Τα κύρια σημεία της ενότητας 5. Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Τα κύρια σημεία της ενότητας 5. Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών είναι :

  • Οι απόστολοι άρχισαν το κήρυγμα και τα θαύματα στα Ιεροσόλυμα παρά τις διώξεις και τις φυλακίσεις από το Ιερατείο των Ιεροσολύμων.
    Ο Διάκονος Στέφανος κήρυξε στους συμπατριώτες του για το ξεπέρασμα του Νόμου του Μωϋσή και την ερμηνεία του μέσα από το μήνυμα του Χριστού. Έγινε ο πρώτος μάρτυρας της Εκκλησίας (Πρωτομάρτυρας), αφού θανατώθηκε με λιθοβολισμό.
  • Ο διωγμός μετά το θάνατο του αγίου Στεφάνου οδήγησε στην έναρξη του κηρύγματος προς τους Εθνικούς.
    Στα Ιεροσόλυμα η Εκκλησία συνέχισε το έργο της για τρεις ακόμα δεκαετίες, ώσπου ο άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος και επίσκοπος της κοινότητας των Ιεροσολύμων σκοτώθηκε όταν τον έρριξαν με εντολή του Ηρώδη από την στέγη του Ναού των Ιεροσολύμων. Από τότε η Εκκλησία των Ιεροσολύμων άρχισε σταδιακά να μαραζώνει.
Γιάννης Μουσ., Γ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: