασης, τις προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου κτλ. Επίσης, τα συναισθήματα που νιώθει κανείς μπροστά στην αλλαγή μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η μετάβαση ήταν ανεπιθύμητη ή αν την επιδίωκε το άτομο, π.χ. αλλαγή κατοικίας.

2. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω σωστά τίς διάφορες “μεταβάσεις” στη προσωπική και επαγγελματική μου ζωή;

Απάντηση : Κατάλληλη προετοιμασία για τις διάφορες αλλαγές σημαίνει, πάνω από όλα, «γνωρίζω και κατανοώ όσα συμβαίνουν γύρω μου και μέσα μου» υιοθετώντας μια κριτική στάση, ώστε να μην προσαρμόζομαι παθητικά και άκριτα στις διάφορες καταστάσεις, αλλά να τις διερευνώ και να δρω έτσι ώστε να τις μεταβάλλω ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους μου. Μόνον έτσι οι διάφορες μεταβάσεις μετατρέπονται σε ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και, συνακόλουθα, για κοινωνική πρόοδο.

α. Συμμετοχή σε Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, εργασίες Σ.Ε.Π. θα ι. δώσουν ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και βιωματική μάθηση, ιι. αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για το μέλλον.

β. Συμβουλευτικά Κέντρα : ι. ΚΕΣΥ.Π = Κέντρα συμβουλευτικής-Προσανατολισμού

ιι. ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. = Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού Προσανατολισμού σε κάθε ενδιαφερόμενο.

γ.  Προσωπική ενασχόληση και συμμετοχή, δραστηριοποίηση, προετοιμασία για το σχεδιασμό του επαγγελματικού και προσωπικού επιτυχημένου μέλλοντός μας.

κομικς

Ι. Βιωματικές Ασκήσεις για τη συνειδητοποίηση του πώς αποκτάμε σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό από  το : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Γ.Σ.Ε.Ε. (http://kp.kanep-gsee.gr/sitefiles/sep/viomatikes-askhseis.pdf)

Α. Επεξεργάζομαι και αξιολογώ τις πληροφορίες που μου προσφέρονται

Η περίπτωση του Δημήτρη

“Ο Δημήτρης ερευνούσε επαγγέλματα σχετικά με τους υπολογιστές στο διαδίκτυο. Βρήκε μια ιστοσελίδα συναντήσεων γεμάτη από άτομα που ασχολούνται με την πληροφορική. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει μέλλον στο επάγγελμα αυτό. Ο Δημήτρης άρχισε να σκέφτεται σοβαρά κάποιο άλλο επάγγελμα ή δραστηριότητα”.

Θέματα να σκεφτούμε :

 1. Νομίζεις ότι η πηγή πληροφοριών του Δημήτρη είναι αξιόπιστη; Αιτιολόγησε την άποψή σου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι άλλες ενέργειες θα πρότεινες στο Δημήτρη να κάνει προκειμένου να έχει και άλλες πληροφορίες για το επάγγελμα που τον ενδιαφέρει;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Γιατί είναι σημαντικό να συλλέξει πληροφορίες ο Δημήτρης  σχετικά με το επάγγελμα που τον ενδιαφέρει;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ποιες πληροφορίες πιστεύεις ότι θα του είναι χρήσιμες; Από πού θεωρείς ότι πρέπει να συλλέξει πληροφορίες;  Τί να ερευνήσει;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.  Τί πρέπει να προσέξει αφού συλλέξει τις πληροφορίες αυτές;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Plate & Platon 2003 , και

“Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο της εργασίας”, Χαροκοπάκη Αργυρώ, ΙΔΕΚΕ, 2007

6. Πληροφορείστε την ομάδα σας για το επάγγελμα που θέλετε να επιλέξετε και εξηγήστε γιατί.  Να παρουσιάσει κάθε μέλος της ομάδας τις επιλογές των άλλων μελών και να πει τη γνώμη του ή τις απόψεις-κρίσεις που τυχόν έχει.

thankyou padlet

Β. Άσκηση για τη λήψη αποφάσεων – Η επεξεργασία ενός μύθου

Μοιράζουμε το φύλλο με το μύθο στα μέλη της  ομάδας. Αφού το κάθε μέλος της ομάδας επεξεργαστεί το περιεχόμενο, τα μέλη χωρίζονται σε υπο-ομάδες και συζητούν τα θέματα προς επεξεργασία. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της κάθε υποομάδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας του και γίνεται συζήτηση από όλους.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Από το βιβλίο “Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων” του Λούϊς Κάρολ

ΑΛΙΚΗ : Καλή μου γάτα μπορείς να μου πεις ποιο δρόμο θα πάρω;

ΓΑΤΑ :  Εξαρτάται από το πού θέλεις να πας

ΑΛΙΚΗ : Όπου να’ ναι δεν με νοιάζει.

ΓΑΤΑ :  Τότε δεν έχει σημασία όποιο δρόμο και να πάρεις…

ΑΛΙΚΗ : “… αρκεί να φτάσω κάπου” πρόσθεσε η Αλίκη σαν να θελε να δικαιολογηθεί.

ΓΑΤΑ : Ω! σίγουρα θα φτάσεις … αν περπατήσεις αρκετά.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Θέματα για συζήτηση :

1. Ποιο ήταν το μήνυμα που πήρατε εσείς από το μύθο;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ποιος είναι ο δικός σας μύθος (τι πιστεύετε) σχετικά με το θέμα της λήψης των αποφάσεων στη ζωή μας;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ποιες προετοιμασίες πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει κάποιος όταν πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση για τη ζωή του;

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ποια στοιχεία ή πληροφορίες πρέπει να έχει υπόψη του κανείς για τη λήψη μιας απόφασης;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Τι είναι πιο σημαντικό στη λήψη μιας απόφασης;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ποιες αποφάσεις είναι κατά τη γνώμη σας πιο σημαντικές;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ. Διαμορφώνω ένα σχέδιο δράσης

Στάδιο 1ο : Αναγνώριση του προβλήματος

Σκέφτομαι και επιλέγω το κύριο θέμα που με απασχολεί. Γράφω γιατί το θεωρώ σημαντικό

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Στάδιο 2ο : Κατάλογος πιθανών λύσεων

Γράφω όλες τις ιδέες που μπορώ να σκεφτώ για να βρω λύση στο πρόβλημά μου

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Στάδιο 3ο : Κάνω ένα κατάλογο των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων για κάθε μία από τις παραπάνω λύσεις που σκέφτηκα.

                               Πλεονεκτήματα                                       Μειονεκτήματα

1. ……………………………………………………..          1. …………………………………………………….

2. ……………………………………………………..         2. …………………………………………………….

3. …………………………………………………….          3. …………………………………………………….

4. ……………………………………………………..          4. …………………………………………………….

Στάδιο 4ο : Επιλέγω και γράφω την καλύτερη λύση που παίρνει υπόψη τις δεξιότητές μου, τό χρόνο που διαθέτω και ο,τιδήποτε άλλο μπορώ να διαθέσω.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Στάδιο 50 : Κάνω έναν κατάλογο με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να πετύχω το στόχο μου. Δίπλα καταγράφω τα πράγματα που θεωρώ απαραίτητα για να πετύχω σε κάθε βήμα το στόχο μου

                           Βήματα                                                            Τί χρειάζομαι;

…………………………………………………………………          …………………………………………………….

 …………………………………………………………………         ……………………………………………………….

…………………………………………………………………          ……………………………………………………..

Στάδιο 60 : Αξιολογώ την πρόοδό μου και κάνω αλλαγές στο αρχικό μου σχέδιο δράσης όπου κρίνω απαραίτητο

1η αλλαγή : …………………………………………………………………………………………………………………………….

2η αλλαγή : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Πηγή : Μετάφραση και προσαρμογή από Geldard & Geldard 1999.

Δ. Οι προσδοκίες μου – Οδηγίες

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα :

1. Σκέφτομαι τρία σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μου που έχουν πρσοδοκίες για μένα. Τους ζωγραφίζω ή κάνω ένα κολλάζ τοποθετώντας μια φωτογραφία ή ένα σύμβολο για καθένα από αυτά. Κάνω το ίδιο και για τον εαυτό μου.

2. Γράφω κάτω από κάθε πρόσωπο τις προσδοκίες που έχει από μένα.

3. Βάζω σε κάθε μιά ένα σχόλιο εάν αισθάνομαι ότι μπορω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες αυτές.

4. Σε κάθε προσδοκία γράφω τα συναισθήματα που μου προκαλεί.

5.  Αποφασίζω ποιες από αυτές θεωρώ σημαντικές για μένα και αποφασίζω ένα σχέδιο δράσης για την αποδοχή ή την απόρριψή τους

Μετάφραση από Eisenberg, Conti d’ Antonio and Bertrando, 2000.

Δ. Οδηγίες για τη συνέντευξη :

α. Η φάση της προετοιμασίας

 • Προσδιορίζουμε το σκοπό της συνέντευξης και σχεδιάζουμε τον τρόπο υλοποίησής του.
 • Διαμορφώνουμε ένα σχέδιο δράσης, διεξαγωγής της συνέντευξης.
 • Εντοπίζουμε πιθανά ερωτήματα, θέματα που θέλουμε να θίξουμε.
 • Προσδιορίζουμε τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς επίσης και το χώρο και τη χρονική στιγμή, σε συμφωνία με το άτομο από το οποίο θα λάβουμε τη συνέντευξη.

β. Φάση της διεξαγωγή της συνέντευξης

 • Εξηγούμε, ανακοινώνουμε το σκοπό της συνέντευξης.
 • Δείχνουμε ενδιαφέρον και αποφεύγουμε να διατυπώνουμε προσωπικές κρίσεις.
 • Ακούμε προσεκτικά και δεν διακόπτουμε άσκοπα ή συνεχώς το συνομιλητή μας.
 • Kρατάμε σημειώσεις, καταγράφουμε στοιχεία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Μπορεί να ζητήσουμε διευκρινίσεις, επεξηγηματικά στοιχεία στην προσπάθειά μας να εστιάσουμε σε ένα θέμα.
 • Στο τέλος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τη συνεργασία του, καθώς και για τη βοήθεια που μας προσέφερε.

γ. Η φάση της αξιολόγησης

 • Διερευνούμε αν επιτεύχθηκαν οι σκοποί της συνέντευξης, αν ακολουθήθηκε το αρχικό σχέδιο κτλ.
 • Καταλήγουμε σε συμπεράσματα και διαπιστώσεις που αφορούν τη διαδικασία στο σύνολό της.

Πιο αναλυτικά :

Επικοινωνώ αποτελεσματικά και επεξεργάζομαι τις πληροφορίες που με αφορούν

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα για καλύτερα αποτέσματα από τη συνάντηση που εσύ ζήτησες να γίνει :

α. Ξεκαθαρίζω μέσα μου τον πρωταρχικό σκοπό  της συνάντησης που επιδίωξα (συζήτηση, επίλυση προβλήματος που μας απασχολεί,  επανατροφοδότηση για κάποιο θέμα κλπ).

β. Ακούω προσεκτικά. Κρατάω σημειώσεις για να μην ξεχάσω χρήσιμες πληροφορίες ή ο,τιδήποτε δεν καταλαβαίνω από αυτά που ακούω. Δείχνω με κάποιο τρόπο ότι ακούω τον/την ομιλητή/τρια (κούνημα κεφαλιού)

γ. Κάνω ερωτήσεις για ο,τιδήποτε δεν καταλαβαίνω ώστε οι πληροφορίες από την επανατροφοδότηση που μου δίνονται είναι ξεκάθαρες για μένα. Δεν χρειάζεται να συγκρουστώ ή να επιμείνω στις δικές μου απόψεις.

δ. Επιλέγοντας να μιλώ με το “εγώ”, χωρίς να το λέω, μιλώντας δηλαδή προσωπικά, τα οποία δεν θα περιέχουν κριτική προς το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντί μου, παρουσιάζω τις ιδέες μου, τις απόψεις μου ή τις προτάσεις μου. Αποφεύγω να