Οι περιοδείες του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα και την Ευρώπη- Το κήρυγμά του στην Αθήνα

με το διαδραστικό εργαλείο thinglink.com. Απολαύστε το και κάνετε το μάθημά σας πιο ενδιαφέρον!

α. Περιοδείες Αποστόλου Παύλου :

//www.thinglink.com/card/725811866298744834“>//www.thinglink.com/card/725811866298744834

περιοδείες_αποστόλου_παύλου-θινκλινκ1

β. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα :

//www.thinglink.com/card/725805664059785218“>//www.thinglink.com/card/725805664059785218

κήρυγμα αποστόλου παύλου στην Αθήνα

 στο διαδικτυακό ημερολόγιο της τάξης μας : https://tackk.com/z3nsc8

περιοδείες_αποστόλου_παύλου-ημερολόγιο_τάξης