Δραστηριότητα σχετική με την 5η δ.ε. (Ο πρώτος διωγμός των Χριστιανών)

Δραστηριότητα σχετική με την 5η δ.ε. (Ο πρώτος διωγμός των Χριστιανών)

http://ppanopoulos.blogspot.gr/

 

Βλέπετε πιο πάνω μια αναπαράσταση της Ιερουσαλήμ την εποχή του Χριστού.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ιερή πόλη των Ισραηλιτών;
(ενδεικτικοί ιστότοποι: http://emp.byui.edu/SATTERFIELDB/Rel211/jerusalem.htm, http://www.bible-history.com/).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s