Ποια είναι η σημασία του οράματος του αποστόλου Πέτρου;

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%A4%CE%BF%20%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85

orama apostolou petrou-linoit