Μια ανάλυση στο απολυτίκιο του Αποστόλου Παύλου σε σχέση με τη ζωή και την προσφορά του στο έργο του Χριστού

text2mindmap-Olympitou2

http://text2mindmap.com/cTcK8H

Ολυμπίτου Μαρία, Γ4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s