Φύλλο εργασίας για την 5η ενότητα : ο μεγάλος διωγμός των χριστιανών

φύλλο εργασίας για την 5η – ο μεγάλος διωγμός των χριστιανών

παρμένο από την ιστοσελίδα του κυρίου Σαββίδη αναδημοσιευμένο από την κυρία Έλενα Αθανασίου στην ιστοσελίδα :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )